PET lahvePET lahve jsou vyrobeny z velmi odolného, tuhého, silného a lehkého materiálu, který j
e poměrně levný a recyklovatelný. V rámci výuky tělesné výchovy lze využít PET lahve různýPET lahvech velikostí, resp. různých objemů (2 l, 1,5 l, 1 l, 0,5 l) a barev. Pro realizaci pohybových aktivit se používají nejčastěji 1,5litrové lahve, přestože u některých her je vhodnější použít lahve jiné velikosti. Pokud je lahve nutné předem nějakým způsobem upravit, je na to v textu u popisu aktivity upozorněno. Aktivity s PET lahvemi podporují zejména rozvoj obratnosti, pohybové koordinace a prostorové orientace.
Při aktivitách s použitím PET lahví je podstatné dodržovat bezpečnostní a hygienické zásady. Lahve musejí být vždy čisté a vymyté. Pokud je součástí aktivity uchopování lahví ústy, měl by mít každý žák svou čistou láhev. Pokud dojde v důsledku jejich deformace ke vzniku ostrých okrajů a hran, měla by se láhev vyhodit.


Aktivity jednotlivců

Balanc
 
Zaměření: koordinace, rovnováha, obratnost, koncentrace pozornosti  
Popis: Žák se snaží balancovat lahví (seříznutou cca 15 cm odspodu / celou) na hlavě, dlani, ukazováčku, nártu apod. Nesmí se jí dotýkat rukou. Láhev je otočená dolů nejprve dnem, následně víčkem.
Modifikace:
 • Žák se snaží s lahví na hlavě přejít tělocvičnu.
 • V následujících kolech si žák přidává další láhve (rovná je na sebe).
 • Během přecházení tělocvičny má žák za úkol sesbírat např. víčka od PET lahví, rozházená po prostoru.
 
 
Bramborová trefa
 
Zaměření: odhad, prostorová orientace, koncentrace pozornosti
Popis: Žák položí jednu PET láhev na volné místo v tělocvičně, odejde od ní na 12 kroků a tam si zaváže šátkem oči. Přitom nesmí chodit kolem láhve dokola, musí jít přímým směrem. Poté vyjde s druhou láhví v ruce k první láhvi. V okamžiku, kdy si myslí, že je položené láhvi nejblíže, postaví druhou láhev na zem. V tu chvíli si sundá šátek a změří, jak jsou láhve od sebe vzdáleny. Při pokládání druhé láhve nesmí hmatat rukou ani nohou ani jiným způsobem hledat položenou první láhev. Na cílovou láhev nesmí ani stoupnout – pokud se tak stane, je pokus neplatný.
Modifikace:
 • Než žák vyjde hledat druhou láhev, otočí se (oči má již zavázané) 3x kolem své osy.
 
 
Fotbalová abeceda
 
Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti
Popis: Žák si položí láhev (seříznutou cca 15 cm odspodu / celou / celou rozšlapanou) na nárt mírně pokrčené nohy, švihem ji vykopne vzhůru a chytá do ruky.
Modifikace:
 • Žák se snaží láhev kopáním udržet co nejdéle ve vzduchu, aniž by spadla. Trénuje vykopávání láhve na obou nohou, postupně může nohy střídat, tzn. vykopávat láhev střídavě levou a pravou nohou.
 • Žák musí zdolávat jednoduchou překážkovou dráhu (stačí natažené švihadlo, přes které musí přejít apod.) a současně vykopávat láhev do vzduchu.
 • Žák vykopne láhev a než dopadne zpět, musí zatleskat, udělat dřep apod.
 
