Vozík na kolečkách


Vozík na kolečkách je pevná dřevěná deska (s rozměry základního modelu cca 40 x 60 cm), opatřená zdola čtyřmi kolečky, která umožňují pohyb všemi směry. Měla by být nejlépe kovová, cca 2 cm široká a potažená gumou (užší ráfky mohou poškozovat podlahu). Rohy i hrany vozíku jsou z bezpečnostních důvodů zaoblené. Vozík lze koupit v obchodech se sportovním zbožím, či jej můžeme sami vyrobit, a to v různých tvarech (kulatý, oválný, podlouhlý, trojúhelníkový) a velikostech. Místo dřevěného vozíku na kolečkách lze použít i (mega)scoot vyrobený z odolného plastu, s širokými a pohodlnými držadly, přístupnými a umístěnými 11 cm od okraje skútru z důvodu maximální bezpečnosti.Megascoot

Při aktivitách s vozíkem je třeba dbát ve zvýšené míře na bezpečnost, nedržet jej v blízkosti koleček, zakázat pohyb prázdných vozíků po tělocvičně, při cvičení více žáků pokud možno zabránit kolizím dvou vozíků apod. Na vozíku žáci nikdy necvičí bez obuvi. Zvýšená opatrnost je nutná zejména při stoji žáka na vozíku (vozík může podklouznout a žák spadnout na záda). Učitel by si měl být vědom i toho, že při samostatné jízdě s odrážením se rukama se žák brzy unaví.

Cílem aktivit s vozíkem je především odstraňování strachu z pohybujícího se nářadí, rozvoj koordinace, rovnováhy, vestibulárního vnímání, prostorové orientace a zrakového vnímání, posilování svalů pletence ramenního aj. Žák se musí neustále přizpůsobovat rychle se měnícím situacím. Přenášení váhy vede k novým pohybům nebo k nestabilitě. Vozík slibuje jezdci radost z pohybu a opojení z jízdy, dobývá s ním rozsáhlý (rovný) prostor. U cvičících je zvyšována sebedůvěra, mnohé aktivity s partnerem pak dopomáhají k důvěře, uvolnění, kooperaci, ale i pocitu zodpovědnosti a podpoře sociálního vnímání.

Vozík na kolečkáchAktivity jednotlivců 

 

Kontrolní jízda
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rychlost
Popis: Žák tlačí vozík vpřed rukama nebo nohama. Nesmí s ním ztratit tělesný kontakt.
 • Žák tlačí vozík co nejpomaleji, nejrychleji, točitě, slalomově, pozpátku).
 • Žák roztlačí vozík, běží za ním, opět ho roztlačí, až k cíli.
 • Předchozí aktivitu lze ztížit zapojením více žáků s vozíky. Přitom nesmí dojít ke srážce.  
 • Žák roztlačí vozík, vyčkává a pozoruje ho, dokud nezůstane stát. Pokud hrozí nebezpečí, že někde narazí, běží tam a zabrzdí ho. 

 

Šimrání vozíku
 
Zaměření: kreativita, sluchové vnímání, jemná motorika
Popis: Vozík leží na zemi kolečky vzhůru. Žák kolečky pohybuje.
 • Žák vytváří různé zvuky.
 • Žák používá střídavě různá kolečka vozíku (nejprve vlevo nahoře, pak vpravo dole, poté vlevo nahoře a dole současně atd.).
 • Žák se snaží udržet všechna čtyři kolečka v pohybu.
 • Žák uvede jedno kolečko do pohybu a opět ho zabrzdí rukou nebo jinou částí těla. 

 

Želva
 
Zaměření: koordinace, obratnost, síla
Popis: Žák se „promění“ v želvu – pohybuje se po tělocvičně tak, že se položí břichem na vozík a odráží se rukama a nohama. Jeho tělo tvoří krunýř. Činnost končí tehdy, když se koordinovaně a bez obtíží pohybuje v prostoru. Pak zkusí totéž v sedu, kleku i ve stoje. Aktivitu lze uspořádat jako soutěž v nejrychlejším absolvování určené trasy. 

