Noviny


Noviny lze sesbírat jako starý papír za krátkou dobu, takže použité noviny můžeme po výuce zlikvidovat. Aby nedocházelo k odklonu pozornosti žáků od výuky (prohlížení fotografií, čtení, předávání informací z tisku mezi sebou atd.), doporučujeme obstarat např. noviny hospodářské, pro žáky nezajímavé, s co nejméně obrázky a fotkami. Novinový papír je lehký a dá se rychle roztrhat. Lítá ve vzduchu, nemůže zranit. Reaguje na každý malý pohyb, čímž umožňuje trénink kontrolovaných pohybových vzorců. Noviny mají rozličné uplatnění podle toho, kterou z jejich vlastností využijeme – např. tvar, velikost, hmotnost, variabilitu tvaru atd. Lze je použít ve formě srolované (pešky), zmačkané (koule), rozložené, složené atd. Podle toho se noviny mohou stát překážkou, cvičebním náčiním, částí oděvu, dalekohledem, telefonem, hudebním nástrojem apod.
Aktivity s využitím novin rozvíjejí obratnost, jemnou motoriku, prostorovou orientaci, koordinaci, obezřetnost. Užití tohoto materiálu může ovšem vést přes řádění k chaosu a nespokojenosti. Proto by měli být žáci buď sami za sebe zodpovědní a dokázat si konstruktivně spolu hrát, nebo by se měli před použitím novin ve výuce vydovádět (např. honička atd.), popř. by měl učitel včasným cíleným a opatrným zákrokem zařadit podněty pro konstruktivní či relaxační aktivity.

 
PEŠKY
Jde o pevně stočené noviny, stažené na několika místech izolepou.Novinový pešek

Aktivity jednotlivců
 
 
Zásobník aktivit s pešky
 
Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), jemná motorika
 • Žák kutálí obruč přes celou tělocvičnu jen za pomocí peška, resp. peškem popohání kutálející se obruč.
 • Žák se pokusípešky žonglovat.
 • Žák se snažípeškem balancovat na dlani, prstu ruky, nártu apod. Kdo ujde s peškem na prstě, nose apod. nejdelší trať? Kdo ujde nejdelší trať se dvěma pešky na sobě?
 • Žák tluče peškem do svého vlastního těla a provádí tak masáž.
 • Žák tluče peškem o zeď a vytváří rytmické zvuky.
 • Žák transportuje na pešku na něm ležící noviny / míče / víčka od PET lahví.
 • Žák ťuká peškem do země v rytmu hudby.
  


 
Aktivity dvojic 
 
 
Zásobník aktivit s pešky
 
Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), jemná motorika
 
 • V běhu si žáci v rytmu hudby ťukají peškem do různých částí těla jeden podle druhého, nebo navzájem.
 • Žáci si pešky v rytmu hudby házejí, šermují s nimi, podávají si je různým způsobem.
 • Žáci spolu pomocí pešků v ruce šermují.
 • Žák A opatrně tluče peškem do těla B a provádí tak masáž.
 • Žák A použije dva pešky k tomu, aby ze země zvedl rozložené noviny, donesl je k cílové metě a tam je předal B.  
 
 


Aktivity ve skupině
 
 
Zásobník aktivit s pešky
 
Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), jemná motorika
 • Jeden pešek používají žáci jako hokejku, druhý jako puk a přihrávají si jej. Pak mohou hrát i peškový hokej, kdy se posunováním či odpalováním snaží dostat puk do soupeřovy brány. Pokud se někdo puku dotkne rukou, jde na trestnou lavici (např. na půl minuty). Na začátku hry, nebo když padne gól, se vystřeluje puk ze středu hřiště – soupeří o něj kapitáni družstev.
 • Každý žák běhá a lehce bije sebe nebo spolužáka v rytmu hudby.
 • Podle počtu žáků zvolíme 2–3 žáky (mašinky), kteří chodí s peškem v ruce po tělocvičně kolem ostatních. Někoho si vyberou a peška mu podají – první vagón, ten se peška chytí a dál spolu kličkují mezi žáky. Rukama pohybují jako koly vlaku (pokrčené předloktí). Žák na místě prvního vagónu pak podá zase svého peška někomu dalšímu. Všichni se postupně připojují. Mašinky volí složité cesty, mění rychlost jízdy, mohou vydávat zvuk jako vlak atd.
 • Skupina utvoří 2–3 dvojice, ostatní hrají jednotlivě. Každá dvojice čelem k sobě chytí dva pešky za konce. Takto spojení dva žáci honí ostatní. Chytit někoho mohou tak, že jej uzavřou mezi sebe (mezi pešky). Žádný z nich ale nesmí peška pustit. Pokud někoho chytí, chycený žák nahradí jednoho z chytačů.
 • Žáci si ve skupině jednotně předávají pešky v rytmu hudby nejrůznějším způsobem – mezi nohama, bokem, nad hlavou apod.
 
