Kroužky na záclony


Plastové či dřevěné kroužky (nejčastěji o vnitřním průměru 34 mm) slouží k upevnění záclon a závěsů na tyč. Lze je koupit v prodejnách bytového textilu či potřeb pro domácnost, výhodou jsou nízké pořizovací náklady. Kroužky jsou lehké a malé, tudíž při pohybových aktivitách nehrozí velké nebezpečí úrazu. Dají se využít zejména pro házení, stavění, přenášení apod., jsou rovněž vhodné pro hry ve vodě. Slouží především k rozvoji jemné motoriky a koordinace oko-ruka. Pro pohybové aktivity lze využít i barevnost kroužků.

Mnoho činností s kroužky lze využít také např. ze zásobníku aktivit s víčky od PET lahví.Kroužky na záclony


 

Aktivity jednotlivců 

 

Zásobník aktivit s kroužky na záclony 

Zaměření: obratnost, koordinace oko-ruka, jemná motorika

 • Po tělocvičně jsou rozházené kroužky. Bosý žák si spojí ruce za zády a v určitém časovém limitu se pokouší sebrat nohou co nejvíce kroužků a zvednout je nejméně do výšky ke kolenu. Teprve pak je může vzít rukou a odložit (do kapsy nebo je podá spolužákovi, který kroužky počítá). Dokáže žák během jedné minuty sebrat alespoň tři kroužky?
 • Žák sedí v prostoru tělocvičny se zavřenýma očima a má před sebou několik kroužků. Pokouší se poskládat jednoduchý obrázek – domek, sluníčko, strom apod. Pak otevře oči, podívá se na svůj výtvor a hovoří o pocitech, které prožíval.

            Aktivity dvojic


Zasáhni cíl

Zaměření: koordinace oko-ruka, přesnost, koncentrace pozornosti
Popis: Žák A drží krabičku (např. od bonboniéry) a B má určitý počet kroužků. Pokouší se trefit do krabičky, s níž se A po úspěšném hodu posouvá o danou vzdálenost (např. o jeden krok). Vítězí ti, kteří dojdou na nejvyšší smluvenou úroveň v daném limitu. Poté se žáci ve dvojici vystřídají.
Modifikace:
 • Soutěží dvě družstva. Žáci se postaví do zástupu a každý se trefuje jedním kroužkem do krabičky, která zůstává stále na stejném místě v dané vzdálenosti. Potom se řadí na konec zástupu. Pokud se trefí, připočítá se družstvu jeden bod. Vítězí družstvo, které nashromáždilo v krabičce větší počet kroužků.

  

Další aktivity s kroužky na záclony

Zaměření: obratnost, koordinace oko-ruka, jemná motorika

 • Dvojice má deset kroužků. Žák A si zaváže oči šátkem, B ho navádí, pomáhá mu s orientací. Úkolem je postavit komín z kroužků. Staví jen A. Pak se role vymění.
 • Dvojice má několik kroužků a jednu hůlku. Žák A stojí s hůlkou nedaleko B. Ten hází kroužky a trefuje se na hůlku. A se zase snaží co nejvíce kroužků na hůlku pochytat.
 • Honička ve dvojicích. Každá dvojice se drží za kroužek. Ti, kteří honí, mají zvednutou ruku. Pokud chytí jinou dvojici (dotknou se), honiči se mění.
 • Žák A si klekne a podepře se rukama, B mu na záda naskládá deset kroužků. Úkolem je dostat se za určenou hranici tak, aby A pohybující se „po čtyřech“ neztratil žádný kroužek. B mu kroužky počítá, popř. ztracené sesbírá. Pak se role vymění.

            Aktivity ve skupině

 

Dopravní prostředky

Zaměření: koordinace, koncentrace pozornosti, obratnost, kooperace
Popis: Žáci postaví z kroužků silnice (dostatečně široké, aby se mohli minout v protisměru) a představí si, že jsou dopravními prostředky. Jezdí po silnicích a dodržují pravidla, aby nehavarovali – na křižovatkách si dávají přednost, ukazují změnu směru jízdy atd.
Modifikace:
 • Dva žáci jsou policisté, kteří dohlížejí na dodržování pravidel silničního provozu a neukázněné řidiče odvádějí na policejní stanici (lavička, žíněnka).
 • Učitel střídavě zvedá zelený, červený a žlutý karton. Zelený znamená volný pohyb, červený zastavit a zůstat stát a žlutý signalizuje, že se žáci mají vrátit na parkoviště – předem určené místo. Po zvednutí zeleného praporku mohou opět vyjet na silnice.
 • Učitel udává rychlost: jedno písknutí = chůze, dvě písknutí = poklus, tři písknutí = běh.
 • Občas může učitel určit některého žáka jako sanitku, hasiče nebo polici – žák houká a ostatní mu musejí uvolnit cestu.

