Židle

zidle
Běžné školní, popř. starší jídelní či jiné židle lze využít ke cvičení jako nářadí i jako náčiní, zásadně se však nepoužívají k řádění a házení. Pokud se však ve vzduchu pohybují, musejí žáci udržovat dostatečný odstup, aby je nemohly zranit především nohy od židle. Žáci s nimi musejí zacházet velmi opatrně. Aktivity se židlemi podporují zejména obratnost, pohybovou koordinaci, kreativitu. Obvykle cvičí jeden žák na židli anebo s jednou židlí. 
 

 

 Aktivity jednotlivců

 

Stoj na jedné noze
 
Zaměření: obratnost, koordinace, koncentrace pozornosti
Popis: Žák drží židli tak, aby stála na jedné noze, a chodí kolem ní dokola.
 • Přitom se druhá noha židle nesmí dotknout země.
 • Židli žák překlápí z jedné nohy na druhou. 

 

Staveniště 
 
Zaměření: obratnost, koordinace, kreativita
Popis: Žák staví ze židlí pyramidy, zdi, domy, jeskyně, nejrůznější stavby a konstrukce, které nesmějí spadnout.
Modifikace:
 • Žák staví co nejtišeji.
 • Partner napodobuje (staví) tutéž stavbu.
 • Partner stavbu zbourá a postaví novou.
 • Žák přes stavby šplhá, plazí se dovnitř, schová se. 

 

Věrný společník
 
Zaměření: obratnost, koordinace
Popis: Za doprovodu hudby nosí žák židli po tělocvičně, přičemž nesmí vrazit do spolužáků či předmětů.
 • Když přestane hudba hrát, žák si na židli sedne / lehne.      
 • Honička: Žáka sedícího / ležícího na židli nemůže honič na krátkou chvilku chytit.
 • Žák má židli přivázanou k zádům (břichu, zadku). 

 

Další aktivity se židlemi 

Zaměření: obratnost, koordinace, kreativita, rovnováha

 • Učitel dává pokyny, které se žák snaží co nejrychleji splnit – např. stoj vlevo od židle, stoj na židli, klek na židli, turecký sed na židli, leh pod židlí, polož pravou ruku na židli, stoupni na židli levou nohou apod. Žák tak získává zkušenosti s materiálem.
 • Ze židlí lze vytvořit těsná řada, vznikne tak dlouhý tunel, kterým žák musí prolézt.
 • Žák „bruslí“: Stojí vždy jednou nohou na jedné židli. Nohy židle stojí na koberečkách (dečkách). Žák se se židlemi klouže vpřed.
 • Žák drží židli a tančí s ní po tělocvičně, otáčí se kolem židle. Když hudba přestane hrát, musí si žák na židli sednout.
 • Žák cvičí „volnou sestavu“ s židlí: Zahrnuje ji do nejrůznějších pohybů, pohybuje se se židlí.
 • Žák drží židli tak, aby stála na jedné noze, a jde s ní vpřed takovým způsobem, aby se nohy židle střídavě jedna po druhé dotýkaly země.
 • Žák „chodí na chůdách“: Stojí vždy jednou nohou na jedné židli a při každém kroku zvedne za opěrku odpovídající židli.
 • Žák kupí židle na sebe, až dosáhne určité výšky. Nebo staví co nejvýše, ale žádná židle nesmí z kupy spadnout.
 • Žák leží na zádech, obě nohy má položené na sedátku židle. Na povel opakovaně provede sed a dotkne se přední hrany židle.
 • Žák leží na židli na břiše, ruce pomalu vzpaží, tleská, krouží jimi, kmitá, překřižuje je, jakoby plave (prsa, kraul, motýlek) apod.
 • Žák má lézt, proplazit se nejrůznějšími způsoby pod stojící (převrácenou) židlí. Kdo jich vymyslí nejvíce?
 • Žák má za úkol přenést co nejvíce židlí k cíli (i jako štafeta).
 • Žák mezi řadou židlí prolézá, plazí se, mění polohu, plazí se po loktech (slalom mezi židlemi).
 • Žák na židli sedí roznožmo, trup ohne dolů vpřed a podívá se pod židli.
 • Žák na židli / pod židlí provádí jako artista nejrůznější pohyby.
 • Žák o sebe opře pomocí opěrek dvě nebo několik židlí tak, aby žádná nespadla. Pak touto nestabilní konstrukcí prolézá.
 • Žák provádí „lyžařskou gymnastiku“: Skáče (jednonož / obounož) rytmicky na židli (přes židle, stranou, vpřed…).
 • Žák se chytne za opěrátko židle a různě švihá nohama. Kdo dokáže nohou švihnout výš, než je opěrka?
 • Žák se pokusí zvednout židli za jednu nohu a balancovat s ní na dlani (jednou rukou).
 • Žák si má lehnout pod židli tak, aby žádná část jeho těla nevyčnívala ven.
 • Žák stojí na jedné židli, před sebe si postaví druhou, stoupne na ni, posune první židli opět ve směru cíle, znovu na ni přestoupí atd. Tímto způsobem mohou hrát žáci i na honěnou.
 • Žák vymýšlí různé pozice na židli, přičemž země se smí dotknout jednou / dvěma / třemi částmi těla.
 • Žák zvedne židli do výšky oběma rukama / jednou rukou. Modifikace: Žák zvedne do výšky současně dvě židle.
 • Žák zvedne (vzepře) židli do výšky a nese ji po určité trati různými úchopy.
 • Žák židli sune / tahá nejrůznějšími způsoby.
Aktivity dvojic