 
 
ROZLOŽENÉ NOVINY
(novinový dvojlist)
 
Rozložené noviny
Aktivity jednotlivců
 
 
Náledí
 
Zaměření: koordinace, obratnost, obezřetnost, rovnováha
Popis: Žák ve vzporu stojmo na startovní čáře má obě ruce položené na novinách. Úkolem je dostat se na druhý konec tělocvičny „klouzáním novin“ po podlaze, přičemž ruce na nich musejí neustále setrvat.
Modifikace:
 • Žák má noviny pod chodidly a ve vzporu stojmo či dřepmo se sune po podlaze k cíli.
 • Žák má na novinách všechny končetiny.

 

Potok a louže
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha
Popis: Učitel na podlahu rozloží noviny do řady s mezerami. Žák přechází, poskakuje, skáče po novinách jako po kamenech v potoce, nebo naopak noviny překračuje, přeskakuje jako kaluže. (Pozn.: Pozor na podklouznutí.) V každém dalším kole se noviny zmenšují o polovinu (složíme je dohromady). Pokud žák šlápne mimo noviny (v první variantě), resp. na noviny (ve druhé variantě), musí se vrátit zpět na začátek a trať absolvovat znovu.
 
 
 
Rychlý jako vítr
 
Zaměření: koordinace, obratnost, obezřetnost, rychlost
Popis: Žák si ve stoji položí noviny na hrudník. Jeho úkolem je běhat po tělocvičně tak, aby mu noviny zůstaly přilepeny na hrudi bez dopomoci jiné části těla (např. rukou, brady). V případě, že mu noviny sklouznou, smí si je vrátit do výchozí polohy a pokračovat v běhu. Úkol lze ztížit složením novin.
Modifikace:
 • Takto lze hrát na honěnou ve skupině. Komu navíc noviny spadnou, stává se automaticky honičem.
 
 
Další aktivity s rozloženými novinami
 
Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), rozvoj jemné motoriky, prostorová orientace, tělesné schéma, vizuální vnímání
 
 
 • Žák běhá volně po tělocvičně s vlajícími novinami, které drží rozevřené ve vzpažení.
 • Žák drží rozevřené noviny před obličejem a dle pokynů učitele se dívá vpřed nad novinami, pod novinami, vpravo, vlevo.
 • Žák leží na zádech. Na hrudník si položí noviny a snaží se klidně ležet, aby se noviny nepohybovaly. Nebo naopak, žák pozoruje pohyb novin při dýchání.
 • Žák má noviny na hlavě jako střechu, která nesmí spadnout při plnění pohybových úkolů (např. dřep–vztyk, chůze vpřed, vzad, přes překážky, ze stoje sed turecký, leh na břiše apod.).
 • Žák roluje do sebe několik novinových dvojlistů za sebou, takže vznikne jedna dlouhá (výsuvná) role.
 • Žák se ve vzporu klečmo snaží foukáním posunovat před ním na podlaze ležící noviny.
 • Žák si položí noviny na břicho / záda jako náklad, který nesmí spadnout při zvládání pohybových úkolů (např. klouzání vpřed, chůze po čtyřech vpřed a vzad).
 • Žák si přes každou upaženou paži položí noviny a běhá s nimi jako pták s roztaženými křídly.
 • Žák si vloží noviny mezi kolena a pohybuje se vpřed. Aktivitu lze ztížit překonáváním překážkové dráhy.
 • Žák sroluje noviny do dvou trychtýřů, které si dá před oči, a kouká se skrz ně při hře, honičce, běhání atd.
 • Žák sroluje noviny do trychtýře, kterým se jako dalekohledem kouká na nějaký předmět.
 • Žák stojí na novinách, druhé položí před sebe na podlahu a stoupne si na ně. Uvolněné noviny uchopí a opět položí před sebe a stoupne si na ně. Naznačuje tím chůzi po pohyblivém chodníku. Obměnou je úkol, kdy žák smí stát na novinách vždy pouze na jedné noze.
 • Žák stojí na startovní čáře každou nohou na jednom dvojlistu novin. Úkolem je dostat se „bruslením“ na druhý konec tělocvičny, přičemž nohy nesmějí noviny opustit.
 • Žák zkusí dát noviny svisle na dlaň tak, aby zde zůstaly ve svislé poloze, byť nepřilepené žádným lepidlem. (Musí dlaněmi pohybovat tak, aby tlak vzduchu držel noviny na ploše dlaní.)
 • Žák vyhodí novinový dvojlist nad sebe a sleduje ho pohledem, chytá rukou, nohou apod. Pak zkusí pohyb padajících noviny napodobit vlastním tělem. 
 
