Koberečky

Kobereček„Kobereček“ je podložka, na jedné (pogumované) straně protiskluzová, na druhé straně s vlasem, který naopak umožňuje velmi dobrý skluz. Nejčastěji má tvar čtverce či obdélníku, ale může mít i podobu např. trojúhelníku, kruhu, plosky nohy, dlaně ruky, úzkých podlouhlých pruhů cca 10 cm x 100 cm aj. Koberečky se dají vyříznout ze starších použitých koberců, lze využít odřezky z velkých koberců nebo jsou také zdarma k dostání v obchodech s koberci jako vzorek již ve vhodné velikosti. Výhodné je mít koberečky různých barev, neboť kromě funkce cvičebního náčiní mají i další využití. Podle jejich skluzových a protiskluzových vlastností se upravují aktivity. Jsou ohebné a měkké a tím také při házení relativně bezpečné. Místo koberečku lze velmi dobře pro většinu aktivit využít malá deka, prachovka, popř. šátek, ručník nebo zbytek záclonoviny.

Koberečky jsou vhodné především pro klouzavé pohyby, ale využití najdou i jako značky, slalomové „tyče“, hnízda k relaxaci, hraniční čáry. Aktivity s koberečky podporují zejména rozvoj rovnováhy, vestibulárního a taktilního vnímání, prostorové orientace, koordinace a tělesné schéma. 


 
 
Aktivity jednotlivců

Házení 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, síla, přesnost      
Popis: Žák vyhodí kobereček a opět ho chytá.
Modifikace:
 • Žák hází kobereček co nejdále/nejvýše.
 • Žák hází kobereček na cílovou značku (boccia).
 • Žák hází kobereček do krabice od banánů (brána na házenou).
 • Žák hází kobereček po tělocvičně stylem frisbee (spolužákovi, na cíl). 

 
 

Sáňkařská dráha
 
Zaměření: koordinace, obratnost, přesnost     
Popis: Žák pošle kobereček po zemi (hodí ho švihem tak, aby se po podlaze sklouznul) a snaží se zasáhnout cílovou značku, např. velký kobereček (boccia).
Modifikace:
 • Žák pošle kobereček po zemi a pokusí se ho dohonit dříve, než se zastaví (zůstane ležet).
 • Žák pošle kobereček po zemi, snaží se ho dohonit před určitou značkou a sednout / stoupnout / lehnout si na něj. 
 
 
Další aktivity s koberečky
 
Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha, koncentrace pozornosti
 
 • Hod drátěnkou, míčkem, pivním táckem apod. na cíl, kterým je zavěšený nebo položený malý kobereček.
 • Pokládáním koberečků na zem vytváří žák vzory, tvary, ulice, půdorysy domů apod.
 • Žák leží na koberečku na břiše a odrážením rukama od podlahy se otáčí kolem svislé osy.
 • Žák leží na koberečku na břiše, odráží se rukama a nohama, čímž se posunuje po podlaze vzad.
 • Žák má čtyři koberečky. Ve vzporu stojmo stojí každou nohou na jednom koberečku a každá ruka je rovněž na jednom koberečku. Pohybuje se vpřed jako želva. Aktivitu lze organizovat jako štafetovou soutěž po přímé dráze nebo jako slalom.
 • Žák má za úkol lehnout si na co nejméně koberečků, přitom se však nesmí dotýkat země.
 • Žák na koberečku klečí, odráží se rukama a pohybuje se po podlaze směrem vpřed.
 • Žák na koberečku sedí, odráží se nohama a pohybuje se po podlaze směrem vpřed / vzad.
 • Žák se ovívá (popř. svého spolužáka) koberečkem. „Přihrnuje“ vzduch k břichu, paži, zádům apod.
 • Žák se rozběhne, skočí oběma nohama na větší kobereček a klouže se na něm vestoje / vsedě / vleže co nejdál vpřed. Který žák se dostane na druhou stranu tělocvičny nejmenším počtem skoků.
 • Žák se ukryje pod koberečky.
 • Žák sevře kobereček mezi kolena a pohybuje se po tělocvičně.
 • Žák si z koberečků „vyloží postel“ a sám se koberečky přikryje.
 • Žák sroluje kobereček jako dalekohled, hlásnou troubu, telefon, kuličkovou dráhu. 
 • Žák stojí jednou nohou na koberečku, druhou nohou se odráží od podlahy a pohybuje se vpřed jako na koloběžce.
 • Žák stojí každou nohou na jednom koberečku a posunuje se vpřed jako při běhu na lyžích. Modifikace: Ostatní žáci napodobují pohyby a cesty.
 • Žák stojí na jednom koberečku. Druhý kobereček, který pokládá před sebe, používá k tomu, aby mohl jít dál.
 • Žák stojí na koberečku oběma nohama a točí se v kruhu (twist).
 • Žák stojí na koberečku oběma nohama a jejich střídavým posunováním se snaží pohybovat vpřed (klouže se, lehce poskakuje).