 

Zásobník aktivit se židlemi 

Zaměření: obratnost, koordinace

 • Žák A leží / dřepí na zemi. B ho obestaví židlemi („jeskyně“). A se pokusí dostat ven, přičemž žádná židle nesmí spadnout / žádné židle se žák nesmí dotknout.
Aktivity ve skupině

 

Obuté židle
 
Zaměření: obratnost, prostorová orientace
Popis: Uprostřed tělocvičny stojí čtyři židle, na něž se posadí čtyři žáci se zavázanýma očima. Okolo nich učitel různě rozhodí boty. Po odstartování hry si žáci kleknou a boty hledají. Jakmile žák nějakou najde, snaží se ji nazout na nohu své židle. Vyhrává ten, kdo má jako první kompletně obutou židli. Ostatní fandí, popř. navigují své spolužáky. Hru opakujeme tolikrát, dokud se nevystřídají všichni. 

 

Silniční síť 
 
Zaměření: obratnost, koordinace, kooperace, rovnováha
Popis: Židle jsou postaveny za sebou.
 • Žáci přes silnici přecházejí, potkávají se, odbočují do postranních uliček (slepých uliček) ze židlí. Odpočívají na parkovištích, postavených rovněž ze židlí.
 • Žáci jdou přes silniční systém ve dvojicích (v různém držení).
 • Žáci se přes silniční systém šourají se zavázanýma očima a hledají východ. Eventuálně vedením za ruku pomáhá jiný žák, který jde vedle řady ze židlí. 

 

Zvedněte mě! 
 
Zaměření: obratnost, koordinace, síla, rovnováha
Popis: Dva nebo více žáků zvednou spolužáka, který sedí na židli.
 • Nosí ho po tělocvičně jako na trůnu (lze i jako štafeta).
 • Točí s ním a houpají (kolotoč).
 • Zvednou a spustí židli dolů (výtah), zatímco žák se zavřenýma očima vnímá na židli pohyb nahoru a dolů a vzdálenost od země.
 • Opatrně žáka sundají. 

 

Židle jako překážka
 
Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha
Popis: Židle stojí rozházené po tělocvičně.
 • Žáci běhají po prostoru, přičemž se nesmějí dotknout žádné židle.
 • Balancující žáci skáčou ze židle na židli, přičemž se nesmějí dotknout země.
 • Honička: 1. Žáci balancují ze židle na židli, i honič. 2. Žáci běhají po tělocvičně. Před honičem (orel, krokodýl) jsou v bezpečí jen na krátkou chvíli v určité pozici na židlích / pod židlemi.
 • Na signál (znamení rukou) postaví žáci k sobě do nějakého tvaru (řady, kruhu) tolik židlí, kolik bylo signalizováno. 

 

Další aktivity se židlemi 

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha, kreativita, obezřetnost 

 • Jeden žák staví židle do řad, tvarů a vzorů. Ostatní je napodobují (staví) a pak přes ně lezou, šplhají.
 • Každý žák má jednu židli. První položí tu svoji do středu tělocvičny a řekne např.: To je přední kolo auta. Postupně přidávají židle další žáci tak a sestavují z nich libovolný předmět (koloběžka, buldozer, traktor apod.).
 • Několik žáků se snaží společně stát / sedět / ležet na co nejmenším počtu židlí.
 • Vybraný žák staví skupinu žáků na několika židlích do určité pozice („staví pomník“). Modifikace: 1. Žák odejde z tělocvičny, zatímco dva žáci z „pomníku“ si vymění své pozice. Žák se po příchodu snaží změny objevit. 2. Jiný žák staví jinou skupinu žáků do téže pozice.  
 • Žáci běhají kolem řady (opěrky střídavě) nebo kruhu postaveného ze židlí. Když hudba přestane hrát, sednou si všichni žáci na židli. Žák, na něhož nezbude židle, dává další signál k zastavení hudby.
 • Žáci hrají „mikádo“: Ze židlí postaví horu. Každý žák smí z hory odebírat jednotlivé židle tak dlouho, dokud se nějaká židle „nezaviklá“. Potom může židle opět odstraňovat další žák, dokud opět nějakou „nezaviklá“.
 • Žáci postaví pomocí židlí tunel, který zatemní látkou (plastovou plachtou, matracemi). Pak tunelem prolézají.
 • Žáci sedí v kruhu na židlích, jeden je v jeho středu s gymnastickou tyčí – popořadě chodí od jednoho žáka ke druhému a před každým zaťuká 2x tyčí na zem. Takto vyzvaný žák vstane a následuje středového žáka tam, kam jej vede. Tam provádí předem daný pohybový úkol. Poté, co středový žák všechny vyzve, nechá náhle tyč spadnout. Každý se snaží sednout si na židli. Kdo zůstane bez místa, stává se středovým žákem.
 • Žák na židli zaujímá různé pozice („pomník“). Ostatní žáci je napodobují. Modifikace: Dva žáci (či několik) společně zaujímají na židli různé pozice.  
 • Židle jsou postaveny za sebou. Žáci šplhají, balancují, lezou po čtyřech, kloužou se vsedě přes tuto řadu ze židlí, lezou pod ní, po každé židli střídají šplhání a plazení.
 • Židle jsou v řadě postaveny za sebou jako silnice. Žáci na nich stojí, odebírají je ze začátku řady a nesou (předávají) k jejímu konci. Tak se řada ze židlí prodlužuje a žáci po ní putují tělocvičnou (štafeta), aniž by se dotli země.