Houbičky


HoubičkyPro pohybové aktivity se dají využít jak malé houbičky na nádobí, tak větší mycí houby či kvádry z molitanu (pěnové hmoty), které lze pořídit např. ze starších molitanových matrací, z odpadů pěnové hmoty z továren, obchodů s postelemi nebo stavebnin. Protože jsou houbičky měkké, lehké a relativně malé, neukrývají v sobě nebezpečí zranění. Hodí se tedy zejména k „řádění“, házení, stavění a balancování, ale využití najdou rovněž např. u úzkostných žáků ke ztrátě jejich nesmělosti z aktivity, házení a chytání, padání apod. Učitel pak musí zřídka zasahovat. Využít lze i barevnost houbiček a kontrast drsné a hladké strany. Jsou vhodné také pro hry ve vodě.
Aktivity jednotlivců
 
 
Cesta 

Zaměření: koordinace, obratnost, jemná motorika
Popis: Žák pomocí houbiček postaví na podlaze dvě paralelní řady. Bosý jde pomalu špalírem k cílové metě, přičemž nesmí shodit žádnou houbičku.  
Modifikace:
 • Žák jde špalírem se zavřenýma očima.
 • Špalír může mít odbočky, bludné cesty a slepé uličky. Žák hledá východ.  
 
 
Nádivka
 
Zaměření: koordinace, obratnost, taktilní vnímání, vědomí těla
Popis: Žák si nacpe co nejvíce houbiček do svého oblečení.
 • Transportuje houbičky do cíle.
 • Takto vycpaný padá (záměrně) na zem (žíněnku).
 • Opatrně se sráží s ostatními vycpanými žáky.
 • Takto vycpaný válí na zemi sudy.
 • Jde (jde po čtyřech) opatrně úzkými uličkami (tunely), aniž by je zbořil.
 
 
Putování po ostrovech
 
Zaměření: koordinace, obratnost
Popis: Žák stojí na dvou molitanových kvádrech (houbách). Třetí položí před sebe na zem a stoupne si na něj jednou nohou, uvolněný molitanový kvádr (houbu) položí opět před sebe a stoupne si na něj druhou nohou. Tak se žák dostane na cílovou čáru, aniž by se dotkl země.
Modifikace:
 • Tímto způsobem mohou hrát žáci na honěnou. 
 
 
Další aktivity s houbičkami
 
Zaměření: obratnost, koordinace, jemná motorika
 
 • Žák hází houbičkou na cíl (např. do zavěšené duše z kola, krabice od banánů, pověšené povlečení apod.).
 • Žák leží na úzké posteli z houbiček. Jak vysoká a úzká může postel být, aniž by ji žák shodil?
 • Žák má na cílové území dopravit houbičky jako mezek (houbičky jsou ve dvou koších připevněných na zádech).
 • Žák má přejít tělocvičnu „suchou“ nohou. Může vkročit (skákat) jen na „ostrůvky“, které představují houbičky rozmístěné v prostoru. Modifikace: 1. Žák může šlápnout jen na houbičky určité barvy. 2. Tímto způsobem mohou hrát žáci na honěnou.
 • Žák má přenést přes určité území co nejvyšší houbičkový komín postavený na dlani / hřbetu ruky, aniž by mu spadl. Smí / nesmí jej přidržovat rukou.
 • Žák má přes určité území přenést co nejvíce houbiček, aniž by použil ruce. 
 • Žák nastrká houbičky do tepláků, svetru nebo bundy a vytvoří tak panenku, figurínu.
 • Žák posunuje koštětem (prknem, hokejkou apod.) po podlaze kopici (řadu) houbiček do cíle.
 • Žák přenáší houbičky do cílové obruče pomocí různých částí těla.
 • Žák se pohybuje v tělocvičně po čtyřech tak, že má ruce (kolena, lokty) a chodidla na molitanových kvádrech a klouže se vpřed.
 • Žák se pokusí sednout si na nízkou věž z houbiček (jako na stoličku), aniž by se skácela.
 • Žák se snaží co nejdéle stát na jedné houbě (či molitanovém kvádru) – snožmo, na jedné noze, vyhazuje a chytá přitom míček, balancuje tyčí na dlani apod.
 • Žák se snaží hodit houbičku co nejdále.
 • Žák si z molitanových kvádrů či větších hub staví chodník (úzký, široký), po kterém musí bez pádu přejít.
 • Žák staví z delších molitanových kvádrů brány a tunely (může použít prázdné krabice jako střechu). Leze skrz ně po čtyřech, přičemž je nesmí zbořit.
 • Žák staví z houbiček dům (hnízdo) a lehne si dovnitř.
 • Žák staví z houbiček zdi. Modifikace: 1. Zdi pomocí houbiček (hody) zase rozbíjí. 2. Skáče přes různě vysoké zdi, přičemž z nich nesmí vypadnout ani jedna houbička. 
 • Žák stojí každou nohou na jednom molitanovém kvádru a klouže se po tělocvičně, jako by bruslil. Nesmí se přitom dotknout podlahy.
 • Žák stojí (klečí) na dvou (čtyřech) nízkých věžích z houbiček. Jak vysoké mohou věže být, aniž by je žák shodil?
 • Žák vtlačí co nejvíce houbiček do plastové popelnice, papírové krabice apod.
 • Žák vycpe povlečení houbičkami. Na povlečení si lehne, transportuje v povlečení houbičky, vycpaným povlečením hází na cíl/do dálky nebo několik vycpaných povlečení používá ke stavění.     
 • Žák vyhazuje houbičku do vzduchu a opět ji chytá.
 
