Prádelní kolíčky

Prádelní kolíčky
Kolíčky na prádlo mohou být z různých materiálů. Dřevěné mívají jednu barvu, zatímco kolíčky z umělé hmoty jsou barevné, čímž vzniká více možností a variant při pohybových aktivitách. Kolíčky se dají využít k přenášení, házení a chytání, uchopování předmětů, k sepnutí navzájem, k sepnutí s jiným materiálem, ke zdobení atd. Manipulace s kolíčkem vyžaduje diferenciaci pohybů palce a ukazováčku od používání celé dlaně, čímž se zvyšuje úroveň jemné motoriky. Žák potřebuje sílu, aby kolíčky otevřel, ale i koordinaci jemné motoriky a odměřování síly k jejich zručnému zacházení. Musí se s nimi naučit zacházet obezřetně, především když je používá ve spojitosti se spolužáky. Z nepozornosti, nebo naopak úmyslně může sobě či ostatním způsobit bolest.

Pro jednoho žáka doporučujeme cca deset barevných plastových, popř. obarvených dřevěných kolíčků.


 

Aktivity jednotlivců 

 

Zásobník aktivit s kolíčky 

Zaměření: obratnost, koordinace, jemná motorika, taktilní vnímání

 • Žák cvrnká (prsty) / hází / kope kolíčky co nejblíže speciálně označenému kolíčku (boccia). Aktivitu lze provádět ve dvojicích.
 • Žák cvrnká (prsty) / hází / kope kolíčky na cílovou metu (skrz branku).
 • Žák hází kolíčky na cíl, např. do kbelíku, obruče apod. Obdobně lze házet barevné kolíčky do stejně barevných kbelíků, obručí.
 • Žák od mety k metě (přes překážky) přenáší určitý předmět (např. kelímek, noviny, pivní tácek, papírovou kouli apod.) pomocí kolíčku, kterým jej uchopí. Aktivitu lze uspořádat jako štafetu.
 • Žák točí na zemi kolíčkem dokola (jako setrvačník či káča). Přitom se ho dotýká jednou rukou uprostřed, nebo ho postrkuje vždy jedním prstem současně na každém konci.
 • Žák si několika kolíčky sepne nohavice tepláků k sobě a opatrným posunováním chodidel se pohybuje vpřed či vzad.
 • Žák si připíná a odepíná kolíček na různá místa na těle.
 • Žák v sedu zkřižmo má v každé ruce jeden kolíček a postupně provádí stisk jednotlivými prsty proti palci v pravé i levé ruce.
 • Žák vyhazuje kolíček do vzduchu a chytá jej.
 • Žák vytvoří z kolíčků řetěz a snaží se ho táhnout za sebou po zemi k cílové metě, aniž by se mu řetěz rozpojil.


Aktivity dvojic

 

Blechy
 
Zaměření: koordinace oko-ruka, jemná motorika, koncentrace pozornosti
Popis: Žák tlačí jedním kolíčkem na druhý tak, aby ten druhý vletěl do kelímku (malé krabičky apod.). Na zemi leží kolem kelímku několik kolíčků. Žáci se ve hře střídají (může jich být i více). Vítězí žák, který do kelímku dopravil nejvíce kolíčků.
Modifikace:
 • Kolik času potřebuje skupina žáků k tomu, aby do kelímku dopravila všechny kolíčky? 

 