 

Další aktivity s vozíkem 

Zaměření: obratnost, koordinace, síla, odvaha, rovnováha

 • K žebřinám je přivázáno dlouhé lano. Žák sedící / stojící / ležící na zádech na vozíku uchopí jeho druhý konec a ručkováním se posunuje k žebřinám.
 • Na žebřinách jsou mírně šikmo a těsně vedle sebe zavěšeny dvě lavičky, dole leží tvrdší žíněnky. Šikovnější žák se pokusí (s dopomocí) sjet vsedě na vozíku dolů.
 • V lehu na břiše na vozíku a odrážením rukama (současně nebo střídavě) od podlahy se žák otáčí kolem své osy, pohybuje se vpřed přímo, slalomem apod.
 • Žák hledá se zavřenýma očima vozík ležící v prostoru. Modifikace: Několik žáků hledá různé vozíky. Např. kdo najde ten nejmenší?
 • Žák jede na vozíku proti zdi postavené z houbiček (hub, popř. molitanových kvádrů) a snaží se ji celou zbořit.
 • Žák jede na vozíku z rohu do rohu tělocvičny.
 • Žák leze po čtyřech a balancuje vozík na zádech. Jak daleko dojde, než mu vozík spadne?
 • Žák leží / sedí na vozíku a snaží se vstát, přičemž 1. se při tom nesmí dotknout země; 2. vozík se nesmí pohnout.
 • Žák má dva vozíky. Na jeden se postaví, na druhém provede vzpor a posunuje se postupně vpřed sunem rukou a nohou jako píďalka.
 • Žák má dva vozíky. Na jeden se postaví pravým chodidlem, na druhý levým a pomalou chůzí se pohybuje po tělocvičně vpřed, vzad, stranou.
 • Žák musí jet pouze po trajektorii vyznačené na podlaze.
 • Žák naloží vozík co nejvíce houbičkami a transportuje je k cíli. Houbičky mu nesmí z vozíku spadnout.
 • Žák objede na vozíku celou tělocvičnu podél stěn.
 • Žák opře šikmo o sebe dva větší vozíky, takže zůstanou stát jako stan. Stan může být po stranách zajištěn před sklouznutím obráceně ležícími vozíky (popř. žíněnkami). Žák do stanu opatrně vleze, resp. jím proleze. Modifikace: Z více stanů za sebou vznikne tunel.
 • Žák projede na vozíku překážkovou dráhou (vpřed, vzad, pod překážkami, přes překážky, vpravo, vlevo atd.). Překážek (např. věží, bran, zdí postavených z houbiček, popř. molitanových kvádrů; kozy; dílů švédské bedny; krabic od banánů aj.) se nesmí dotknout.
 • Žák provede klek sedmo na vozíku a oběma rukama současně se odráží od země. Takto se pohybuje po tělocvičně, kolem překážek apod.
 • Žák přesně položí jeden vozík na druhý. Pak opatrně tlačí spodní vozík tak, aby se vrchní vozík nesvalil dolů. Modifikace: Žák vrchní vozík nepřidržuje.
 • Žák roztlačí vozík, běží za ním a skočí na něj do sedu ještě za pohybu.
 • Žák sedí na vozíku roznožmo a odrážením nohama (současně nebo střídavě) se pohybuje vpřed / vzad.
 • Žák sedí skrčmo na vozíku a odráží se od podlahy tyčí (dole omotanou molitanem) – imituje jízdu na kanoi.
 • Žák seskočí z jedoucího vozíku.
 • Žák si lehne na vozík (ležící kolečky vzhůru), přičemž 1. ven nesmí vyčnívat žádná část jeho těla; 2. nesmí se dotknout země.
 • Žák si sedne / lehne na vozík, mohutně se odrazí nohama / rukama od stěny a jede vzad / vpřed.
 • Žák stojí na vozíku jednou nohou a druhou nohu má na zemi. Odrazy se pohybuje v prostoru jako na koloběžce. Po chvíli vymění nohy.
 •  

              Aktivity dvojic

   

  Tahej!
   
  Zaměření: koordinace, obratnost, síla, orientace v prostoru
  Popis: Žák A sedí na vozíku v tureckém sedu a drží konec švihadla (tyče). B drží druhý konec švihadla (tyče) a táhne A za sebou.
  Modifikace:
  • Žák A uchopí oba konce švihadla, B si upevní švihadlo kolem pasu a jako kůň se na pokyny jezdce pohybuje po tělocvičně. A může na vozíku ležet na zádech či na břiše.
  • Použijeme-li lano, může být učitel mašinka a žáci, které se lana drží, mohou být vagónky.
  • Lze jezdit i po šikmé ploše nebo tunelem z žíněnek. 

