Výukové kužely s písmeny


Výukové kužely s písmeny jsou vyrobeny z PVC a umožňují hravě poznávat písmena. Každý kužel představuje jedno písmeno abecedy (celkem 26 v jedné sadě). Jsou velmi vhodné pro pohybové aktivity v hravě-výukovém prostředí, ke stavění, rozvíjejí také prostorovou orientaci a obratnost. Jako běžné kužely (bez písmen) se dají využít k aktivitám, kde je pod nimi něco schované (např. papír s úkolem, víčka od PET lahví apod.) nebo jako mety.

Výukové kužely - písmena

Aktivity ve skupině

 

Kuželové pexeso
 
Zaměření: obratnost, rychlost, prostorová orientace, paměť
Popis: Každá dvojice stojí v jednom rohu tělocvičny v obruči. Žák A na povel vyběhne do středu tělocvičny, kde jsou umístěny s odstupy kužely, pod nimiž jsou schované spárované předměty (např. víčka od PET lahví různých barev, prádelní kolíčky, kelímky od jogurtů, drátěnky, různé druhy míčků atd.). Každý žák obrátí vždy dva kužely: pokud je pod nimi shodný pár, žák oba objekty (bez kuželů) vezme a dopraví do domku (obruče). Pokud jsou objekty pod kužely odlišné, žák je znovu zakryje a běží zpět do obruče, kde odstartuje svého spoluhráče B. Ten opět běží doprostřed tělocvičny a odkrývá dva kužely. Žáci se mohou dívat i na to, co odkryli soupeři. Hra končí, když všechny páry byly nalezeny a všechny objekty jsou v obručích. Poté se spočtou v jednotlivých skupinách – vítězí družstvo s největším počtem.
Modifikace:
 • Žáci si mohou navzájem sdělovat informace. („Myslím, že ping-pongový míček je pod kuželem s písmenem D.“)
 • Pro rychlejší hru sbírají žáci z pole spolu s objekty i kužely, pod nimiž našli pár.

 

Přestavování kuželů
 
Zaměření: obratnost, rychlost, prostorová orientace
Popis: Aktivita probíhá ve formě štafety 4–7členných družstev. Na konci tělocvičny jsou nakresleny vždy dva půlmetrové kruhy pro každé družstvo, přičemž v levém z každé dvojice kruhů jsou postaveny čtyři kužely, pravý kruh je prázdný. Družstva stojí v zástupech na opačném konci tělocvičny. Na signál vyběhnou vždy první členové, běží ke svým kruhům, přestaví jen pravou rukou všechny čtyři kužely do prázdného kruhu, pak utíkají zpátky a dotekem odstartují dalšího běžce. Pokud jim některý kužel spadne nebo je postaven mimo kruh, žák se musí vrátit a chybu napravit. Druzí běžci přestavují kužely z pravého do levého kruhu, třetí opět z levého do pravého atd. Družstvo, které se vystřídá nejdřív, získá tolik bodů, kolik družstev závodí. Další vždy o jeden bod méně. Ve druhém kole žáci přestavují kužely jen levou rukou. Ve třetím kole stojí v kruhu jen jeden kužel, který mají žáci dopravit do sousedního kruhu a tam ho postavit bez pomoci rukou, jen nohama. Ve čtvrtém kole první člen vezme v kruhu všechny kužely, odnese je druhému, druhý nese kužely od startu do kruhu a zpět běží s prázdnou atd. Body z jednotlivých kol se sčítají. Družstvo s nejvyšším bodovým součtem vítězí.

 

Válečný tanec
 
Zaměření: obratnost, síla
Popis: Na polovině tělocvičny je nepravidelně rozestavěno 20–30 kuželů. Žáci utvoří velký kruh čelem ven a uchopí se za ruce. Na povel se začne kruh zvolna otáčet a pohybovat po tělocvičně dopředu, dozadu i do stran. Pohyb se postupně zrychluje, dokud některý žák neporazí jeden z kuželů. Učitel pískne, kruh se zastaví, žák, který kužel porazil, jej znovu postaví a vypadává ze hry. Na povel se zmenšený kruh začíná opět otáčet, tentokrát na druhou stranu. „Válečný tanec“ pokračuje dál, až zůstane ve hře jen polovina žáků.
 
 

Další aktivity s výukovými kužely 

Zaměření: obratnost, koordinace, prostorová orientace, rychlost

 • Členové družstva vybíhají po jednom a na startovní čáru musejí vždy přinést kužel s určitým písmenem. Z jednotlivých kuželů na startovní čáře pak tým sestaví správné slovo. Každé družstvo má samozřejmě sestavit jiné slovo nebo např. rým na nějaké slovo apod.      
 • Kužely jsou postaveny v řadě, ve vzdálenosti cca 30 cm od sebe. Úkolem družstev je kutálet / házet míč ze startovní čáry a posunout či srazit kužely s písmeny tak, aby po jejich přečtení vzniklo požadované slovo.
 • Na podlaze je nakreslen čtverec 3 x 3 m a v něm rozestavěno 15 kuželů. Do čtverce se rozmístí žáci, založí ruce na prsou a na signál začíná boj všech proti všem. Žáci se zatlačují a vystrkávají jen rameny, zády a hrudí, nesmějí užívat rukou. Kdo porazí kužel, odchází ze hry, poražený kužel je opět postaven a boj pokračuje. Kdo se ve čtverci udrží nejdéle, vítězí.
 • Několik vybraných kuželů je rozestavěno v prostoru. Každé písmeno představuje konkrétní cvik – např. K = kliky, D = dřepy, S = stoj na rukou, A = angličáky atd. Žáci běhají po tělocvičně a na signál (učitel zvolá nějaké číslo od 1 do 20) se každý musí zastavit u nějakého kuželu. Tolikrát pak musí na tom místě provést daný cvik. Aktivita pokračuje dál.
 • Skupiny staví z kuželů pyramidu tak, aby písmena dávala dohromady co nejdelší slovo, odpověď na položenou otázku apod.
 • Ve vymezeném prostoru jsou nerovnoměrně rozmístěny kužely. Každý žák vyběhne ze startovní čáry a dotykem správných kuželů ukáže ostatním např. své jméno, odpověď na učitelovu otázku apod. V prostoru se může současně pohybovat více žáků.
 • Ve vymezeném prostoru jsou nerovnoměrně rozmístěny kužely. Úkolem skupiny žáků je sestavit do řady abecedu.
 • V tělocvičně jsou nerovnoměrně rozestaveny kužely. Učitel zvolá nějaké písmeno. Úkolem žáků je co nejrychleji se dotknout kužely se zvolaným písmenem. Kdo se ho dotkne jako první, získává bod.
 • Žáci s kužely na hlavě mají sestavit předem dané slovo. Modifikace: Žáci mají přitom zaujmout různé rovnovážné polohy a postoje.
 • Žák ve středu kruhu (hradní) chrání věž ze tří kuželů, ostatní se je snaží míčem srazit. Komu se to podaří, stává se hradním.