 

Honba za pokladem 

Zaměření: koordinace oko-ruka, rychlost, prostorová orientace
Popis: Dvě družstva stojí proti sobě na opačné straně tělocvičny a každé má svůj poklad (určitý počet kroužků, rozmístěný v řadě po celé šířce zadní strany tělocvičny). Uprostřed tělocvičny je dělicí čára. Na signál žáci vybíhají na nepřátelské území a snaží se přenést ze soupeřova pokladu část na své území (v domluveném časovém limitu, než učitel zastaví hudbu apod.). Každý žák smí na jedno vyběhnutí odnést vždy jen jeden kroužek, který musí donést až za čáru, která je na zadních stranách tělocvičny (nesmí házet z dálky). Po vypršení časového limitu se spočítá, které družstvo vlastní větší poklad.
Modifikace:
 • Mění se způsob lokomoce – žáci skáčou po jedné noze, snožmo, žabáky, lezou po čtyřech, plazí se apod.

  

Hon na kroužky 

Zaměření: koordinace oko-ruka, vytrvalost, orientace v prostoru
Popis: Dvě skupiny žáků stojí vedle sebe na jedné straně tělocvičny, každá má na čáře připraveny dvě barevné obruče. Uprostřed místnosti jsou po celé šířce rozsypané kroužky čtyř barev. Každé skupině přidělíme dvě barvy. Na signál žáci vybíhají, vezmou vždy každý jen jeden kroužek a nesou ho do jedné z obručí (podle barvy). Vítězí družstvo, které dříve přenese kroužky obou barev do správných obručí
Modifikace:
 • Mění se způsob lokomoce – žáci skáčou po jedné noze, snožmo, lezou po čtyřech apod.
 • Žáci vybíhají po jednom.
 • Žáci vybíhají po dvou z opačné strany řady.
 • Žáci nedávají kroužky do obručí, nýbrž vedle sebe na čáru, a to tak, že se barvy musejí střídat.
 • Žáci dávají kroužky do dvou řad – v každé je jedna barva.

  

Kominík 

Zaměření: koordinace oko-ruka, koncentrace pozornosti, postřeh
Popis: Žáci stojí v kruhu s cca 20cm odstupy. Uprostřed je z kroužků postaven komín, který brání jeden žák. Žáci stojící v kruhu si libovolně přihrávají měkký míček, který kominík nechytá. Ve vhodném okamžiku se snaží míčkem komín zasáhnout a rozbít. Kominík ho brání končetinami a tělem, nesmí ho přeskakovat. Komu se podaří komín rozbít, nebo drží míček v době, kdy si kominík komín sám shodí, stává se kominíkem on.
Modifikace:
 • Do hry je zapojeno více kominíků a více míčků.

  

Přehazovaná 

Zaměření: koordinace oko-ruka, koncentrace pozornosti, postřeh
Popis: Učitel se nejprve žáků zeptá, jak by šlo házet s kroužky, aby se daly dobře chytit. Nechá je vymýšlet různé nápady a ten nejlepší uskuteční (např. kroužky se svážou provázkem). Žáci stojí v kruhu, každý má svazek alespoň pěti kroužků. Ve středu kruhu se pohybuje jeden žák, který vysloví jména dvou dalších, jež mají za úkol si své svazky přehodit. Žák uprostřed se snaží některý svazek chytit. Pokud se mu to podaří, vymění si místo s žákem, který kroužky hodil.

