Pivní tácky

Pivní tácky
Tácky pod skleničky neboli pivní tácky jsou vyrobeny z lepenky, popř. korku a mohou mít různý tvar (kulatý, hranatý aj.). Dají se zdarma opatřit v pivovarech nebo restauracích. Jsou vhodné zejména k aktivitám pro zdokonalování taktilního vnímání a poznávání vlastního těla, k obratnostním hrám a ke cvičení jemné motoriky, ke stavění (dají se dobře kombinovat s papírovými talíři, jogurtovými kelímky apod.) a tréninku obezřetnosti. Využívá se především jejich tvar a velikost, ale i barva, povrch apod. U některých aktivit lze se stejným efektem nahradit tácky plechovými víčky od marmelád, kyselých okurek, medu aj.Aktivity jednotlivců

 

Sevření
 
Zaměření: taktilní vnímání, koncentrace pozornosti, koordinace, obratnost
Popis: Žák svírá tácky mezi koleny, nesmí je přidržovat rukama. Takto se pohybuje k cílové čáře.
Modifikace:
 • Pomocí tácků jsou slepeny různé části těla.
 • Jaké pohyby může žák s takto sevřenými tácky provádět (sednout si, vstát, poskakovat…)?
 • Honička: Žák, jehož tácky spadnou na zem, nebo kterého se dotkne honič, se stává novým honičem.

 

Speditér 

Zaměření: taktilní vnímání, koncentrace pozornosti, koordinace, obratnost, jemná motorika
Popis: Žák drží nebo nese co nejvíce tácků na určité části těla (hřbet ruky, dlaň, nárt, břicho, hlava aj.).
 • Žák drží nebo nese tácky mezi prsty na rukou / na nohou.
 • Žák přenáší tácky za určitého způsobu lokomoce (lezení po čtyřech, poskakování, klouzání vzad apod.).
 • Žák drží nebo nese tácky nakupené na sobě jako věž.

 


Další aktivity s tácky
 

Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), rozvoj jemné motoriky, rovnováha

 • Ve stoji hází žák tácek jako „frisbee“.
 • Z tácků postaví žák silniční síť (jedna řada s odbočkami, křižovatkami, schody, pahorky…), po níž opatrně přechází. Nesmí se dotknout země.
 • Žák balancuje na nízké zdi postavené z tácků (přechází po ní).
 • Žák hází táckem na cíl (do švédské bedny, koše na papír, na lavičku, na žíněnku, do kruhu nakresleného na podlaze, na vyhozený nafukovací balónek, do koše na basketbal, do zavěšené obruče, až ke stropu, jako při hře čára s mincemi atd.).
 • Žák hází současně několik tácků do koše na papír.
 • Žák chodí podél stěny a pro části těla, které se jí dotýkají, potřebuje tácky jako přísavky (na ruce, koleno, nohu-chodidlo, čelo, břicho nebo záda). Tácky musí žák neustále na stěnu lehce přitlačovat, aby při nepozorném pohybu nespadly na zem.
 • Žák pomocí tácku odbíjí ping-pongový míček (pivní tácek je mnohem menší než např. ping-pongová pálka, čímž nutí žáka odbíjet míček přesněji).
 • Žák se klouže po podlaze pomocí dvou tácků umístěných pod chodidly („bruslí“).
 • Žák se snaží hodit tácek co nejdále. Z místa dopadu hází znovu, dokud se tácek nedostane na cílovou značku.
 • Žák se snaží roztočit tácek na hraně kolem své osy. Až mu to půjde dobře, začne hned po roztočení dělat dřepy. Počítá je pouze do té doby, dokud je tácek v pohybu. Kdo dosáhne nejvyššího počtu, je vítěz.
 • Žák se pokouší s tácky žonglovat.
 • Žák se pokusí přenést k cíli co nejvyšší věž z tácků položených vodorovně přes sebe, a to sám nebo s jinými žáky ve skupině.
 • Žák si položí tácek na určitou část těla (hlava, rameno, předloktí, dlaň, přednožená noha aj.) a v předem dané poloze (stoj na jedné noze, klek, váha předklonmo, dřep únožný pravou atd.) se ho tam snaží udržet co nejdéle. Úkol lze ztížit pohybem na místě, chůzí, během apod.
 • Žák staví pyramidu (vysokou nebo dlouhou zeď, věž) z kolmo postavených / vodorovně položených tácků.
 • Žák stojí každou nohou na dvou táccích (na špičkách prstů na jednom tácku) a položí další dva tácky před sebe na zem, aby mohl udělat nový krok. Nesmí se přirozeně dotknout podlahy.
 • Žák stojí na tácku na jedné noze (špičkách prstů, patě).
 • Žák stojí / sedí / leží / zaujímá různé pozice na dvou nižších věžích / na jedné nízké plošině z vodorovně položených tácků.
 • Žák vyhodí několik tácků do vzduchu a snaží se je všechny (co nejvíce) opět chytit.
 • Žák vyhodí tácek do vzduchu hřbetem ruky (nártem, stehnem aj.) a lapá ho rukou.

