Rolon


Rolon je dřevěný válec, na stranách opatřený gumou (pro tlumený pohyb a zabránění poškození podlahy v tělocvičně). Slouží zejména k nácviku rovnováhy, nervosvalové koordinace i prostorové orientace. Pohyb na rolonu mají žáci provádět pokud možno bez obuvi, aby docházelo k prokrvení a reflexní masáži chodidel. Na rolonu je nejdůležitější udržet rovnováhu v klidové pozici, lze využít i dopomoci, resp. opory (např. zapřít se o stěnu, o spolužáka, držet se žebřin). 

 Rolon
Aktivity jednotlivců


Zásobník aktivit s rolonem
 
Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha
  • Žák zaujme na rolonu stabilní polohu a snaží se na místě snižovat a zvyšovat těžiště, používá různých nářadí, náčiní nebo pomůcek pro udržení rovnováhy.
  • Žák nacvičuje na rolonu stoj na jedné noze.
  • Žák zkouší na rolonu ve stoji různé pohyby pažemi a nohama. Provádí i pohyby vpřed a vzad.
Aktivity dvojic


Zásobník aktivit s rolonem
 

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha, kooperace

  • Žák A stojí na rolonu a opře se o B rukama, který stojí před rolonem. Dvojice se pomalu pohybuje chůzí vpřed / vzad. Modifikace: 1. Žák A či B si zaváže oči. 2. Spojením několika dvojic lze vytvořit vláček. 3. Žák B stojí vedle rolonu a s A se drží za ruku.
  • Žák A stojí na rolonu a opře se rukama o ramena B, který stojí před ním na pedalu. Dvojice se pomalu pohybuje vpřed / vzad.
  • Žák A se postaví na rolon a B provede vzpor ležmo tak, že vloží A dolní končetiny do natažených paží (trakař). A udržuje rovnováhu a může se pomalu pohybovat vpřed / vzad (pak se musí pohybovat pažemi i B).
  • Každý stojí na svém rolonu. Žáci se drží se za ruce a pohybují se společně vpřed / vzad. Každý se volnou rukou opírá tyčí o zem.