Sense of timer


Sense of Timer je samočinné časové zařízení, které napomáhá realizaci samořízených aktivit; nabízí příležitost pro individuální a skupinové výzvy v rozvoji dovedností; přidává prvek rychlosti ke specifickým úkolům; rozvíjí kooperaci; podporuje fair play. Napomáhá žákům pracovat více nezávisle, učitel by však měl sledovat jeho užívání. Pozor na nevhodné či nebezpečné činnosti (kývat s hodinami, sedět na nich apod.). Pokud se hodiny používají, měli by je žáci či učitel držet v ruce; když se nepoužívají, měly by být umístěny na bezpečném místě.

 Sense of timer (30 s)Aktivity dvojic


Přihrávky na čas
 
Zaměření: obratnost, koordinace
Popis: Kolik přihrávek (obouruč nad hlavou aj.) si žáci dají za předem stanovený čas, aniž by jim míč spadnul na zem? 

 

Skokani
 
Zaměření: obratnost, koordinace
Popis: Žák A je skokan a B počítá, kolik skoků snožmo A provede do vypršení času na hodinách. Tento výsledek zapíše, aby se zjistilo nejvyšší osobní skóre. Skokan a počtář si vymění místa a aktivita se opakuje. Tým se rozhodne, zda si přeje zaznamenat individuální skóre, nebo kombinovat osobní skóre (to je dobré matematické cvičení) k dosažení týmového skóre. Bez ohledu na to je cílem uhrát od dalšího kola nové vysoké skóre. Když žáci úspěšně dokončí deset skoků ve vymezeném čase, buď sníží dostupné množství času, nebo se posunou k větší výzvě.
Modifikace:
  • Místo skoků snožmo žák provádí skoky vzad, skoky na jedné noze, skoky přes švihadlo atd.
  • Žák B na počátku odhaduje, kolik skoků A za daný čas provede.

 
Aktivity ve skupině

 

Košanda 
 
Zaměření: obratnost, prostorová orientace, síla, koordinace
Popis: Podlaha tělocvičny je v půlkruhu označena listy papíru, které jsou očíslovány vzestupně. Každý žák má basketbalový míč. Skupina 6–8 žáků se rozdělí do dvojic – A je střelec, B počítá skóre vně vyznačeného hřiště. Střelec z každého týmu zaujme na hřišti pozici na jednom z vyznačených listů papíru. Na signál časoměřiče hra začíná. Každý střelec provede jednu střelu ze svého očíslovaného bodu, chytí odražený míč a pohybuje se směrem k dalšímu číslu v pořadí a z tohoto bodu provádí další hod. Hra tímto způsobem pokračuje, dokud čas nevyprší. Kvalitní chytání odražených míčů je důležité, protože dovoluje žákovi střílet častěji a tím, že se nehoní za míčem, se neunavuje. Jeden bod se uděluje za každý koš. Partneři si vymění role a po střelách druhých žáků se jejich body sečtou dohromady (týmové skóre). Který tým vyhrál? Vyhrál, protože lépe střílel, nebo lépe chytal odražené míče. Protože byl rychlejší? V dalším kole týmy nejenže soutěží proti sobě, ale snaží se získat pro svůj tým vyšší skóre.

 

Kruhový trénink
 
Zaměření: obratnost, prostorová orientace, síla, koordinace
Popis: Pro celou skupinu jsou potřeba jen jedny hodiny, vybraný žák je skupinový časoměřič. V tělocvičně je v půlkruhové formaci umístěno 6–8 kuželů se specifickými úkoly (posilování bicepsů, tricepsů atd.). Každý žák má dvě malé ruční činky a startovní kartu. Na povel učitele časoměřič odstartuje čas a každý začne na daném stanovišti své specifické cvičení. Důraz je kladen na krátký a kontinuální pohyb (např. počítáme do osmi). Když čas vyprší, všichni žáci se pohybují k další kartě a čas je opět spuštěn.  

 

Střílej, co můžeš
 
Zaměření: obratnost, koordinace, přesnost, odhad
Popis: Skupina žáků (4–6) se seřadí do zástupu na čáru třímetrového hodu v basketbalu. Poslední žák v zástupu je zvolen za vůdce. Cílem hry je vstřelit v předem stanoveném času co nejvíce košů a hra začíná na vůdcův signál. Po prvním kole je vybrán nový vůdce a skupina se snaží předčit nejvyšší skóre týmu.
Modifikace:
  • Úkolem žáků je odhadnout, kolik bodů tým nastřílí v předem stanoveném čase.