   

  Další aktivity s vozíkem 

  Zaměření: obratnost, koordinace, síla, prostorová orientace, rovnováha, kreativita 

  • Každý žák sedí na svém vozíku, nohy má na zemi. Žák A se chytne za zády druhého vozíku (B) a společně se pohybují po prostoru, překonávají různé slalomové a překážkové dráhy.
  • Vozík leží na zemi kolečky vzhůru. Žák A kolečky různě pohybuje a vytváří různé zvuky, B je napodobuje.
  • Žák A leží na vozíku na břiše, paže má skrčené vedle trupu, rukama se drží okraje vozíku. B chytne A za kotníky a tahá ho i s vozíkem směrem vzad. Modifikace: B tlačí A směrem vpřed tlakem proti jeho zpevněným nohám.
  • Žák A leží na vozíku na břiše, pohybuje se odrážením rukama vpřed a podjíždí B, který je ve stoji rozkročném.
  • Žák A leží na vozíku na zádech / na břiše. B ho chytí za ruce / za kotníky a otáčí se s ním na místě kolem své osy.
  • Žák A opatrně pošle vozík B, který ho zabrzdí. Modifikace: Žák A se pokusí poslat vozík tak, aby zastavil přesně u B.
  • Žák A přesně kopíruje jízdu B.
  • Žák A roztlačí vozík. B čeká, až vozík projede kolem něj, a skočí na něj do sedu.
  • Žák A sedí / stojí / klečí / klečí bez pomoci rukou / sedí bez opory rukou a nohou na vozíku, B stojící na podlaze ho tlačí před sebou (popř. sedícího A odtlačí do prostoru a pustí).
  • Žák A si lehne na vozík na břicho / na záda skrčmo, B ho táhne za ruce ve vzpažení.
  • Žák A si lehne na vozík na břicho, vzpaží a ruce ohne v zápěstí (prsty směřují vzhůru). B tlakem svých rukou proti dlaním, resp. zpevněným pažím A ho tlačí i s vozíkem směrem vzad. Modifikace: Žák A je v sedu tureckém.
  • Žák A stojí každou nohou na jednom vozíku, B stojící na podlaze ho pomalu táhne vpřed.
  • Žák A stojí / sedí na vozíku a předpaží. B ho chytí za ruce a pohybuje se s ním v prostoru. Modifikace: 1. Žák A má zavázané oči. 2. Žák B pohybuje vozíkem bez dotyku A, drží pouze vozík. 3. Žák B táhne A v sedě za nohy. 4. B se otáčí s A kolem osy.
  • Žáci jedou na jednom vozíku společně.
  • Žáci leží každý na svém vozíku čelem k sobě. Žák A provádí odrážením rukama pohyby vpřed, vzad, do stran, B zrcadlově napodobuje.
  • Žáci leží každý na svém vozíku za sebou, zadní drží za kotníky prvního. Ten se odráží rukama od podlahy a dvojice se pohybuje vpřed. 
  Aktivity ve skupině


  Cik cak
   
  Zaměření: koordinace, obratnost, síla, prostorová orientace, kooperace
  Popis: Žáci utvoří dvě řady čelem k sobě ve vzdálenosti minimálně 4 m, mezi sebou mají rozestupy cca 2 m. Jednoho žáka, který sedí skrčmo na vozíku, si ostatní posílají „cik cak“.
  Modifikace:
  • Každý stojící žák otočí vozík se sedícím žákem kolem své osy (resp. uchopí žáka za ruce v předpažení) a pošle ho naproti stojícímu žákovi, který ho v jízdě zachytí a bez zastavení sedícího s ním opět provede obrat o 360° atd. Žák na vozíku se tak postupně posunuje zleva doprava bez zastavení. 

   

  Stonožka
   
  Zaměření: koordinace, obratnost, síla, kooperace
  Popis: První žák tvoří hlavu stonožky a ostatní jednotlivé články těla. Úkolem je postavit se na vozík, odrážet se nohou (žák je může střídat) a držet se ve stonožce tím, že se chytne dalšího žáka za pas. Celá stonožka dbá na plynulost pohybu a na to, aby se neroztrhla. Nejdříve je vhodné udělat několik kratších stonožek, po zvládnutí této aktivity se žáci snaží o vytvoření co nejdelší stonožky.  