Aktivity dvojic
 
 
Imitace
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, kreativita, jemná motorika
Popis: Žák A drží novinový dvojlist (představuje tělo B – horní list pro horní polovinu těla, spodní list pro dolní polovinu, rohy pro končetiny) a různým způsobem s ním manipuluje. B stojící naproti A podle toho mění polohu svého těla a jeho jednotlivých částí. Např. A drží noviny vodorovně – B leží; A upraví noviny do svislé polohy – B stojí; A otočí noviny – B udělá čelem vzad atd.
 
 
 
Lepidlo
 
Zaměření: koordinace, kooperace, obratnost, rovnováha, prostorová orientace, taktilní vnímání
Popis: Při pohybu ve dvojici (na místě, v prostoru) mají žáci noviny mezi těly – např. mezi zády, čely, rameny, dlaněmi apod. Podle pokynů učitele společně provádějí pohybové úkoly (např. sed – vztyk, dřep, chůze, cval stranou aj.), přičemž noviny jim nesmí spadnout.
Modifikace:
 • Žáci takto hrají ve dvojicích honičku. Během hry může učitel místa vzájemného dotyku žáků ve dvojicích měnit. Nikdo nevypadává, ani když noviny spadnou. Pokud se tak stane, honící dvojice může pár, který si zrovna noviny upravuje na dané místo, bez problémů chytit. 
 
 
Začtený táta
 
Zaměření: koordinace, kooperace, prostorová orientace
Popis: Žák A drží noviny před sebou a dělá, jako by je četl. Tak nevidí, kam jde. B jde za ním a poklepává vždy na jeho levou paži, pravou paži a doprostřed zad. Tak A ví, že musí jít vlevo, vpravo, nebo rovně. Nakonec „začtený táta“ noviny složí a pokusí se vrátit přesně po téže trase.
 
 
 
Další aktivity s rozloženými novinami
 
Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), jemná motorika, kooperace, rovnováha, taktilní vnímání
 
 • Dvojice si stoupne na jedny noviny. Druhé položí před sebe na podlahu a stoupne si na ně. Uvolněné noviny opět položí před sebe atd. Takto se snaží žáci dostat co nejrychleji k metě.
 • Každá dvojice má jeden novinový dvojlist, který si umístí kamkoliv do tělocvičny. Při hudbě se žáci pohybují po prostoru, a když se hudba zastaví, musí se vrátit do svého „domečku“ a dotknout se ho tolika částmi těla, kolik ukazuje učitel na kartě.
 • Mezi dvěma stojícími žáky leží na podlaze noviny. A na ně položí nohu a pohybuje s nimi po podlaze, B se na ně snaží šlápnout. Pokud je úspěšný, vymění si žáci role.
 • Žák A má zavázané oči a následuje B, který vydává zvuk novinami.
 • Žák A sedí na novinách, B ho táhne / tlačí.
 • Žák A sroluje noviny do trychtýře, kterým foukne B vzduch na nějakou část těla. B se se zavřenýma očima snaží vycítit, kam přesně A foukl.  
 • Žák A sroluje noviny do trychtýře, skrz nějž pošeptá do ucha B tajné slovo.  
 • Žáci čelem k sobě drží noviny vodorovně v rozích. Na noviny položíme dřevěnou kuličku. Žáci s novinami balancují, provádějí změny poloh (např. dřep, sed apod.) nebo se přesouvají na jiné místo, a to tak, aby kulička z novin nespadla.
 • Žáci stojí čelem k sobě, A drží před obličejem noviny. B se snaží na něj kouknout, ale A se tomu snaží pohybem novin zabránit.
 • Žáci stojí čelem k sobě, drží se za ruce, noviny leží před nimi na podlaze. Vzájemným přetahováním usiluje každý z žáků donutit druhého, aby na noviny šlápl.
 • Žáci stojí za sebou, ve vzpažení drží nad hlavami jedny rozevřené noviny. Takto běhají volně po prostoru tělocvičny. Aktivitu lze ztížit překonáváním překážkové dráhy. 
 