 

 
 
            Aktivity dvojic
 
 
Kontaktní lepidlo
 
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace     
Popis: Dva žáci mezi sebou drží (svírají) určitou částí těla dva (více) koberečky. Mají za úkol pohybovat se po tělocvičně, aniž by koberečky přidržovali rukama.
Modifikace:
 • Tímto způsobem hrají jednotlivé dvojice na honěnou. 
 
 
Přehazování
  
Zaměření: koordinace, obratnost, kooperace     
Popis: Dvě dvojice stojí vedle sebe na vzdálenost cca 1 m, každý žák drží bližší konec koberečku v rozích. Jedna dvojice má na koberečku položenou drátěnku či míček. Přehazují si je z jednoho koberečku do druhého.
Modifikace:
 • Na koberečku má položenou drátěnku každá dvojice a současným házením si je vyměňují.
 
 
Další aktivity s koberečky
 
Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha 
 
 • Dva (nebo více) žáci spolu stojí na dvou (více) koberečkách a pohybují se klouzavě vpřed (skupinové lyže). Která dvojice (skupina) žáků potřebuje nejméně koberečků, aby se společně dostali na druhou stranu tělocvičny bez dotyku země?
 • Každý žák má dva koberečky, na kterých stojí. Spolu se ve dvojici pokouší za hudebního doprovodu o bruslení „taneční dvojice“.
 • Žáci hrají honičku, při níž každá dvojice drží jeden kobereček.
 • Žáci si sednou na podlahu proti sobě, chodidla položí na kobereček uprostřed a nohama se o něj přetahují.
 • Žáci spolu stojí na velkém koberečku (drží se jako při tanci) a otáčejí se kluzmo sem a tam („twistují“).
 • Žáci stojí čelem k sobě, každý drží bližší konec koberečku v rozích. Dvojice hází míček či drátěnku z koberečku kolmo vzhůru a chytá zpět do koberečku, popř. opakovaně odbíjí koberečkem míček či drátěnku kolmo vzhůru.
 • Žáci stojí čelem k sobě, každý drží bližší konec koberečku v rozích. Dvojice se snaží vyhodit míček či drátěnku na svislý (např. zavěšená obruč) nebo vodorovný cíl (např. krabice).
 • Žáci stojí čelem k sobě, každý drží bližší konec koberečku v rozích. Žák A pohybuje koberečkem v různých směrech, B opakuje totéž.
 • Žáci stojí těsně za sebou tak, že oba mají pravé nohy na jednom koberečku a levé nohy na druhém koberečku. Současně se pohybují vpřed (jako na lyžích s dvojitých vázáním).
 • Žák A hodí kobereček B a vzápětí od něj chytá jeho kobereček, který mu B hodil.
 • Žák A leží / sedí / stojí na několika koberečkách a B ho táhne / tlačí po tělocvičně.
 • Žák A přikryje B koberečky tak, aby nebyla vidět žádná část jeho těla.
 • Žák A sedí na koberečku a B ho tlačí před sebou.
 • Žák A sedí na koberečku (popř. nohy má na druhém koberečku), B ho táhne za sebou na gymnastické tyči nebo pomocí švihadla. Pokud to žáci zvládnou, může B táhnout A ve dřepu, ve stoje, v podřepu, jednou rukou.
 • Žák A stojí každou nohou na jednom koberečku (oběma na jednom koberečku) a v ruce drží švihadlo. B stojící před A ho táhne za švihadlo jako lyžaře na vodních lyžích.

