Roličky od toaletního papíru


Rolička od toaletního papíruPrázdné lepenkové roličky od toaletního papíru se nasbírají až za delší časový úsek. Místo nich se dají také použít prázdné roličky od kuchyňských utěrek, potravinové fólie, popř. jiné lepenkové roličky. Tato pomůcka je lehká a při dovádění není nebezpečná. Lze ji využít zejména pro rozvoj jemné motoriky a vizuálního vnímání, k házení, balancování, válení, stavění (i v kombinaci s jiným stavebním materiálem – např. papírové talíře, pivní tácky), jako mety atd.Aktivity jednotlivců

 

Házení
 
Zaměření: koordinace, obratnost, síla, přesnost, jemná motorika
Popis: Žák hází ruličku
 • a opět ji chytá,
 • partnerovi,
 • na cílovou značku nebo do brány (bedny),
 • přes napnutou šňůru,
 • skrz napnutou síť,
 • a odrazí ji ve vzduchu druhou roličkou (baseball),
 • a srazí ji ve vzduchu druhou roličkou (střelba na hliněné holuby).

 

Speditér
 
Zaměření: koordinace, obratnost, jemná motorika, koncentrace pozornosti, rovnováha
Popis: Žák nese co nejvíce roliček
 • jednou rukou,
 • na hřbetě jedné ruky,
 • oběma rukama,
 • mezi oběma rukama, a to tak, že je drží svisle, či vodorovně,
 • a balancuje je na jiných částech těla (také v chůzi po čtyřech),
 • zastrčených do oblečení. 

 

Další aktivity s roličkami 

Zaměření: obratnost, koordinace, jemná motorika, prostorová orientace, obezřetnost

 • Několik roliček je postaveno na šátku (kusu lepenky, židli apod.) a žák jimi opatrně pohybuje tím, že táhne šátek vpřed. Žádná rolička nesmí spadnout.      
 • Z roliček (stojících, ležících, rozpůlených, jako houpačka, slalom apod.) je postaveno hřiště na minigolf. Jedním prstem cvrnká / posouvá žák kuličku postavenými dráhami.
 • Žák fouká skrz roličku malé míčky / vatu do cílové značky.
 • Žák hází kuličky / nosí brčkem nasátou vatu do postavené roličky.
 • Žák kutálí kuličky / fouká vatu do položené roličky.
 • Žák nasune roličky na jednotlivé prsty (nebo několik prstů) u rukou / nohou. Modifikace: 1. Žák strčí několik prstů jedné ruky do jedné roličky. 2. Žák strčí dva prsty obou rukou do jedné roličky.
 • Žák navleče roličky na tyč / lano / provázek / švihadlo a donese / dotáhne je k cíli.
 • Žák navrství do dřevěné bedny (plastové přepravky) co nejvíce roliček postavených těsně vedle sebe. Pak bosý do takové bedny stoupá. Leze z bedny do bedny.
 • Žák postaví dvě paralelní řady z roliček ležících za sebou nebo postavených vedle sebe. Pak se po této silniční síti pohybuje (během, pozadu, stranou, po čtyřech, s partnerem, jako skupina apod.), přičemž nesmí roličky povalit. Modifikace: Žák se silniční sítí prohmatává se zavřenýma očima a bosý.
 • Žák postaví z co nejvíce těsně vedle sebe stojících roliček postel (podestu) a opatrně se na ni položí. Přitom nesmí žádnou shodit či pomačkat.
 • Žák se dívá skrz roličku (dvě) jako dalekohledem.
 • Žák se schová pod roličky nebo lezou do kopců z roliček.
 • Žák staví z pivních tácků (papírových talířů) a roliček vysoké věže (lze koncipovat jako stavební štafetu) nebo umělecká díla, domy, zvířata apod.
 • Žák staví z vodorovně ležících nebo svisle postavených roliček věže, zdi, domy, pyramidy, ohraničení (ploty), tvary, linie, geometrické plochy apod.
 • Žák transportuje v roličce malé předměty (kamínky, víčka od PET lahví, čočku, kuličky aj.) tak, že přidržuje dno jednou rukou nebo obě strany oběma rukama / pomocí dvou pivních tácků.
 • Žák válí (kutálí) roličku rukou / nohou / tyčí / foukáním. Aktivitu lze také pojmout jako štafetu. Modifikace: Lze použít také překážková dráha se slalomovými kloboučky, úzkými uličkami a tunely z laviček (kartonů), nakloněnými rovinami nahoru či dolů, houpačkami (pákovými), bočním větrem (pomocí fénu nebo dmychadla na nafukovací matraci).
 • Žák zasune několik ruliček do sebe a dívá se trubkou jako dalekohledem.

