Step stones

Step stones
Step stones jsou vzduchem plněné pružné gumové nášlapné kameny s čísly, rozvíjející vzdělávací schopnosti žáků při hře. Po sešlápnutí či stlačení vydávají zvuk vypouštěného vzduchu, který z nich uniká, a propadají se k podlaze. Hned po uvolnění se vracejí zpět do původního stavu a získávají svůj plný tvar. Jsou odlišeny barevně a mají na sobě čísla od 1 do 6 pro rozšíření možností využití ve výuce. Každý kámen je vyroben z jednoho kusu a je velmi odolný. Kameny umožňují vymýšlet mnoho zábavných her a cvičení zaměřených na koordinaci pohybu, matematické dovednosti, rozlišování barev a prostorové vnímání. Dají se použít např. i jako vymezení slalomu, označení družstev, stanovišť apod.


Aktivity jednotlivců

 

Zásobník aktivit s kameny

Zaměření: obratnost, koordinace, prostorová orientace, matematické dovednosti

  • Kameny jsou chaoticky rozmístěny na malém území a žák musí co nejrychleji „vyšlapat“ šestimístný číselný kód, který mu zadá učitel či spolužák.
  • Každý kámen s číslem znamená určitou část těla (např. 1 – hlava, 2 – pravá ruka, 3 – levé koleno, 4 – levé chodidlo atd.). Učitel zadá žákovi dvojmístné číslo (např. 23) a ten se musí dotknout danými částmi těla příslušných kamenů rozmístěných na malém území. Postupně může učitel zadávat i vícemístná čísla.
  • Učitel zadá nějaké dvou- až šestimístné číslo. Žák má za úkol balancovat na různých částech těla právě ty kameny s číslicemi, které odpovídají zadání.
  • Žák má např. do krabice od banánů hodit tolik kamenů, aby součet jejich čísel dával přesný výsledek zadaný učitelem na počátku aktivity.
  • Žák se pokusí na cílovou čáru dosmýkat po zemi (jako při metané) tolik kamenů, aby součet jejich čísel dával přesný výsledek zadaný učitelem na počátku aktivity.
  • Žák spojí dva kameny k sobě, takže se vytvoří koule, kterou si vloží mezi kolena. Má doskákat na cílovou čáru, aniž by mu kameny spadly na zem. Pokud mu nějaký spadne, musí provést tolik dřepů, kliků aj., kolik odpovídá číslu na kameni. 

 
Aktivity dvojic

 

Zásobník aktivit s kameny

Zaměření: obratnost, koordinace, matematické dovednosti, prostorová orientace

  • V tělocvičně jsou rozmístěny kameny. Žák A je „slepec“, B je vodič, který ho naviguje ke kameni s určitým číslem.
  • Žák A „vyšlape“ výsledek početního příkladu, který mu zadá B. pak se role vymění.


Aktivity ve skupině

 

Zásobník aktivit s kameny

Zaměření: obratnost, koordinace, prostorová orientace, matematické dovednosti

  • Každý žák v šestičlenné skupině má přidělený jeden kámen. Učitel vždy zvolá dvou- až šesticiferné číslo (v němž se nesmí žádná číslice opakovat) a žáci s kamenem příslušné číslice v ruce mají co nejrychleji vytvořit řadu / zástup tak, aby číslice za sebou dávaly dohromady učitelem zadané číslo. Nejrychlejší družstvo vyhrává. Modifikace: 1. Žáci se takto pohybují (různým způsobem lokomoce – běh, plazení, skoky po jedné noze, chůze s balancováním kamenu na hlavě, vázaný zástup s kamenem schovaným za trikem apod.) k metě a nazpátek. 2. Učitel zadá takový početní příklad, aby jeho výsledek odpovídal číslicím 1–6 či jejich kombinaci.
  • Žáci používají kameny ke hře boccia, metaná.