   

  Další aktivity s vozíkem 

  Zaměření: obratnost, koordinace, síla, prostorová orientace, rovnováha 

  • Dva i více žáků leží každý na svém vozíku za sebou a drží vždy před sebou ležícího za kotníky. Dvojice stojících žáků uchopí prvního za paže a táhnou celý zástup vozíků za sebou. Je možné i zatáčet a postavit slalomovou dráhu.
  • Jeden žák (honič) leží na břiše na vozíku a pohybuje se po tělocvičně tak, že se rukama odráží od země. Ostatní žáci se chytnou rukama za kotníky a takto před honičem utíkají. Komu dá honič babu, lehne si místo něj na vozík a honěná pokračuje. Modifikace: 1. Honič je na vozíku v kleku sedmo / sedu tureckém, honění se pohybují jako „rak“. 2. Je více honičů. 3. Chycený žák si dojde pro vozík a připojí se k honiči.
  • Na dva vozíky položíme horní díl švédské bedny (lavičku) a několik žáků se na něj posadí. Vzniklý vláček táhneme nebo tlačíme.
  • Na vozíku v lehu na břiše lze realizovat i známé pohybové hry běžeckého charakteru (např. na rybáře, červení a bílí apod.).
  • Trojice. Žáci A a B stojí cca 3–5 m proti sobě a posílají si mezi sebou C, který na vozíku stojí / sedí v tureckém sedu.
  • Trojice. Žák A leží na vozíku na břiše. B a C ho drží po stranách za ruce. Rozběhnou se a pak pustí rozjetý vozík vpřed (je nutno dávat pozor na dostatek místa pro dojezd).
  • Trojice. Žák A leží na vozíku na zádech, stojící B ho drží za kotníky C za ruce. B a C pojíždí s A opakovaně do stran (jako by mu dávali „hobla“).
  • Trojice. Žák A stojí na vozíku, B ho tlačí zezadu za boky, C si přihrává míč s A.
  • Vozíky (kolečky vzhůru) leží rozmístěné v tělocvičně, po které se žák pohybuje. Na signál si vyhledá jeden vozík a sedne si na něj.
  • Všichni žáci jsou na vozíku. Hrají modifikovanou přehazovanou / košíkovou do košů na zemi (může jich být několik a různě bodově ohodnoceny) / rybičky, rybáři. Pravidla jsou přizpůsobena věku a zkušenostem žáků.
  • Žáci hrají honičku. Vozíky (ležící kolečky vzhůru) rozmístěné po tělocvičně představují místo záchrany.
  • Žáci jsou v kruhu, čelem dovnitř, drží se za ruce. Každý druhý sedí na vozíku, ostatní stojí. Stojící se snaží kruh rozpohybovat chůzí po jeho obvodu, takže žáci na vozíku se pohybují s nimi. Paže by měly být stále napnuté. Postupně mohou žáci zrychlovat tempo, poté pomalu zastavovat (jako na kolotoči), měnit směr pohybu. Pak si jednotlivé skupiny vymění role.
  • Žáci jsou v zástupu ve stoji rozkročném. Jeden žák v lehu na břiše podjíždí tunelem, stojící mu pomáhají v jízdě vpřed.
  • Žáci postaví obrovské vozidlo (vozíky + žíněnka či duchna), na němž praktikují pasivní i aktivní jízdu.
  • Žáci sedí na vozíkách, každý má jednu paddle-loon a snaží se odpalovat balónky ve vzduchu. Sedět musí žáci zůstat po celou dobu hry. Snaží se např. zasáhnout všechny balónky, balónky v určitém barevném pořadí, za určitou dobu co nejvíce balónků apod.
  • Žáci stojí v kruhu a křížem krážem si posílají vozíky. Tento úkol se jim zdaří, když „odesílatel“ vždy zvolá jméno „příjemce“ a zkontroluje, zda je prostor pro jeho „přihrávku“ volný. Kdo zavolá jako první, je na řadě. Modifikace: Žáci stojí v kruhu a křížem krážem si posílají vozíky. Pořadí je předem stanoveno a rovněž tak aktuální příjemce. (A posílá stále B, pak C posílá D, poté B posílá E atd.)  
  • Žáci stojí v kruhu, jeden žák uprostřed sedí na vozíku. Stojící si ho posílají mezi sebou.
  • Žáci stojí v kruhu a po jeho obvodu si posílají za sebou několik vozíků. Počet vozíků lze zvyšovat.
  • Žáci utvoří čelem k sobě dvě řady. V uličce mezi nimi sedí na vozíku jeden žák, kterému ostatní odrážením pomáhají v jízdě vpřed.