 
Další aktivity s PET lahvemi
 
Zaměření: obratnost, koordinace, koncentrace pozornosti, jemná motorika 
 
 • PET láhev seřízneme cca 10 cm nad dnem, v němž uděláme malý otvor a do něho navážeme cca 1 m dlouhý provázek. Úkolem žáka je překonat vymezenou trať na podlaze tělocvičny tak, že koulí ping-pongový míček (popř. kuličku) po dráze „kelímkem“ přiklopeným přes míček. Kelímek ovládá jen pomocí provázku.
 • Žák kutálí láhev slalomovým způsobem mezi kužely.
 • Žák má před sebou uříznutou PET láhev, která je postavená širší stranou na zemi, a dostatečné množství zápalek. Láhev musí být po uříznutí stabilní. Úkolem je stavět na její hrdlo ze zápalek co nejvyšší pyramidu.
 • Žák má v láhvi (seříznuté) ping-pongový míček, který vyhazuje na podlahu a po odrazu od země jej do láhve opět chytá.
 • Žák má v ruce PET láhev s hrdlem jen o něco málo širším, než je průměr kuličky. Učitel na podlahu pustí cca 15 kuliček z hrsti, kterou drží ve výši prsou, a současně spustí stopky. Žák se vrhne na zem, začne sbírat kuličky a házet je do láhve. Když tam vsune poslední, učitel zastaví stopky a oznámí mu čas.
 • Žák si na startovní čáru položí prázdnou láhev a gymnastickou tyčí ji postrkuje k cíli, vzdálenému cca 15 m.
 • Žák si nazuje ,,brusle“ (PET lahve seříznuté cca 15 cm odspodu) a snaží se „bruslit“ po tělocvičně jako po ledové ploše. Na pokyn učitele může ,,bruslit“ k vyznačenému cíli, kolem kuželů apod. (Pozn.: Pozor na bezpečnost – láhve dosti kloužou.)
 • Žák si počítá, kolikrát dokáže pinknout láhev do vzduchu, aniž by mu spadla. Aktivitu lze ztížit přidáním další láhve.
 • Žák si položí láhev (seříznutou nebo celou) před sebe a foukáním se ji pokouší (v leže, v kleku) posunout po podlaze co nejdále / na předem určené místo.
 • Žák stojí na lavičce. Na zemi před ním je postavená PET láhev – buď 0,5 l nebo položená 1,5 l (nejtěžší variantou je rozšlapaná láhev). Úkolem žáka je sklonit se pod úroveň lavičky a zdvihnout láhev, přičemž kolena musejí být stále propnutá.
Aktivity dvojic

 
Důvěřuj mi, já důvěřuji tobě!
 
Zaměření: koordinace, koncentrace, důvěra, prostorová orientace  
Popis: Rozestavením PET lahví po tělocvičně je vytvořen slalom. Žák A má zavázané oči, B je jeho navigátorem a společně procházejí slalomem. Navigace probíhá pouze prostřednictvím hlasu, tzn. B se A nedotýká nebo ho žádným jiným způsobem nevede. Navádí ho jen slovně. Úkolem je vyhýbat se PET lahvím, a protože jdou všechny dvojice zároveň, musí se vyhýbat i ostatním. Takto se pohybují v určitém časovém limitu, po jehož uplynutí se žáci ve dvojicích vystřídají.
Modifikace:
 • Žák A jde ve dřepu, v kleku, pozpátku atd.
 • Žák může jít sám podle svého instinktu (v tom případě nejde tolik žáků najednou). Nakonec se podívá, kolik lahví povalil a jaký má odhad vzdálenosti.
 
 
Kdo se trefí PET lahví do koše?
 
Zaměření: koordinace, přesnost  
Popis: Dvojice má stejný počet různě velkých PET lahví. Žák A je střelec, B sepnutím rukou vytvoří „koš“ (popř. drží obruč / obruč leží na zemi / je vytvořena meta, kam se mají žáci strefovat, pomocí švihadla apod.). Úkolem A je strefovat se do koše (obruče, mety) a počítat si úspěšné pokusy. Pak se role vymění.
Modifikace:
 • Žáci se trefují do mety se zavázanýma očima.
 • Žáci se trefují do klasického basketbalového koše.
 
