Pedalo


Pedalo (šlapák) je specifická psychomotorická pomůcka, vyrobená ze dřeva či umělé hmoty a sestavená z několika koleček (od tří výše) s gumovými okraji, která jsou spojena pevnými stupátky. Existují různá pedala. Pedalo je základní model, který využívá jeden žák pro nácvik jízdy až po herní činnosti. Skládá se ze tří vedle sebe položených koleček, která jsou spojena dvěma asymetricky připevněnými nápravami. Variantou pro současný pohyb 2–4 žáků je dvojpedalo (duoped). Dalšími typy jsou minipedalo, které má stojné plochy jen několik centiPedalo čtyřkolovémetrů široké (vhodné pro pokročilé jezdce), a rehapedalo s držadlem, popř. sedátkem. Pedalo je vhodná pomůcka pro rozvoj statické i dynamické rovnováhy, nervosvalové koordinace, vestibulárního a kinestetického vnímání, prostorové orientace, obratnosti, tělesného schéma, koncentrace pozornosti i vzájemné kooperace. Kromě toho slouží také k posilování svalstva dolních končetin.

Pro nácvik jízdy na pedalu se zpočátku doporučuje jízda ve vzporu klečmo a velké pedalo, kde žáci rychleji pochopí princip pohybu vycházejícího z kyčlí. U menších žáků lze začínat pohybem rukama – žák ve vzporu klečmo (kolena na zemi, ruce na stupátku a zkouší pohyb pedala). Nejprve se nacvičuje nástup na pedalo (nejdříve stoupne noha na nižší stupátko, teprve pak na horní) a pak sestupování (vždy dopředu z horního stupátka, resp. nejprve noha odlehčí horní stupátko a pak spodní). Žák by měl být stále v mírném předklonu. Poté se učí lehkému pohybování stupátek vpřed a vzad. Při prvních pokusech o jízdu je nutná dopomoc a záchrana – žák se drží žebřin, položí ruku na předloktí spolužáka, popř. na každé straně pedala přidržuje jeden spolužák jezdce za paže (ruce), nebo se žák může opírat o dvě tyče, chůdy, o stěnu, či může použít lonže. Opatrné přemístění váhy na horní plošku uvede pedalo do chodu. Horní a spodní „mrtvé body” lineárního pohybu musí žák jemně překonat pomocí vyladěné koordinace a odměřování síly. Každý prudký, nárazový pohyb nebo zablokování v kolenou vede k ohrožení rovnováhy. Trup zůstává většinou vzpřímený, stabilní a uvolněný, zatímco nohy jsou v pohybu. Je potřeba vyvarovat se souhybů trupu a paží.
Pedalo šestikolovéAktivity jednotlivců
 

Pahorkatina
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha
Popis: V tělocvičně je postavena nízká nakloněná rovina. Může to být široké prkno, které je zaháknuto v žebřinách, nebo dvě lavičky, které jsou zaháknuty o sníženou švédskou bednu. Žák jede po nakloněné rovině na pedale opatrně nebo rychle dolů, resp. s námahou nahoru.
Modifikace:
 • Houpačka (páková): Žák jede po širším prknu podloženém napříč ležícím dřevěným špalíkem půlkruhového průřezu.
 • Viklající se prkno: Žák jede přes širší prkno podložené nízkým podélně ležícím dřevěným špalíkem půlkruhového průřezu.
 • Šikmá jízda: Žák jede jedním kolem pedala po žíněnce, druhým po zemi.
 • Jízda přes most: Žák z „rozjezdu“ najede na jeden odrazový můstek a z druhého zase sjede.
 • Jízda ve vlnách: Žák jede po gymnastickém koberci podloženém žíněnkami.
 • Jízda po schodech: Žák jede po žíněnkách, které jsou položeny na sobě jako schody, dolů a nahoru. 

 