 

 

Aktivity dvojic

 

Lepidlo
 
Zaměření: taktilní vnímání, koordinace, obratnost, kooperace
Popis: Žáci (může jich být i více) se navzájem dotýkají několika částmi těla (zády, lokty, stehny aj.). Jako lepidlo slouží vždy jeden tácek, který musejí žáci lehce přitlačovat proti sobě navzájem, aby nespadl na zem. Ruce nesmějí používat k přidržování. Jaké pohyby dokážou společně ve dvojici provádět?
Modifikace:
 • Honička: Skupina (dvojice) se stane novým honičem, pokud jim na zem tácky spadnou, nebo když se žáků dotkne dosavadní skupina chytačů. 

 

Obklady
 
Zaměření: taktilní vnímání, pozornost, relaxace
Popis: Žák A leží se zavřenýma očima na břiše / na zádech, B postupně za doprovodu relaxační hudby pokládá na jeho tělo co nejvíce tácků (např. od špiček nohou směrem k hlavě). A se snaží prožívat každý postupný dotyk, vnímá jednotlivé části těla, tělo jako celek, rozdílnou citlivost jednotlivých míst). Poté B tácky stejným způsobem postupně snímá.
Modifikace:
 • Žák A leží na břiše. B se snaží velmi jemně položit tácek na určitou část jeho těla tak, aby to A pokud možno necítil. Ten musí říci, kde si myslí, že se tácek přesně nachází.
 • Žák A leží na břiše / na zádech, B pokládá na různá místa jeho těla předem oznámený počet tácků (3–5). A ukazuje místo dotyku, popř. pořadí. Nebo B pokládá na různá místa těla A různé předměty (kelímky, míčky, peříčka, šátky, tácky aj.), ten určuje nejen místo, ale snaží se poznat i předmět či jeho vlastnosti (váha, velikost, povrch).
 • Žák A leží na břiše / na zádech, má zavřené oči. B pokládá A na jedno místo postupně 2, 5, 10 atd. tácků, sdělí mu počet a nechá A, aby si procítil tíhu tácků. Modifikace: Žák A hádá, kolik tácků B na dané místo položil. 

 

Další aktivity s tácky 

Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), rozvoj jemné motoriky

 • Pomocí tácku si žáci přihrávají ping-pongový míček. Odbíjení lze ztížit dalšími pohybovými úkoly po přihrávce – např. výskok, celý obrat, dřep, „sklapovačka“ aj.
 • Žáci hrají s rozlišenými pivními tácky „bocciu“ („petangue“). Tácky posílají po zemi / kutálejí / kopou prsty / házejí jako frisbee co nejblíže cíli (míč, jinak barevný tácek aj.).
 • Žáci si házejí tácek jako „frisbee“.
 • Žáci si kutálejí tácek po podlaze.
 • Žáci si současně přihrávají dva tácky. Žák A hodí tácek B a hned se snaží jeho tácek chytit.
 • Žák A hází jakýmkoliv způsobem tácek B, který se jej snaží chytat.
 • Žák A klade tácky těsně kolem těla ležícího B tak, že vytvoří jeho obrys. B pak opatrně vstane, aby obrys těla nezničil (resp. aby žádný tácek „nevyklouzl“) a mohl si do něj lehnout A. Role se vymění.

  Aktivity ve skupině

 

Medvídci
 
Zaměření: obratnost, koordinace, síla
Popis: V kruhu má každý žák čtyři tácky. Položí je na zem tak, aby se o dva přední mohl opřít rukama, o zadní špičkami nohou. Žáci lezou, postupují po kruhu. Na daný signál si musí každý žák vyměnit alespoň dva tácky a zaujmout výchozí pozici. Komu se to nepodaří, vypadá ze hry. 