 

Aktivity dvojic
 

Zásobník aktivit s houbičkami
 
Zaměření: koordinace, jemná motorika, koncentrace pozornosti, vizuální vnímání
 
 • Žáci svírají mezi svými těly (lokty, zády, stehny, břichy aj.) dvě houbičky a pohybují se po tělocvičně (v honičce, k cíli…), aniž by je ztratili. Tímto způsobem se může také pohybovat více žáků přilepených k sobě v různých formacích (řetěz, kruh, houf apod.).
 • Žáci si navzájem hází dvě houbičky a chytají je.
 • Žáci mají přes určité území přenést společně co nejvíce houbiček.
 • Žák A přikládá houbičky k tělu ležícího B a vytváří tak jeho obrys. B musí ze svého obrysu vstát tak, aby žádnou houbičku nesrazil. 
 • Žák A sestaví z houbiček obrazec či útvar a B se ho pokusí postavit stejně (polohou, popř. i barvou houbiček). Modifikace: Žák B má při stavění zavázané oči.
 • Žák A vodí B se zavřenýma očima po tělocvičně (kolem překážek). Změnu směru udává dotykem houbičky na odpovídající stranu těla. 
 • Žák A vyhodí houbu vysoko do vzduchu, B se ji snaží zasáhnout druhou houbou.
 • Žák A zastaví (zabuduje) stojícího (ležícího, sedícího) B houbičkami tak, aby nebyla vidět žádná část jeho těla („zimní spánek“). Na signál se B osvobodí („na jaře“). 
 

 
            Aktivity ve skupině
 

Houbičkovaná
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rychlost
Popis: V dílu švédské bedny jsou vysypané houbičky a jeden žák.Ten na pokyn začne vyhazovat houbičky ven a úkolem ostatních je naházetje zase zpátky do bedny. Každý však může vhodit pouze jednu houbičku a pak, protožeje unavený, se jít „osvěžit“ (vlézt) do jiného dílu švédské bedny a tak se nabít. Hra končí po určitém časovém limitu.Spočítá se, kde je více houbiček, zda v bedně u žáka, či v jejím okolí. Pokud jich je více v bedně, vyhrávají žáci.
 
 
Myš a sýr
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rychlost
Popis: Na ploše jsou v cca 2m odstupech rozmístěné papírové talíře vždy s jednou houbičkou („talíř se sýrem“). Je jich o jeden méně, než je žáků. Ke každému talíři se postaví žák a uchopí houbičku. Přebývající žák si jednou poskočí, všichni pustí houbičku do talíře a běží k jinému talíři se sýrem. Nadbytečný žák si zatím hledá nějakou z volných houbiček.
 
 
Pole
 
Zaměření: koordinace, obratnost, jemná motorika, rovnováha
Popis: Žáci vytvoří širokou plochu z houbiček.
 • Plocha slouží jako záchrana při honičce.
 • Plocha slouží jako území, na které nesmí žáci při honičce vstoupit.
 • Plocha slouží jako postel k relaxaci.
 • Kolik žáků se vejde na tuto plochu, aby ven nepřesahovala žádná část těla?
 