Aktivity dvojic


 

Zásobník aktivit s roličkami 

Zaměření: obratnost, koordinace, jemná motorika, obezřetnost, taktilní vnímání

 • Žáci strčí po jednom prstu ruky společně do jedné roličky.
 • Žák A foukne roličkou na jednu část těla B. Ten má zavřené oči a jeho úkolem je říci, o kterou část těla jde, popř. na ni ukázat.
 • Žák A staví roličky těsně kolem těla ležícího B, takže z nich vytvoří obrys jeho těla. B opatrně vstane tak, aby nepovalil žádnou roličku. Do obrysu si pak opatrně lehne A. Modifikace: Jiná dvojice se tento obrys pokusí postavit vedle.

Aktivity ve skupině

 

Překážkový běh
 
Zaměření: koordinace, obratnost, prostorová orientace, vizuální vnímání
Popis: Roličky jsou v tělocvičně rozestavěné jako překážky, které nesmějí kolem pobíhající žáci shodit. Těžší je pohyb v lehce zatemněné místnosti nebo napínavější s baterkou v tmavé místnosti. Po určité době se všechny spadlé roličky spočítají. Zvládne jich skupina příště shodit méně? 

 

Šnečí fotbal 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, prostorová orientace, vizuální vnímání
Popis: Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny, které stojí na opačných stranách vymezeného prostoru. Každý si vezme jedny roličky od toaletního papíru spojené gumičkami a nasadí se je na oči jako brýle. Učitel zahájí hru vhozením molitanového míče do hracího prostoru, hra poté pokračuje jako fotbal. Góly se střílí na celou stěnu. (Pozn.: Před hrou by si žáci měli vyzkoušet chůzi s omezeným periferním viděním po čáře.)
Modifikace:
 • Těžší variantou hry je střelba do branek. 

 

Truhly s pokladem
 
Zaměření: koordinace, prostorová orientace, jemná motorika, obezřetnost, paměť, koncentrace pozornosti
Popis: Všechny roličky (postavené) jsou rozestavěny po tělocvičně. V několika z nich se nacházejí poklady (kuličky, vata, víčka od PET lahví, kolíčky aj.).
 • Žáci hledají a sbírají poklady s otevřenýma / zavřenýma očima, přitom ovšem nesmí žádnou roličku povalit.
 • Žáci hrají jakési pexeso – hledají tytéž poklady. 

 

Další aktivity s roličkami 

Zaměření: obratnost, koordinace, jemná motorika, prostorová orientace

 • Hrají dvě družstva žáků, kteří házejí roličky co nejrychleji do soupeřova pole. Po předem stanoveném časovém limitu se srovná počet roliček v každém poli. Vítězí družstvo, které jich tam má méně.
 • Vybraného žáka ostatní pokryjí všemi roličkami tak, aby nebyla vidět žádná část jeho těla.
 • Žáci jsou spojeni dohromady jako řetěz tím, že vždy dva sousední žáci strčí společně po jednom prstu u ruky do jedné roličky. Žáci se pohybují, nesmí jim ovšem žádná rolička spadnout na zem. Modifikace: Kolik žáků může být vždy spojeno skrz jednu (dvě) roličku?
 • Žáci mluví a poslouchají roličkou. Takto si v kruhu předávají šeptem nějakou zprávu.
 • Žáci naházejí všechny roličky do rohu tělocvičny, čímž vznikne hora.
 • Žáci stojí v tělocvičně rozmístěni. Vybraný žák se se zavřenýma očima prohmatává prostorem a ostatní na něj fouknou roličkou vždy, když se k nim přiblíží (slepý let letadla). Snaží se do nikoho nevrazit.
 • Žáci vyhazují současně co nejvíce ruliček do vzduchu.