 
Šermíři
 
Zaměření: koordinace, koncentrace, hbitost, rychlost reakce  
Popis: Dvě větší obruče (popř. kruhy utvořené z dlouhých švihadel) vytyčují hrací pole žáků. Uvnitř v kruhu jsou rozmístěné postavené různě velké PET láhve (každý žák má stejný počet láhví). Šermíř stojí uprostřed svého kruhu, v ruce má rozšlapanou láhev. Na znamení se snaží porazit láhve svého soupeře. Současně musí odrážet útoky protihráče, ale také musí dávat pozor, aby si sám neshodil své láhve. Jednotlivé láhve jsou obodovány podle velikosti. Na signál je hra ukončena a žáci si spočítají trestné body (spadané láhve ve svém kruhu). Vyhrává žák, který má méně trestných bodů. Jsou povoleny výpady, odrážení protivníkovy láhve. Zakázáno je vystoupit z kruhu nebo úmyslně zraňovat soupeře.
 
 
Další aktivity s PET lahvemi
 
Zaměření: relaxace, obratnost, koordinace, kooperace
 
 • Hraje relaxační hudba. Žák A leží na břiše a nechává se masírovat B pomocí PET láhve naplněné vodou, relaxuje. B postupuje od chodidel po hlavu a naopak. Pak se role vymění.
 • Žáci mají láhev (seříznutou nebo celou) mezi čely a tancují na hudbu, procházejí překážkovou dráhou, běží co nejrychleji, dělají dřepy atd.

Aktivity ve skupině
 

Honěná v PETlese
 
Zaměření: koordinace, obratnost, přesnost, prostorová orientace
Popis: Po tělocvičně jsou rozmístěné prázdné PET láhve. Žáci hrají jednoduchou honěnou se třemi honiči (v ruce mají šátek), přičemž všichni se musejí vyhýbat stojícím láhvím. Kdo dostane babu, stává se honičem (dostane šátek). Kdo porazí některou láhev, počítá si trestný bod. Na konci dojde k vyhodnocení, kdo shodil nejméně lahví.
Modifikace:
 • Mění se způsob lokomoce – běh pozadu, stranou, žabáky, jako rak, poskoky po jedné noze aj.
 • Kdo shodí některou láhev, musí udělat např. pět dřepů, stát na jedné noze, než napočítá do pěti apod. Žák, který provádí trestné cviky, nesmí být v tu chvíli chycen a honič nesmí u tohoto žáka čekat.
 
 
O jednu méně
 
Zaměření: koordinace, koncentrace pozornosti, orientace v prostoru, rychlost reakce
Popis: Po tělocvičně jsou rozmístěné PET láhve, jejichž počet je o jednu méně, než je počet žáků. Ti buď sedí, leží na břiše, na zádech, nebo se pohybují mezi láhvemi (za doprovodu hudby) – každé kolo zvolí učitel jinou polohu. Ve chvíli, kdy přestane hudba hrát, běží žáci, aby se zmocnili jedné láhve. Kdo žádnou neukořistí, počítá si trestný bod. Na konci dojde ke zhodnocení.
Modifikace:
 • Když se žáci nezmocní žádné PET láhve, vypadávají. Tzn. každé kolo odebere učitel jednu láhev, až se dospěje k vítězi.
 