  

Přesazování květin 

Zaměření: koordinace oko-ruka, rychlost, kooperace
Popis: Jsou čtyři zahrádky, na nichž každý rok vykvétají květiny pouze jedné barvy. Zahradníci je ale musí každoročně přesazovat, protože nikdy nevykvetou květiny stejné barvy na stejné zahrádce. Žáci (zahradníci) jsou rozděleni do čtyř skupin a každé skupině je přidělena jedna barva kroužků (v jedné skupině 20 kroužků). Necháme žáky předem dohodnout, které dvě skupiny budou spolupracovat, kdo poběží popřípadě dvakrát atd. Každá skupina vytvoří obdélník (zahrádku) z kroužků v jednom rohu tělocvičny. Na signál vybíhají po jednom do prostoru k sousedům a berou vždy po jednom kroužku, který nosí do své zahrádky. Další smí vyběhnout teprve tehdy, až člen z jeho skupiny položí kroužek do nové zahrady. Družstvo, které nejdříve vytvoří novou zahradu jiné barvy, vítězí.
Modifikace:
 • Můžeme žáky nechat přemístit kroužky tak, aby každá skupina měla postupně všechny čtyři barvy. Zde je nutná důkladná domluva mezi skupinami na pořadí a směru přemísťování kroužků.

  

Další aktivity s kroužky na záclony 

Zaměření: obratnost, koordinace oko-ruka, jemná motorika

 • Družstva soutěží ve štafetě. Úkolem žáků je florbalovou hokejkou / gymnastickou tyčí před sebou postrkovat kroužek kolem kuželů (i slalomově).
 • Každý žák má gumičku dlouhou jako obvod své hlavy. Na ni navleče kroužky a vyrobí si tak věneček, který si po svázání gumičky nasadí na hlavu. Učitel pustí hudbu a žáci se volně pohybují po tělocvičně. Když se hudba zastaví, předá každý svůj věnec nejbližšímu spolužákovi. Věneček si předává pokaždé s někým jiným. Po určité době se každý snaží najít svůj původní věnec.
 • Míč představuje planetu Zemi, kroužky mimozemské vesmírné lodě – létající talíře. Učitel umístí do vzdáleného místa míč. Žáci hází létající talíře k Zemi. Soutěží se o to, kdo se svým talířem přistane nejblíže Zemi.
 • Trojice či čtveřice se postaví tak, aby utvořily malé trojúhelníky či čtverce a mezi sebou drží napnutý provázek v tomto tvaru. První ve skupině má před sebou na zemi určitý počet kroužků, které navléká na provázek. Ostatní je rychle posunují, aby provázek co nejrychleji daným počtem kroužků zaplnili tak, že jich na každé straně drženého tvaru bude stejný počet. Vítězí skupina, která nejrychleji splní zadaný úkol.
 • Žáci leží na zádech v kruhu (nohama do středu), mají zavřené oči a poslouchají hudbu. Posílají si věneček z kroužků jedním směrem, zrychlují a zpomalují podle tempa hudby. Když zazní signál (např. úder do bubínku), mění se směr posílání.
 • Žáci sedící v kruhu zády do středu mají zavřené oči a za zády svazek kroužků (cca pět kroužků svázaných provázkem). Jeden žák stojící uprostřed kruhu s otevřenýma očima se snaží přiblížit k některému žákovi a vzít mu jeho svazek. Když sedící žák uslyší, že se k němu střední blíží, zvedne ruku a ten se musí vrátit. Pokud se mu podaří svazek vzít, vymění si místo.
 • Žáci sedí v kruhu a každý má u sebe tři kroužky. Učitel vyvolává písmena abecedy. Pokud žák uslyší písmeno, na které začíná jeho jméno, dá svůj kroužek doprostřed na stavbu komínu. Pokud žák již přispěl prvním kroužkem, čeká na druhé písmeno svého jména atd. Když komín spadne, začíná stavba znovu.
 • Žáci se chytnou za kroužky (utvoří hada – vždy dva žáci vedle sebe jsou spojeni jedním kroužkem). Ten, kdo stojí první, vede celou skupinu. Had se pohybuje rovně, zatáčí, kličkuje, překonává překážky (pohybuje se kolem žíněnky, přeleze dva díly švédské bedny, podleze kozu, překoná lavičku, „leze“ po lavičce, části hada se vzdalují od sebe, tlačí se těsně k sobě, had se zvedá – žáci zvednou ruce). Přitom se nesmí rozpojit.
 • Žáci stojí na jedné straně tělocvičny. Na druhé straně jsou rozmístěny kroužky. Úkolem je co nejrychleji (během / skoky snožmo / skoky jednonož / žabáky) v daném limitu nanosit co největší počet kroužků na stanovené místo (např. žíněnka v rohu tělocvičny). Každý smí na jedno vyběhnutí odnést vždy jen jeden kroužek. Po vypršení časového limitu se spočítá, kolik kroužků dokázali žáci společně nanosit.