Peříčka

Peříčko
Peříčka lze získat např. ze starého péřového polštáře, peřiny, spacáku či bundy, popř. od někoho, kdo chová slepice, husy, kachny aj. J
sou lehoučká a malá – žáci tak mají čas ovládnout, zastavit, změnit dráhu a směr letu peříčka ve vzduchu a při pohybových aktivitách také nehrozí velké riziko úrazu (pozor na nebezpečí vdechnutí). Nezbytné je ovšem předem zjistit, zda není nějaký žák na peří alergický!

Aktivity s peříčky podporují zejména dýchací funkce, jemnou motoriku, optické vnímání, koncentraci pozornosti a obezřetnost. Popsány jsou především aktivity s foukáním do peříčka, ale je možné je zahánět rukama, vytvářet vítr úderem dlaní o zem a posunovat tak peříčko od sebe, nebo mohou žáci použít kreslicí karton (vějíř), čímž dojde k lepšímu ovládání pomalu letícího a padajícího peříčka.

Všechny uvedené aktivity jednotlivců lze využít i ve dvojicích, popř. ve skupinách.
Aktivity jednotlivců

 

Foukání 

Zaměření: koncentrace pozornosti, jemná motorika, dýchání, koordinace
Popis: Žák si položí peříčko na dlaň, odfoukne ho a opět na dlaň chytá.
Modifikace:
  • Žák si položí peříčko na dlaň a snaží se, aby mu přistálo na určené části těla (např. hlava, pravé koleno, břicho apod.).
  • Žák položí peříčko na podlahu a foukáním / plácáním ruky o zem / zaháněním rukama je posunuje vpřed na určenou metu.
  • Žák zkusí udržet peříčko co nejdéle ve vzduchu foukáním.
  • Žák se snaží peříčko dostat např. ke šňůře nad hlavou, do kyblíku zavěšeného na kruzích, do krabice položené na podlaze apod. 

 

Chytání 

Zaměření: koncentrace pozornosti, jemná motorika, koordinace oko-ruka
Popis: Žák vyhazuje peříčko a chytá ho do rukou, na hlavu apod.
Modifikace:
  • Žák pouští peříčko směrem k zemi a chytá ho na nárt, břicho apod. 

 

Přenášení 

Zaměření: koncentrace pozornosti, jemná motorika, koordinace oko-ruka
Popis: Žák se snaží udržet peříčko na lžíci, popř. dřevěné špachtli a přemisťovat se s ním po tělocvičně (po určité trase, překážkové dráze).

  Aktivity dvojic

 

Šimrání
 
Zaměření: koncentrace pozornosti, relaxace
Popis: Žák A si lehne na podlahu, B se jej dotýká peříčkem. A jmenuje části těla, kde je šimrán. 

 

Výměna 

Zaměření: koordinace, rychlost
Popis: Žáci stojí naproti sobě, cca 3 m od sebe. Oba pustí peříčka z co největší výšky, rychle si vymění místa a snaží se chytit peříčko partnera.
Modifikace:
  • Mohou se vyměňovat i trojice či čtveřice tak, že se posouvají dokola.
Aktivity ve skupině

 

Odbíjená peříčkem 

Zaměření: koordinace, kooperace
Popis: Napříč tělocvičnou je natažen v 2m výši provázek. Družstvo A se rozestaví na jedné polovině místnosti, družstvo B na druhé. Učitel vyhodí uprostřed místnosti do výše peříčko. Každé družstvo se je pak snaží zahnat foukáním na území soupeřů. Rukama se peříčka nikdo nesmí dotknout. Když peříčko spadne u družstva B/A na zem nebo je k A/B fouknou žáci B/A pod provázkem, získává bod družstvo A/B. Hraje se 10 minut; družstvo, které má víc bodů, vyhrává. 

 

Pohlazení 

Zaměření: relaxace
Popis: Žáci leží na zemi. Učitel chodí za zvuku relaxační hudby mezi nimi a hladí je peříčkem po obličeji, popř. jiných částech těla. 

 

Pryč z kruhu 

Zaměření: koncentrace pozornosti, dýchání
Popis: Žáci sedí v kruhu, těsně jeden vedle druhého. Učitel vhodí shora doprostřed kruhu peříčko. Žáci do něho začnou foukat a každý se je snaží zahnat k soupeřům na protější stranu. Komu peříčko přeletí přes hlavu, vypadává ze hry. Kruh se pak o něco zmenší a učitel znovu hodí peříčko doprostřed.