O autorce

 
 
 
autorka ala posledniTuto multimediální učební pomůcku zpracovala Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová, Ph.D. (1978), absolventka magisterského studia na FTVS UK– oboru Tělesná výchova a sport (profilace Učitel TV) a následného postgraduálního studia v opologie, rovněž absolventka magisterského studia na Pedagogické fakultě UK– studijního programu Speciální pedagogika, oboru Učitelství na speciálních školách (zaměření: psychopedie, etopedie, pracovní výchova). Od roku 2005 zaměstnána jako asistentka na UK FTVS (Katedra psychologie, pedagogiky a didaktiky tělesné výchovy a sportu – Kabinet pedagogických praxí), od roku 2006 jako odborná asistentka tamtéž. Své pedagogické zkušenosti (nejen v oblasti tělesné výchovy) získala zejména praxí na základní škole praktické a vedením pohybově zaměřených zájmových kroužků žáků s mentálním postižením.