Aktivity ve skupině
 
 
Novinový trhák
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, obezřetnost
Popis: Vždy čtveřice žáků tvoří tým reportérů, který dostane dva novinové dvojlisty. Tři žáci se obejmou a stoupnou si na jeden dvojlist (nejlépe bosi nebo v ponožkách). Představují „trhák týdne“. Čtvrtý žák je „zuřivý reportér“ – rozprostře druhý dvojlist před trojici, nechá ji na něj vstoupit, zvedne druhý dvojlist a opět jej položí před spolužáky, kteří tak jdou kousek po kousku. Tak je „trhák týden“ dopraven do „redakce“. V závodě s ostatními „reportérskými týmy“ se musí každé družstvo pokusit jako první přijít s trhákem, resp. dorazit na cílovou metu. „Trhák“ nesmí být zmuchlaný, když dorazí do redakce, a také nesmí být natrhlý či roztržený, jinak nebude přijat. Reportérský tým musí být tedy rychlý a zároveň obezřetný.
  
 
 
Ostrov
 
Zaměření: obratnost, koordinace, kooperace, rovnováha
Popis: Každé družstvo (se stejným počtem členů) dostane stejné množství novinových dvojlistů, z nichž si vytvoří ostrov. Všichni se shromáždí na ostrově tak, aby se žádnou částí těla nedotýkali místa mimo ostrov. Pak žákům odebere učitel jeden list a tím zmenší plochu ostrova. Žáci se opět pokusí vměstnat na ostrov, aniž by se dotýkali země mimo něj. Pokud se jim to podaří, lze opět zmenšit plochu ostrova. Vyhrává družstvo, které se dokáže vměstnat na menší ostrov. Žáci mohou vymýšlet různé způsoby, jak se na ostrov vměstnat. 
 
 
 
Želví závody
 
Zaměření: rovnováha, prostorová orientace, obratnost, koordinace
Popis: Každý žák má jeden novinový dvojlist. Všichni stojí na čáře na jedné straně tělocvičny (pláž), druhá čára naproti znázorňuje moře. Želvy si nejprve papír roztrhnou na dvě poloviny, na každou si položí jednu dlaň a sunem dlaní po novinách ve vzporu podřepmo či stojmo spěchají na pokyn učitele k moři. Pak se můžou pohybovat sunem chodidel po novinách a na závěr sunem všech končetin na novinách. Hru lze aplikovat jako soutěž družstev, štafetový běh.
 
 
 
Další aktivity s rozloženými novinami
 
Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), jemná motorika, koncentrace pozornosti, kooperace
 