 

 
 
            Aktivity ve skupině
 
 
Deštivé počasí 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, síla, rychlost, postřeh     
Popis: Žáci vyhodí všechny koberečky současně do vzduchu a utíkají pryč, aby je padající koberečky nezasáhly.
Modifikace:
 • Žáci vyhodí koberečky, rychle si lehnou na podlahu na břicho a schovají si hlavu pod pažemi, aby je do ní (popř. do břicha či jiných zranitelných míst na těle) padající koberečky nezasáhly.
 • Žáci vyhodí koberečky. Každý pozoruje pohyb (let) toho svého a co nejrychleji po jeho přistání na zem si na něj sedne. 
 
 
Moře koberečků
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha
Popis: Koberečky jsou rozloženy v tělocvičně na podlaze (uspořádaně nebo volně).
 • Žáci běhají po tělocvičně, přičemž se nesmí koberečků dotknout.
 • Žáci se nesmí dotknout koberečků určité barvy – např. všechny modré koberečky musejí přeskočit. Barva se mění na signál.
 • Žáci smějí chodit jen po koberečcích určitého tvaru – např. všechny čtverce jsou k chůzi, všechny trojúhelníky ke stání, všechny kruhy k sezení apod.
 • Každému žákovi je přiřazen určitý tvar / barva koberečků, na kterých smí stát a jít.
 • Určité tvary / barvy koberečků znamenají určité pohybové úkoly (kruh znamená změnu způsobu pohybu, trojúhelník poskakování atd.).
 • Učitel mění (ztěžuje) vzdálenost (uspořádání) koberečků.
 • Učitel bere ze hry stále více koberečků, takže vzdálenost mezi nimi se zvětšuje, resp. žáci musejí vyvinout více úsilí dostat se k cíli.
 • Žáci mění sami polohu koberečků, přičemž se ale nesmí dotknout země.  
 
 
Silniční síť
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha
Popis: Koberečky jsou s různě velkým odstupem (spirálová linie, křižovatky, diagonály, zatáčky, vlnité čáry, slepé uličky, parkoviště apod.) rozloženy po tělocvičně.
 • Žáci přes koberečky balancují (skáčou, jdou, lezou po čtyřech), aniž by se dotkli země. 
 • Žáci se se zavřenýma očima šourají (hmatají) přes ulici z koberečků (labyrint) do cíle (k východu).
 • Žáci se drží za ruce a jako had jdou přes koberečky. Pokud je více skupin, potkávají se a chodí kolem sebe, přitom se žádný žák nesmí dotknout země. 
 
 
Další aktivity s koberečky
 
Zaměření: obratnost, koordinace, síla, prostorová orientace, diferenciace barev 
 
 • Barevné koberečky jsou rozmístěny libovolně po tělocvičně a žáci mezi nimi běhají. Na povel musí co nejrychleji doběhnout na kobereček určené barvy. (Pozn.: Je zapotřebí upozornit žáky na nebezpečí uklouznutí nebo pádu).
 • Koberečky, které jsou rozloženy v tělocvičně na podlaze, představují kaluže. Žáci hrají honičku, musejí se však vyhýbat kalužím. Kdo šlápne do kaluže, stává se automaticky také honičem, nebo musí provést předem daný pohybový úkol apod.
 • Několik žáků sedí / leží / stojí společně v určitém uspořádání na několika koberečkách.
 • Skupina žáků má za úkol sedět / ležet / stát společně na co nejméně koberečkách, přičemž se nesmí dotknout země.
 • Štafeta. Žák předá kobereček dalšímu žákovi, přičemž ale nesmí použít ruce. 
 • Trojice. Jeden žák si sedne na kobereček, další dva ho uchopí (každý za jednu nohu) a táhnou ho po podlaze.
 • Vybraný žák staví z koberečků (rovněž z kolmo postavených nebo stočených) různá umělecká díla. Ostatní tato díla napodobují.
 • Žáci hrají hokej s gymnastickými tyčemi a ringo kroužkem, přičemž se pohybují klouzavými pohyby – každá noha je na jednom koberečku (imitace bruslí).
 • Žáci se v řadě drží za ruce, každý stojí oběma nohama na jednom koberečku. Celá řada současně se snaží střídavým posunováním nohou pohybovat vpřed.
 • Žáci stojí ve dvou řadách naproti sobě a s naproti stojícím partnerem drží v různých výškách koberečky. Každý žák (po výměně s žákem držícím kobereček) je pak překračuje či podlézá, nesmí se jich však dotknout. 
 • Žáci stojí v kruhu, každý na svém koberečku. Drží se za ruce a kloužou se otáčivě („twistují“) do rytmu hudby sem a tam (skupinový tanec).