Velká kostka

Velká kostka
Velká pěnová (molitanová) hrací kostka je opatřena puntíky 1–6 jako běžná hrací kostka z deskových her. Díky tomu je určena pro rozmanitou a bezpečnou výuku hrou zejména u mladších žáků, dá se využít i jako židlička na sezení.
Pro žáky je lákavá i svou barevností. Měkkou a lehkou molitanovou kostku žáci snadno uchopí a hází, přičemž nehrozí nebezpečí zranění ani poničení vybavení tělocvičny. Je vhodná především k „řádění“, házení, stavění a procvičování různých matematických úkonů a dovedností. Žáci mohou počítat puntíky na kostkách, popocházet o hozený počet, sečítat puntíky na více kostkách, porovnávat čísla, odhadovat apod. Hraní si s molitanovými kostkami tedy rozvíjí u žáků nejen motoriku, ale i kognitivní schopnosti, poznávání, analýzu, syntézu, dedukci atd. 

Aktivity jednotlivců


Zásobník aktivit s velkou kostkou
 

Zaměření: obratnost, koordinace

 • Postupně každý žák (či dvojice) hodí kostkou. Každé číslo představuje jednu aktivitu – např. 1 = doskákej pomocí žabáků k cílové metě; 2 = běž a dotkni se tří červených věcí v tělocvičně; 3 = doplaz se ke dveřím a zpět; 4 = udělej deset lezeckých kroků; 5 = dolez jako krab do středu hřiště; 6 = pohybuj se jako Tvé oblíbené zvíře.
Aktivity dvojic

 

Zásobník aktivit s velkou kostkou 

Zaměření: obratnost, koordinace

 • Kostkou hodí každý žák ve dvojici – komu padne větší číslo, ten musí provést daný cvik, honit druhého apod.
            Aktivity ve skupině


Zásobník aktivit s velkou kostkou
 

Zaměření: obratnost, koordinace, rychlost

 • Učitel či vybraný žák hodí kostkou. Jaké číslo na kostce padne, tolik minut mají žáci např. běhat.
 • Učitel hodí kostkou. Podle toho, zda padne liché, či sudé číslo, se žáci s čísly přidělenými na počátku hry navzájem chytají apod.
 • Žáci hrají s kostkou vybíjenou – kdo je vybit, čeká, až kostka padne na zem. Dané číslo mu ukáže, např. kolik kliků má udělat, kolik koleček kolem tělocvičny oběhnout apod., aby se mohl vrátit do hry.
 • Žáci hrají s kostkou „záchranku” – vybitý žák čeká, až kostka padne na zem, a zapamatuje si číslo, které padlo. Při tomtéž číslu se může vrátit zpět do hry. Musí tedy stále sledovat hru.
 • Žáci hrají známou hru molekuly – žáci musejí dávat pozor, jaké číslo učitel kostkou hodí.
 • Žáci jsou ve skupinách rozpočítáni od 1 do 6. Učitel / žák hodí kostkou – jaké číslo padne, žák s příslušným číslem v každé skupině musí splnit daný úkol. Kdo úkol splní jako první, získává bod pro své družstvo.
 • Žáci sedí v kruhu a za doprovodu hudby si rychle přihrávají horkou „kostku“ po směru chodu hodinových ručiček do té doby, než se hudba zastaví. Žák, který v okamžiku vypnutí hudby drží kostku, jí hodí. Každé číslo představuje jeden pohybový úkol. Každý žák se účastní této aktivity. Když ji provede každý, jdou si všichni zase sednout a hra pokračuje.  
 • Žáci se soutěživou formou trefují kostkou do namalovaného kruhu na zemi. Pokud se trefí, mají tolik bodů, kolik padlo na kostce.
 • Žáci v kruhu si kopou kostkou: Žák, u něhož se kostka zastaví, přečte číslo, kopne dalšímu a pak tolikrát poskočí, udělá tolik dřepů, celých obratů apod., kolik padlo.