 

Mířená 
 
Zaměření: pozornost, přesnost, koordinace
Popis: Žáci se rozestaví kolem žíněnky ve vzdálenosti 2–4 m. Snaží se hodit tácek tak, aby dopadl na žíněnku. Každý úspěšný pokus znamená bod, při nezdařeném pokusu se bod odčítá. Všichni žáci vstupují do hry s pěti body, mají pět pokusů a skóre si počítá každý sám. Vítězí ten, kdo dosáhne nejvyššího počtu bodů.
Modifikace:
 • Žáci se trefují do balónku položeného na žíněnce nebo do balónku vhozeného do prostoru nad ní. 

 

Putující tácky 
 
Zaměření: koordinace, koncentrace pozornosti, jemná motorika
Popis: Žáci stojí v kruhu, levou ruku mají za zády. V oběhu je pět tácků. Pravou rukou žáci předávají tácek, který dostali od souseda vpravo, sousedovi vlevo (učitel dbá na to, aby při předávání žáci překřížili středovou linii těla). Po určité době se ruce a směr oběhu tácků vymění.
Modifikace:
 • Žáci si předávají tácky různými způsoby (např. mezi nohama, za zády, na hřbetu ruky, přes hlavu, tácek leží na špičkách prstů aj.). 

 

Další aktivity s tácky 

Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), kooperace, kreativita, jemná motorika, tělesné schéma 

 • Každý žák si „změří“ délku svého kroku tak, že na místo každého kontaktu chodidla se zemí položí jeden tácek. Který žák potřebuje pro tentýž úsek více / méně tácků? Takto vzniklé „ostrovy“ použijí žáci k imitaci skutečné délky kroků.
 • Krabí honička. Žáci se honí ve vymezeném prostoru ve vzporu ležmo s táckem na břichu.
 • Skupina žáků skládá z tácků na podlaze plošné obrazce, tvary, písmena, číslice, labyrinty, půdorysy domů a hradů, hřiště, mandaly apod. Jiná skupina je napodobuje.
 • Štafeta: Žák vezme jednou rukou (nohou, loktem) co nejvíce tácků, transportuje je a předá dalšímu žákovi.
 • Tácky jsou rozloženy na podlaze a žáci mezi nimi chodí, běhají, přeskakují je, chodí po nich jako po kamenech apod.
 • Tácky jsou rozloženy po podlaze. Žáci se po nich pohybují (chodí, běhají, skáčou..) jako po kamenech ve vodě, přitom se nesmějí dotknout země. Kdo se země (vody) dotkne, musí počkat, až mu zachránce vytře „mokrou“ část těla opět do sucha.
 • Tácky jsou seřazeny na zemi ve dvou řadách, jejichž vzdálenost od sebe je cca 0,5 m (těchto dvojitých čar – řek – může být v prostoru více). Žáci (koně) běhají po tělocvičně a řeku přeskakují. Vybraný žák (žáci) – krokodýl – se pohybuje uvnitř řeky a snaží se koně polapit.
 • Všichni žáci jsou ve středu tělocvičny v kruhu, kde leží na hromadě cca 100 tácků. Žáci jich vyhazují do vzduchu co nejvíce a nechají je spadnout na zem jako déšť.
 • V tělocvičně jsou rozmístěny všechny tácky jako překážky, kterých se nesmějí žáci dotknout. Hraje se honěná. Novým chytačem se stává žák, který se dotkne nějakého tácku, nebo kterého chytne dosavadní honič.
 • Vybraného žáka pokryjí (pohřbí) ostatní pivními tácky tak, že není vidět žádná část jeho těla. Na určený signál se tento žák opět osvobodí a snaží se chytit jednoho z utíkajících, kteří ho „pohřbili“. Chycený žák je pohřbíván v dalším kole.  
 • Žáci pomocí tácků postaví ohraničení cesty (dvojité linie). Pak po cestě mezi dvojitými liniemi běhají, nebo se podél ohraničení se zavřenýma očima prohmatávají (nohama, rukama). Tácky přitom nesmějí „sklouznout“.
 • Žáci pomocí tácků zobrazí na podlaze různé pozice těla. Pak si vždy jeden žák na dané vyobrazení přesně lehne, nebo jej svým tělem ztvární vedle.
 • Žáci soutěží, komu se podaří roztočit (na hraně) současně co nejvíc tácků.
 • Žáci stojí v kruhu a hodí svůj tácek sousedovi vpravo (předají ho nejrůznějším způsobem), zatímco zároveň dostanou od souseda vlevo nový tácek.
 • Žáci třídí, hromadí (navrstvují) a odpočítávají tácky podle barvy, obrázku, vzoru nebo tvaru.