Další aktivity s kolíčky 

Zaměření: obratnost, koordinace, kooperace, jemná motorika, taktilní vnímání

 • Žáci postavení boky k sobě si sepnou několika kolíčky části svého oblečení a takto se snaží zdolat překážkovou dráhu, aniž by se rozpojili.
 • Žáci sedí naproti sobě, žák A má 3–5 kolíčků a umisťuje je na B, který určuje místo, kam mu má A kolíček připnout. Sám si pak kolíčky odepne. Modifikace: Aktivitu žáci provádějí v kleče, ve vzporu klečmo, vleže apod.
 • Žáci si kolíčky cvrnkají (prsty) / hází / kopou.
 • Žáci vytvoří z kolíčků řetěz, který se snaží přenést na určitou vzdálenost, aniž by se jim roztrhl.
 • Žák A drží v předpažení krátké napnuté švihadlo, B na něj zavěšuje co nejrychleji kolíčky. Totéž lze provádět i při chůzi.
 • Žák A leží na břiše, B mu na záda položí 5–10 kolíčků. Úkolem A je doplazit se k cílové metě, přičemž mu kolíčky nesmějí spadnout.
 • Žák A leží na břiše / na zádech. B mu na tělo postupně pokládá 3–5 kolíčků. A pak vyjmenuje ta místa, kde kolíčky podle něj leží. Místa může vyjmenovat i v pořadí, jak byly kolíčky kladeny.
 • Žák A má zavázané oči, B mu připne na oděv určitý počet kolíčků. A má říci, na které části těla mu je B připnul. Při nejasnostech může A k nalezení kolíčků použít ruce. Pak je odepne.
 • Žák A si připne kolíček zezadu na tričko nebo šortky, B se ho snaží získat. Pokud se mu to podaří, připne si kolíček on a role se vymění.
 • Žák A vytvoří na podlaze z kolíčků libovolný obrazec. B si jej pečlivě prohlédne, běží na druhou stranu tělocvičny a snaží se vytvořit stejný obrazec.
Aktivity ve skupině 

 

Rajky
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kinestetické vnímání, rychlost, koncentrace pozornosti
Popis: Polovina žáků si pomocí kolíčků připne na pravou paži šátek (křídla rajky). Ostatní žáci jsou doprovodní ptáci. Všichni běhají křížem krážem po tělocvičně a mávají křídly. Na povel učitele „Ptáci letí rychle a mávají silně křídly“ běhají všichni žáci rychle a silně máchají pažemi. Na povel „Ptáci letí pomalu a mávají jemně křídly“ běhají žáci pomalu a dělají jen malé pohyby pažemi. Na povel „Rajky si vymění křídla“ běží vždy jeden žák bez křídel k žákovi s křídly a připevní mu šátek na levou paži. Tak mají všechny rajky šátek na druhé paži a létají dále. Pak se role žáků vymění. 

 

Skalpování
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rychlost, jemná motorika
Popis: Každý žák si připne kamkoliv na své oblečení určitý počet kolíčků (např. pět). Na povel se žáci začnou po tělocvičně honit. Berou si navzájem kolíčky (vždy jen po jednom, nesmí si naráz vzít více než jeden kolíček) a připínají je na své oblečení. Snaží se získat co nejvíce kolíčků.
Modifikace:
 • Žáci si smí kolíčky připevnit jen na polovinu či určitou část těla.
 • Na pokyn učitele si žáci kolíčky (po jednom) odepínají a snaží se je navzájem připevnit na oblečení spolužáků. Pokud je žák dohoněn, musí si nechat kolíček připevnit. Cílem je mít na oblečení co nejméně kolíčků, resp. žádné.
 • Hraje se ve dvojicích, aby se žáci mohli lépe bránit při připínání kolíčků na oblečení. Žáci si svážou u kotníku jeden pravou a druhý levou nohu k sobě. 

 

Štafeta s kolíčky
 
Zaměření: koordinace, obratnost, jemná motorika
Popis: V tělocvičně je pověšena šňůra na prádlo (dlouhá guma), pod níž jsou dvě krabice se stejným počtem kousků prádla (např. kapesníky) a dvě krabice s kolíčky. Žáci stojí ve dvou zástupech na startovní čáře na druhém konci tělocvičny. Způsob lokomoce určuje v prvním kole družstvo A, ve druhém družstvo B. Družstva mají za úkol pověsit prádlo ze svého koše co nejrychleji. Každý žák běží ze startovní čáry ke šňůře a dvěma kolíčky na ni pověsí jeden kus prádla, pak běží zpět a odstartuje dalšího žáka v družstvu. Ve druhém kole prádlo žáci zase seberou a položí do koše.
Modifikace:
 • Každý žák si má zvolit jiný způsob lokomoce.
 • Nezáleží na tom, které družstvo je rychlejší, nýbrž které nalezlo nejvíce různých způsobů pohybu (učitel variace počítá). 