 • Dvě řady žáků klečí čelem k sobě a drží noviny vodorovně, svisle, v různé výšce. Ostatní žáci noviny překračují, podlézají, přeskakují apod.
 • Dvě řady žáků klečí těsně u sebe čelem k sobě, každá naproti sobě klečící dvojice drží noviny vodorovně tak, aby vznikl tunel. Ostatní žáci postupně podlézají, plazí se tunelem apod.
 • Jeden žák je ve středu kruhu, ostatní se musejí dotýkat buď žáka uprostřed, nebo jiných spolužáků. Nedotýkají se však jeden druhého přímo, nýbrž přes noviny (papír). Když se už tedy každý někoho dotýká, začne se žák uprostřed pohybovat. Celá skupina musí jeho pohyb kopírovat tak, aby noviny zůstaly na svém místě a neupadly.
 • Každá dvojice žáků má novinový dvojlist. Všechny dvojice utvoří uličku a každá drží dvojlist za okraje. Jeden z žáků uličkou probíhá a tělem trhá noviny. Všichni se postupně vystřídají.
 • Na podlahu tělocvičny položíme libovolně noviny (stejné množství, jako je žáků). Žáci mezi nimi běhají. Na zvolání „Domů!“ si každý žák sedne na jedny noviny a z rukou si udělá nad hlavou stříšku. Kdo dosedne poslední, má trestný bod.
 • Na podlaze tělocvičny leží libovolně rozložené noviny (o jeden kus méně, než je žáků). Žáci mezi nimi běhají. Na písknutí si musí každý žák co nejrychleji na jedny noviny sednout a vzpažit. Na koho nezbude, vypadává ze hry a bere si s sebou jedny noviny. Hra takto pokračuje dále, až zůstanou na podlaze pouze jedny noviny a dva žáci.
 • Na šňůře pověšené mezi dvěma sloupky visí novinové listy (připevněné pomocí prádelních kolíčků). Na povel se žáci stojící na odhodové čáře současně snaží noviny „prostřelit“. Když všichni míče odhodí, přinesou si je zpět a házejí znovu. Po několika kolech seberou míče, noviny ze šňůry sundají a kolíčky vrátí do pytlíku.  
 • Žáci sedí v kruhu v tureckém sedu, jeden z nich má noviny položeny na dlaních. Opatrně obrací ruce a pokládá noviny na dlaně vedle sedícího žáka. Ten je stejným způsobem předává dále. Lze přidat více novin.
 • Žáci se do rytmu rychlejší hudby pohybují po tělocvičně. Volně rozložené noviny představují domečky, do nichž se žáci na daný signál musejí ve dvojicích dostat. Na každý následující signál musejí vyměnit dvojici i domeček. Modifikace: Po nastěhování do domečku se žáci musejí dotýkat stanovenou částí těla (např. chodidly, koleny, hlavami aj.).  
 • Žáci soutěží, kdo natrhá z novin nejdelší proužek.
 
    
 
NOVINOVÉ KOULE, popř. koule z alobalu
 Novinové koule
Aktivity dvojic
 

Masáž novinovou koulí
 
Zaměření: relaxace, taktilní vnímání
Popis: Žák A si lehne na zem (na záda / břicho) a zavře oči, B „masíruje“ jeho tělo novinovou koulí. Učitel přitom může nahlas určovat směr masáže („Od pravé ruky přes loket a nadloktí na rameno… přes hrudník k levému rameni, po paži dolů…“). Žák, který je masírován, se má pokusit zcela přesně pocítit, na kterých částech těla se právě koule pohybuje.

Aktivity ve skupině
 
 
Na krokodýly a ptáky
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, prostorová orientace
Popis: Uprostřed ohraničené plochy jsou rozloženy díly švédské bedny, v nichž jsou vloženy novinové koule (vajíčka ptáků). Tři hráči jsou ptáci, kteří si hlídají vajíčka, ostatní představují krokodýly, kteří se snaží dostat do hnízda a vajíčka ukrást, resp. vyházet ven. Ptáci je nosí zpět po jednom vajíčku. Krokodýlové se jdou vždy po jednom vyhozeném vajíčku osvěžit do jezera (dotknou se stěny). Po třech minutách se hra zastaví a spočítá se, kolik vajíček zůstalo v hnízdě a kolik jich je mimo. Vyhrává družstvo, u něhož je nejvíce vajíček.
 
 
 
Stezka odvahy
 
Zaměření: koordinace, obratnost, koncentrace pozornosti
Popis: Každý žák si z novinového papíru udělá 1–2 koule. Všichni vytvoří dvě řady stojící obličeji k sobě (uličku) ve vzdálenosti cca 2 m od sebe. Vybraný žák stojí na začátku uličky a má míč. Jeho úkolem je vést míč nohou tak, aby se nevychýlil z uličky a aby se nedotkl ostatních žáků. Ti mu tuto cestu znemožňují házením koulí, snaží se ho vychýlit z cesty. Jednou hozená koule se již nesmí zvedat ze země. Pokud se žákům podaří spolužáka v uličce vychýlit, musí se tento vrátit na začátek a pokusit se o překonání uličky znovu, nebo je vybrán další žák.
Modifikace:
 • Změní se způsob vedení míče – např. dribling.
 • Vybraný žák probíhá uličkou tak, aby dostal co nejméně zásahů papírovými koulemi. Může před střelami uhýbat, měnit směr i rychlost. Kdo dostane nejméně zásahů, zvítězí. 
 