Další aktivity s pedalem 

Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, koncentrace pozornosti

 • Na podlaze jsou rozloženy tenké žíněnky. Žák přes ně jezdí na pedalu.
 • Pedala jsou rozmístěna po tělocvičně. Jednotlivá stupátka jsou spojena úzkými prkýnky (lávky). Žák přechází z pedala na pedalo, přičemž se nesmí dotknout země. Bere na vědomí, že na horním stupátku mohou ležící prkénka eventuelně uvést pedalo do chodu.
 • Pedalo leží na zemi bočně. Žák se opatrně postaví na jeho kola.
 • Po tělocvičně jsou rozestavěné lavičky a díly švédské bedny. Žák projíždí prostorem, přičemž nesmí do překážek narazit.
 • Učitel postaví pomocí lana nebo tyčí překážkovou dráhu, kterou má žák projíždět. Překážky musí překonávat překročením nebo podjetím. Modifikace: Žáci mohou jezdit ve dvojicích, ve vláčku, ale i v jiných variacích.
 • V tělocvičně je napnuto pevné lano ve výšce cca 1–2 m. Žák se po něm přitahuje ve stoji na pedale. (Pozn: Toto může sloužit začátečníkům jako opora.) Modifikace: Žák jede na pedale uprostřed dvou napnutých lan.
 • Žák jede na pedale a před tělem drží vodorovně tyč. Modifikace: Tyč balancuje na dlani / prstu.
 • Žák jede na pedale na špičkách prstů.
 • Žák jede na pedale opatrně lehce vpřed a zpátky (kyvadlový pohyb), aniž by se nohama dotkl země.
 • Žák jede na pedale po gymnastickém koberci, pod nímž leží gymnastické tyče.
 • Žák jede na pedale přes tenká švihadla, šátky, pytlíky s hrachem, ležící na zemi.
 • Žák jede na pedale. Přitom svírá mezi koleny / mezi paží a tělem balónek (měkký míč), který nesmí spadnout na zem. Modifikace: Žák se tímto způsobem snaží transportovat více balónků.
 • Žák jede na pedale rychle. Na signál co nejrychleji zabrzdí. Modifikace: Zabrzdí přesně na cílové čáře.
 • Žák jede na pedale s kelímkem / pivním táckem / pytlíkem hrachu na hlavě.
 • Žák jede na pedale ve dřepu. Rukama pohybuje koly vpřed.
 • Žák jede na pedale vpřed / vzad / co nejrychleji / co nejpomaleji / se zavřenýma očima.
 • Žák jede vpřed se snižováním těžiště.
 • Žák klečí na pedale a pohybuje se vpřed.
 • Žák leze po čtyřech a přitom před sebou tlačí pedalo po kolech.
 • Žák leží na břiše na vozíku na kolečkách, rukama se drží pedala a díky otáčivým pohybům pedala pomocí rukou se táhne na vozíku vpřed.
 • Žák pohybuje pedalem pomocí rukou na stupátkách a na druhém pedale klečí (jede tedy jako pes).
 • Žák pohybuje pedalem pomocí rukou na stupátkách a po kolenou leze za ním.
 • Žák projíždí mezi dvěma vedle sebe stojícími bednami (sníženými) a rukama se opírá o oba vrchní díly beden (víka).
 • Žák převáží na pedale (na stupátkách) různé menší předměty (kelímky, kolíčky, drátěnky aj.), přičemž nesmí spadnout na zem. Modifikace: 1. Spadlé předměty musí žák transportovat znovu od startovní čáry. 2. Žák převáží najednou co nejvíce balónků. 3. Aktivitu lze pojmout jako štafetu družstev.
 • Žák při jízdě na pedale dribluje míčem.
 • Žák sedí na vozíku na kolečkách a nohama vstoupí na pedalo stojící před ním a „šlape“. Rukama drží lonže pedala.  
 • Žák „skáče“ s pedalem přes švihadlo: Švihne švihadlem, přejede přes něj a opět jím švihne přes hlavu dopředu.
 • Žák staví co nejvíce pedal přes sebe, přičemž mu nesmějí spadnout.
 • Žák stojí na pedale a pinká si nafukovacím balónkem. Úkolem je napočítat co největší počet odpinknutí bez dopadu balónku na zem. Žák se nesmí dotknout podlahy žádnou částí těla. Modifikace: Žák odbíjí balónek nad hlavu / vyhazuje míček a chytá jej při jízdě na pedale.
 • Žák stojí s pedalem na molitanové podložce, což pomáhá obzvlášť nejistým žákům rovněž s prvním pokusem o jízdu, neboť pedalo jede vpřed jen velmi pomalu.

  Pedalo čtyřkolové - ukázkaPedalo šestikolové - ukázkaAktivity dvojic

 

Těsné partnerství 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, kooperace
Popis: Žáci jezdí na jednom pedale ve dvojici, přičemž stojí za sebou. Snaží se zkoordinovat své pohyby a dohodnout se na směru jízdu.
Modifikace:
 • Žáci stojí čelem k sobě.
 • Žáci stojí zády k sobě.
 • Žáci se nesmějí při jízdě navzájem držet.
 • Jeden z žáků má zavřené oči.
 • Každý stojí jen na jednom stupátku společného pedala. Pomocí střídajícího se přenášení váhy a švihu jedou žáci vpřed, resp. vzad.
 • Žák A nese B na zádech.
 • Kolik žáků dokáže jet společně na jednom pedale? 