 
Další aktivity s houbičkami
 
Zaměření: obratnost, koordinace (oko-ruka), jemná motorika
 
 • Čtyři družstva se během daného časového limitu snaží posbírat co nejvíce houbiček určité barvy, které jsou rozsypané po tělocvičně (modrá skupina modré, žlutá žluté atd.).
 • Družstva vytváří z houbiček obrazy na dané téma.
 • Dvě družstva staví z houbiček jednu zeď mezi svými poli. Házejí po sobě houbičkami nebo házením houbiček z obou stran zeď rozbíjejí.
 • Houby jsou v tělocvičně rozestaveny jako překážky (stromy) nebo věže. Pobíhající žáci se jich nesmějí dotknout. Spadlé houby musí žák, který je shodil, sám znovu postavit.
 • Houby jsou v tělocvičně rozestaveny (navrstveny) jako stromy. Vybraný žák (šotek) je svaluje na zem, zatímco všichni ostatní (lesníci) je opět narovnávají. Šotek vyhrál, pokud jsou v předem určeném časovém limitu všechny stromy povaleny.
 • Jeden žák je král, ostatní jsou poddaní, kteří za ním chodí s houbičkou na hřbetu ruky v předpažení. Když se král znenadání obrátí, musí ji schovat tak, aby ji neviděl. Poddaný, u něhož král houbičku zahlédne a řekne jeho jméno, se stává rovněž králem, nebo se se stávajícím králem vymění.
 • Jeden žák stojí uprostřed kruhu, po jeho obvodu jsou ostatní čelem k sobě a nohama si přihrávají 1–3 houbičky. Prostřední žák má za úkol houbičku nohou chytit (stoupnout na ni). Pokud se mu to podaří, vymění si místo s tím, kdo ji naposledy odkopl.
 • Na zemi je vyznačen malý kruh, žáci s houbičkou stojí cca 5 m od něj a snaží se trefit co nejblíže do jeho středu. Každý má pět pokusů.
 • Vybraný žák vytváří z houbiček (položením, postavením) různé tvary. Ostatní žáci staví podle jeho vzoru.
 • Žáci hrají běžnou honičku. Když učitel zastaví hudbu, všichni honění se musejí postavit na molitanový kvádr) – v té chvíli jim honič nemůže dát babu a honí jen ty, kteří ještě na houbě nestojí. Jakmile je hudba znovu puštěna, všichni utíkají.
 • Žáci hrají na honěnou. Chytač hází houbami po utíkajících žácích. Kdo houbu chytí, stává se novým honičem. Zasažení žáci čekají, dokud nejsou osvobozeni.
 • Žáci hrají polštářovou bitvu – házejí po sobě povlečeními na polštář vycpanými houbičkami.  
 • Žáci hrají s houbami a houbičkami známé hry – např. fotbal, házenou, basketbal, vybíjenou, přehazovanou, florbal aj. 
 • Žáci naházejí všechny houbičky na velkou hromadu do rohu tělocvičny a na tuto „horu“ vylézají, padají do ní, kutálejí se z jejího vrcholu, prolézají skrz ní, prohrabují se v ní, schovávají se v ní apod.
 • Žáci po sobě házejí houbičkami z určité vzdálenosti.
 • Žáci staví z houbiček (pokládáním) silnici. Jdou po ní, vezmou první „kameny“ ze začátku silnice, dají je dopředu, položí je na konec silnice a jsou dále. Přitom se žádný žák nesmí dotknout země.
 • Žáci stojí v kruhu, hadač je uprostřed. Žáci si předávají 1–2 houbičky za zády tak, aby nebyly vidět. Na pokyn zastaví a hadač musí hádat, u koho houbička skončila. Pokud uhádne, s dotyčným žákem se vystřídá.
 • Žáci vyhazují současně nebo co nejrychleji houbičky do vzduchu. Koho houbičkový déšť nepokropí?
 • Žáci vyhodí současně svou houbičku do vzduchu a chytí opět jakoukoliv houbičku. Houbiček je o jednu méně, než je počet žáků. Žák, který žádnou houbičku nechytí, dá další signál k výhozu.
 • Žáci vytvoří řadu (s rozestupy cca 2–4 m) a přihrávají si houbičky, až je hromada na začátku řady odtransportována a všechny houbičky leží na konci řady v cílové obruči. Pro houbičky, které při transportu spadly, musejí žáci dojít a přihrát si je znovu od začátku řady.