 
Útok na náčelníka
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace, rychlost, postřeh
Popis: Dvě družstva představují dva znesvářené divošské kmeny, mezi nimiž každou chvilku vypukne potyčka. Každý kmen se snaží v bitvě vyřadit především nepřátelského náčelníka, neboť jeho záhuba vnese mezi nepřátele zmatek. Obě družstva postupují proti sobě a střílejí na sebe papírové koule. Každý žák má na začátku hry tři koule, obě strany především střeží svého náčelníka. Když je zasažen koulí některý z prostých členů kmene, musí odejít na předem stanovené místo, kde provede daný úkol, a odtamtud se smí okamžitě vrátit do boje.Hra končí ve chvíli, kdy je papírovou střelou zasažen jeden z náčelníků – jeho družstvo prohrává.
 
 
 
Další aktivity s novinovými koulemi
 
Zaměření: obratnost, koordinace (oko–ruka), jemná motorika, taktilní vnímání, tělesné schéma, prostorová orientace
 • Hrají dvě družstva, každé stojí na jedné polovině tělocvičny. Na povel začnou žáci házet novinové koule na polovinu soupeřů. Vítězí družstvo, které za 1 min nahází k sousedům víc koulí.
 • Jeden žák si lehne na břicho. Ostatní jej obstoupí s novinovými koulemi v rukou a na znamení je začnou ležícímu pouštět na tělo. Do hry nesmíme nikoho nutit. Na konci si všichni vzájemně sdělují své pocity.
 • Jeden žák z každé skupiny si lehne na záda do jakékoli polohy. Ostatní jej „obkreslí“ novinovými koulemi – vytvoří jeho obrys. Pak ležící žáci opatrně vstanou a všichni se podívají na jejich obrysy. Následně si lehnou jiní žáci a aktivita se opakuje.
 • Každý žák má před sebou kouli, které se nesmí dotknout rukama od loktů směrem dolů ani nohama od kotníků dolů. Úkolem žáka je dopravit kouli k cíli tak, aniž by se jí dotkl zakázanou částí těla. Vítězí ten nejrychlejší.
 • Všichni házejí novinové koule po jednom žákovi, který běží v uličce mezi ostatními. Ten se jim snaží co nejvíce uhýbat.
 • Žáci po sobě navzájem házejí novinovými koulemi. Za každý úspěšný zásah si počítají bod.
 • Žáci první skupiny si vezmou po jedné kouli a postaví se na čáru. Za ně se postaví žáci druhé skupiny. Na povel první skupina hodí koule co nejdál. Ve stejném okamžiku vybíhá druhá skupina, která má úkol co nejrychleji sesbírat všechny koule a donést je zpět za čáru. Učitel měří čas. Pak si skupiny vymění úlohy. Na konci se časy porovnají.
 • Žáci se s koulemi postaví za čáru, vzdálenou od nakresleného velkého kruhu cca 8 m. Pak koule posílají po zemi. Úkol je jednoduchý – poslat kouli tak, aby se zastavila v kruhu.
 • Žáci si určí 2–3 honiče. Ostatní před nimi utíkají a přihrávají si 2–3 koule. Kdo má kouli, je před honiči chráněn.
 • Žáci si z novin udělají čepice a koule. Sedí (stojí) v kruhu a novinovými koulemi si navzájem shazují čepice z hlavy. Za každý úspěšný zásah si žák počítá jeden bod.
 • Žáci stojí na startovní čáře, 10 m od ní je čára cílová. Každý má jednu kouli a ze startovní čáry ji hodí ve směru cílové čáry. Skočí tak daleko, aby dopadl těsně za ni. Když se mu to povede, může nechat kouli ležet tam, kam dopadla. Skočí-li méně, musí ji vzít a v dalším kole začít znovu od startovní čáry. Při dalším kole žáci startují tam, kde leží jejich koule. Kdo takto jako první dosáhne cíle, je vítěz.

 


 

 • Žáci v družstvech mají během stanoveného limitu na zemi vytvořit z koulí velký nápis s prosbou o pomoc (SOS). Učitel píšťalkou ukončí hru. Měří se čas, za jak dlouho zvládnou družstva určitý nápis vytvořit.