 
Z ostrova na ostrov
 
Zaměření: kooperace, koncentrace pozornosti, obratnost, koordinace, taktika, prostorová orientace  
Popis: Hrají čtyři družstva – zástupci jednotlivých kmenů, které obývají svůj ostrov (každá skupina stojí v jednom rohu tělocvičny) a jejichž znakem je určitá barva (stejná jako barva jejich PET lahví). Dva protilehlé kmeny se ale dohodly na stěhování – chtějí si vyměnit svoje ostrovy. Výměna probíhá po úhlopříčkách. Tělocvična představuje moře a souš je pouze na místech, kde jsou položeny obruče rozmístěné po tělocvičně. Úkolem žáků je přenosit jednotlivé lahve ze svého ostrova na ostrov nový. Pohybovat se mohou pouze po souši (v obručích). V každé obruči může být vždy jen jeden žák a nést pouze jednu láhev. Na cestě můžou být maximálně tři zástupci jednoho kmene.
Modifikace:
 • Prostor v obručích představuje bažiny. Mimo ně je souš a úkolem žáků je se bažinám vyhnout.
 • V každém rohu tělocvičny jsou láhve různých barev (tzn. různých kmenů). Úkolem žáků je přenést všechny láhve své barvy v co nejkratším čase na svůj ostrov (to je určeno na začátku hry – v každém rohu je umístěn barevný papír, který symbolizuje barvu jednotlivých kmenů) – opět za pohybu vně, nebo uvnitř obručí.
 • Hru lze ztížit tím, že družstva odnášejí láhve ze soupeřova ostrova na ostrov jiný (pokud by se hra neubírala ke konci, lze stanovit časový limit, po který dochází ke stěhování, a nakonec spočítáme, kolik lahví každý kmen přestěhoval).
 
 
Další aktivity s PET lahvemi
 
Zaměření: obratnost, koordinace, prostorová orientace, rychlost reakce, přesnost 
 
 • Dvě družstva stojí v řadě proti sobě, každý žák má přidělené číslo. Na půlicí čáře je postavená láhev. Žáci vybíhají dle čísel, které zvolá / ukáže učitel. K láhvi může vybíhat jeden žák z družstva, dva, tři, nebo celé družstvo. Úkolem je zmocnit se láhve. Pokud ji žák už drží a jeho soupeř se ho dotkne, dá mu ji.
 • PET láhve slouží jako kuželky, které různě rozestavíme na 2–4 stanovištích. Hrají 2–4 družstva. Každý žák má jeden molitanový míček a jeden pokus. Snaží se trefit do lahví. Vyhrává družstvo, které nejrychleji shodí všechny.
 • Po tělocvičně jsou rozmístěny PET láhve popsané čísly od 1 do 40 (nebo názvy zvířat, věcí, států atd.). Učitel vždy zvolá jedno číslo (název zvířete, věci, státu) a úkolem žáků je rozběhnout se po tělocvičně a co nejrychleji dané číslo (zvíře, věc, stát) najít. Hra se několikrát opakuje, ale láhve se před začátkem dalšího kola vždy promíchají.
 • Ve dvou stejně početných družstvech má každý žák jednu PET láhev. Hrací pole je rozděleno na dvě stejně velké části. Úkolem družstev je během časového limitu kutálet láhve soupeři a tím se jich zbavovat. Vítězí družstvo s menším počtem lahví na svém území v okamžiku závěrečného signálu.
 • Vybraný žák udává údery PET lahví o zem rytmus, podle něhož se ostatní pohybují po prostoru. Pohyb může být pomalý, rychlý, jinak se budou žáci pohybovat, když bude zvuk hlasitý, nebo tichý, může se měnit jeho frekvence apod. Modifikace: Žáci mají zavřené oči a vnímají pouze zvuk, nerozptylují se okolním prostředím.
 • Žáci se postaví do řady. Na hlavu si položí seříznutou PET láhev a musejí přejít celou tělocvičnu co nejrychleji. Pokud jim láhev spadne, znovu si ji nasadí a pokračují. Vyhrává ten, kdo přešel tělocvičnu co nejrychleji.
 • Žáci stojí v kruhu a v ruce drží PET láhev (seříznutou cca 15 cm odspodu). Učitel hodí jednomu z nich míček, ten jej musí chytnout do láhve a poslat ho dalšímu žákovi. Nejdříve si žáci posílají míček postupně po kruhu, později mohou i různě přes kruh.
 • Žáci utvoří zástup, v němž se navzájem dotýkají jen láhvemi (seříznutými / celými) mezi těly. Zástup se pohybuje vpřed, kolem překážek atd., přičemž láhve nesmějí spadnout.