 

Další aktivity s pedalem 

Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, kooperace, koncentrace pozornosti

 • Každý žák má pedalo a pokouší se o synchronní jízdu. Žáci jsou vedle sebe a drží se za ruce, kolem ramen, kolem pasu. Modifikace: 1. Žáci stojí za sebou nebo proti sobě. 2. Žák A jede vpřed, B vzad.
 • Žáci jedou společně na jednom pedale. Mezi sebou svírají balónek (měkký míč), který nesmí spadnout na zem. Modifikace: 1. Žáci jedou vedle sebe, každý na svém pedale. 2. Žáci se tímto způsobem snaží transportovat více balónků.
 • Žáci si přihrávají míč při jízdě na pedalech vedle sebe.
 • Žáci si přihrávají ve stoji na pedalech míč.
 • Žák A jede na pedale a před tělem drží vodorovně tyč. B ho za ni táhne vpřed, vzad.
 • Žák A se opře rukama o stupátka pedala. B drží jeho nohy (jako „trakař“). Oba žáci se takto pohybují vpřed.
 • Žák A si stoupne na pedalo tak, aby se nepohybovalo. B nastaví A do nějaké pozice („postaví pomník“) a poté tuto pozici nakreslí na papír.
Aktivity ve skupině

 

Lov rybiček 
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, koncentrace pozornosti
Popis: Hrají dvě stejně početná družstva, každé má jedno pedalo. Po prostoru jsou rozloženy nafukovací balónky, které představují rybičky. Úkolem je pochytat ve skupině co nejvíce rybiček v daném časovém limitu. Žáci se při vyjetí na lov střídají, mohou ulovit jednu rybičku. Jakmile ji chytnou, mohou slézt z pedala a k družstvu doběhnout i s pedalem (dochází ke střídání žáků).
Modifikace:
 • Žáci musejí jet na pedalu i při zpáteční cestě.
 • Žáci mohou lovit více rybiček. 

 

Ostrov záchrany
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, rychlost reakce
Popis: Pedala jsou rozmístěna na podlaze. Žáci se pohybují po tělocvičně a na signál se musejí postavit každý na jedno pedalo.
Modifikace:
 • Pedal je vždy o jedno méně než žáků. Na jednoho žáka tedy po signálu nezbude, a tak vypadává ze hry. Vítězí ten, kdo jako poslední skončí na jediném pedalu v herním prostoru.
 • Pokud je pedal méně než žáků, zůstane několik žáků po signálu bez pedala. Ti mohou ve trojici oběhnout již obsazené pedalo a slovy „jedna, dva, tři, to pedalo ti už nepatří“ vyženou dosavadního držitele pryč z pedala. To pak může obsadit jeden z těch tří (všech) žáků. 

 

Pavučina
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha
Popis: V tělocvičně jsou napnuta lana v různých výškách. Žák jede touto pavučinou na pedale. Někdy se musí sehnout, aby nezůstal viset na nějakém laně. Někdy musí přejet nízko napnutá lana, aby nezůstal viset nohama.
Modifikace:
 • Na lanech jsou pověšeny zvonečky, které zacinkají, když se žák dotkne lana. Kdo dokáže projet pavučinou bez zacinknutí? 

 

Další aktivity s pedalem 

Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, koncentrace pozornosti, kooperace  

 • Kolik žáků dokáže jet vedle sebe v držení za ruce, každý na svém pedale?
 • Na podlaze jsou namalovány různé silniční situace. Žáci se mohou pohybovat pouze na vyznačených silnicích. Dávají si přednost, jezdí vpravo atd. Modifikace: Učitel má karty červené, oranžové a zelené barvy (jako na semaforu). Zvedá je a úkolem žáků je správně na ně reagovat (červená = stop, zelená = jeď).
 • Pedala jsou rovnoměrně či chaoticky rozmístěná na podlaze. Žáci se pohybují (různým způsobem) po tělocvičně, přičemž se jich nesmějí dotknout.
 • Pedala jsou rozmístěna po podlaze. Žáci hrají na honěnou, přičemž pedala slouží jako místo záchrany, kde nemůže nikdo dostat babu.
 • Vybraný žák si stoupne na pedalo tak, aby se nepohybovalo, a zaujme nějakou pozici (pomník). Ostatní žáci ji napodobují. Modifikace: Ostatní žáci mají zavřené oči a pozici vybraného žáka nahmatávají. Poté ji napodobují.
 • Žáci sedí v kruhu a mají oči zavázané šátkem. Úkolem je posouvat si pedalo tak, aby projelo celým kruhem.
 • Žáci se na pedalech pohybují po prostoru. Jeden žák představuje mašinku, která má za úkol najít a připojit k sobě všechny vagónky.
 • Žáci stojí na pedalech, mohou se i pohybovat a hází si mezi sebou míčem. Jejich úkolem je míč chytit a nedotknout se podlahy. Kdo míč nechytí nebo spadne z pedala, je vybitý.
 • Žáci stojí v kruhu. Začínající žák stojí na pedale a snaží se dojet ke spolužákovi, jehož jméno řekne. Modifikace: Žák stojící na pedale si zvolí „pomocnou ruku“, která si ještě před započetím jízdy vybere spolužáka, jenž jí bude oporou.