Rolovací deska s válcem


Rolovací deska (rozměry cca 80 x 30 cm) s válcem (délka cca 40 cm, průměr cca 13 cm) je vyrobena ze dřeva. Tato pomůcka je určená především pro rozvoj rovnováhy, obratnosti, nervosvalové koordinace, reakční schopnosti a prostorové orientace rovněž podporuje kinestetický systém (svalové napětí, pozice těla). Napomáhá rozvíjet správné držení těla. Lze ji využít pro rehabilitaci, jako trenažér pro windsurfing, gymnastiku aj. Různé cvičení a hry jsou vhodné i pro hyperaktivní jedince a osoby s poruchami pozornosti.
 Rolovací desku s válcem může využívat buď pouze jeden žák, nebo více žáků současně. Pohyb na tomto nářadí vyžaduje velkou odvahu, sebedůvěru, ale i důvěru v ostatní žáky, kteří dávají dopomoc. Při cvičení by měla být vždy pod válcem podložka, aby nedocházelo k poškození cvičebního povrchu. Válec lze využít i samostatně bez rolovací desky jako rolon.

Některé aktivity uvedené u káči a dalších balančních pomůcek lze použít i pro rolovací desku s válcem.

Rolovací deska s válcem
Aktivity jednotlivců 

 

Zásobník aktivit s rolovací deskou s válcem 

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha

  • Žák se snaží zaujmout stabilní polohu na desce s válcem tak, že se postaví k opoře (např. žebřiny, spolužák), provede mírný stoj rozkročný a balancuje. Po ustálení pustí oporu a snaží se balancovat na desce bez doteku.
  • Žák na desce v mírném stoji rozkročném snižuje a zvyšuje těžiště těla.
  • Žák na desce v mírném stoji rozkročném provádí různé pohyby paží (vzpažení, upažení, upažení pokrčme aj.).
  • Žák na desce zaujme stabilní polohu, vyhazuje míč a chytá jej, nebo odbíjí o podložku.
  • Žák na desce zaujme stabilní polohu a balancuje s gymnastickou tyčí / pavím pérem / papírovou trubkou / pivními tácky na různých částech těla.
  • Žák zvládající jednoduché balancování se pokusí přenášet váhu z jedné nohy na druhou, čímž s deskou pohybuje na válci ze strany na stranu. 

 

 

 

Aktivity dvojic 

 

Zásobník aktivit s rolovací deskou s válcem 

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha, kooperace

  • Žáci zaujmou na desce stabilní polohu – každý se postaví na jeden konec proti sobě a zpočátku se vzájemně přidržují. Modifikace: Žáci změní postavení vůči sobě (za sebou, vedle sebe).
  • Žáci zaujmou na desce stabilní polohu – postaví se ve stoji rozkročném čely k sobě tak, že žák A má na levou nohu a B pravou nohu na tomtéž konci desky, a naopak.
  • Žáci zaujmou na desce stabilní polohu a balancují se snižováním a zvyšováním těžiště.
  • Žáci zaujmou na desce stabilní polohu a předávají si míč / houbičku / gymnastickou tyč aj.