 

Další aktivity s kolíčky 

Zaměření: obratnost, koordinace, jemná motorika, taktilní vnímání

 • Jeden žák je náčelník indiánů a ostatní se ho pomocí kolíčků (30 a více) snaží vyzdobit na slavnostní obřad.
 • Jeden žák (liška) si upevní vzadu na tepláky či šortky kolíček (ocásek). Ostatní se snaží lišce kolíček sebrat. Komu se to podaří, stává se liškou.
 • Každý žák sepne své kolíčky do svislého pásu (řetězu) na napnuté dlouhé švihadlo. Kdo bude nejrychlejší? Kdo bude mít nejdelší řetěz?
 • Každý žák si na jedno místo v tělocvičně (hnízdo) položí předem daný počet kolíčků. Na pokyn učitele si všichni žáci (straky) berou navzájem z jakéhokoli hnízda po jednom kolíčku a přenášejí si je do svého hnízda. Kdo bude mít při závěrečném signálu nejvíce kolíčků?
 • Na každém stanovišti kruhového tréninku je vždy sada různě barevných kolíčků. Za provedení dané aktivity si žák připne kolíček např. na triko a snaží se získat kolíčky všech barev.
 • Polovina žáků jsou komáři, bzučí a každý má v ruce jeden kolíček. Snaží se jej připnout ostatním na oděv, zatímco ti před nimi prchají. Při úspěšném pokusu si role střídají.
 • Skupina je rozdělena na první a druhé. První mají v ruce 3–5 kolíčků a snaží se je připnout druhým na oblečení. Vyhrává ten, kdo jich připne nejvíce, nebo kdo má na sobě nejméně kolíčků.
 • Skupina je rozdělena na první a druhé, první si připnou na tričko či šortky 3–5 kolíčků. Druzí se snaží získat co nejvíce kolíčků, přičemž mohou honit kohokoliv z prvních. Vítězí ten, kdo má nejvíce kolíčků v ruce, nebo komu zůstane nejvíce kolíčků na těle.
 • Žáci hrají golf: Snaží se své kolíčky „dosmýkat“ (docvrnkat) po zemi do cíle co nejméně „hody“. Pokud se kolíček dotkne jiného kolíčku, musí žák začít znovu od startu. V prostoru mohou být rozestavěny kolíčky jiných barev (plechovky, kartony aj.) jako překážky. Žáci mohou smýkat kolíčky střídavě v určitém pořadí. Nejrychlejší (nejpomalejší) žák určuje nové cílové místo.
 • Žáci hrají honičku, při níž mají kromě honiče vzadu na teplácích či šortkách připevněný kolíček. Žák bez kolíčku představuje myšku bez ocásku, která honí ostatní a snaží se sebrat ocásek některému ze spolužáků. Kdo o ocásek přijde, stává se myškou, která honí ostatní.
 • Žáci pokládají na podlahu kolíčky a vytvářejí z nich učitelem zadaná písmena či slova, číslice, tvary. Mohou vytvářet i různé plošné obrazce.
 • Žáci sedí na patách v řadě, před sebou na podlaze má každý předem daný počet kolíčků. Ve výši očí je před nimi lehce napnutá dlouhá guma, kterou mohou držet např. necvičící žáci. Na pokyn učitele se každý snaží co nejrychleji upevnit šikovnější rukou své kolíčky na gumu (totéž druhou rukou).
 • Žáci sedí v kruhu a každý drží v ruce barevný kolíček. Jeden žák stojí uprostřed kruhu. Stojící žák nebo učitel řekne nějakou barvu (popř. více barev). Všichni, kteří drží v ruce kolíček řečené barvy, vstanou a vymění si co nejrychleji místa. Stojící žák se snaží zaujmout některé z uvolněných míst.
 • Žáci sedí v kruhu. Předávají si jeden či více kolíčků z jednoho hřbetu ruky na druhý. Nesmí si však pomáhat druhou rukou nebo jinou částí těla.
 • Žáci se v kruhu zaklesnou za předloktí, dlaně mají směrem vzhůru. Jejich úkolem je předávat si z ruky do ruky současně jeden či více kolíčků po obvodu kruhu.
 • Žáci v kruhu zaujmou turecký sed. Každý drží v jedné (v každé) ruce kolíček. Stisknou kolíček a provedou nádech, povolí kolíček a vydechnou.
 • Žáci v kruhu zaujmou vzpor klečmo / leh na břiše. Uprostřed kruhu leží na podlaze kolíčky (o jeden méně, než je počet žáků). Na pokyn učitele se každý žák snaží vzít jeden kolíček. Na koho nezbude, ten si v dalším kole např. dřepne (podřepne, stoupne).