Otisky rukou a nohou


Otisky rukou a nohou jsou vyrobeny z příjemného měkkého materiálu o síle cca 0,5cm a zaujmou svým barevným provedením. Využívají se nejen k různým hrám, ale i jako pomůcka ke zlepšení pohybové koordinace, resp. rovnováhy, při nácviku nejrůznějších pohybových dovedností a pro rozvoj pravolevé orientace.Otisky ruce a nohy
Aktivity dvojic

 

Zásobník aktivit s otisky nohou a rukou 

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha, prostorová orientace

  • Žák A umístí na podlahu v různém uspořádání otisky nohou a rukou, B musí na otisky přiložit odpovídají ruce a nohy. Úkol by měl být splnitelný. Pokud je více otisků, lze sestavit ve skupině „monstrum“ utvořené z propletených těl žáků, přičemž všechny jejich ruce a nohy musí spočívat na otiscích umístěných na podlaze.
  • Otisky rukou si dají žáci mezi dlaně a takto se pohybují po tělocvičně, provádějí různé úkoly, překonávají překážky apod. („siamská dvojčata“). 

 

 

 

Aktivity ve skupině

 

Zásobník aktivit s otisky nohou a rukou 

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha, prostorová orientace

  • Každý žák položí otisk na zem. Honič běhá mezi otisky a chytá žáky, kteří jsou od nich vzdáleni. Zachránit se můžou stoupnutím na stopu tak, aby se žádnou částí těla nedotýkali země. