Pěnový míček s brky

Pěnový míček s brky
Pěnový plochý míček s brky (indiaca) je bezpečná, měkká a lehká pomůcka z molitanu vhodná jak pro aktivity v tělocvičně, tak v přírodě. Žáci si s ní mohou hrát za využití všech „pohyblivých“ částí těla – např. kopat jako do fotbalového míče, hrát tenis, odbíjet jako „bagrem“ či podáním ve volejbale, jen tak házet úchopem za molitanovou část apod. Žáci mohou vymýšlet další využití této atraktivní pomůcky, která rozvíjí jejich koncentraci a pohybové dovednosti, při určitých činnostech (např. kopy dolní končetinou na místě) také rovnováhu. Lze ji použít individuálně nebo ve dvojicích, popř. větších skupinách.Pěnový míček s brky - ukázka

 

Stručně uvádíme pravidla hry indiaca.

Indiaca je síťová hra. Snahou hráčů je odbít míček dlaní či hřbetem ruky, popř. předloktím přes síť do pole soupeře tak, aby se dotkl jeho hrací plochy, nebo ho donutit k chybě. Hra začíná podáním (míček drží žák za krček v úrovni pasu, volnou rukou do něj spodním obloukem udeří). Po odehrání míčku na soupeřovu stranu má tento možnost přihrát, nahrát a odehrát útočným úderem zpět (stejně jako v odbíjené). Družstvo se smí dotknout míčku celkově 3x, přičemž do tohoto počtu není zahrnut dotek při blokování (podmínkou je, že ruce blokujícího se dotýkají prsty); samotný blokující hráč může pokračovat přihrávkou. 

Hraje se na čas, nebo na sety. Hra je variabilní, co se počtu hráčů družstev, hřiště, výšky sítě, věku a pohlaví týče.

Podrobná pravidla, rozestavění hráčů, rozměry hřiště atd. naleznete zde.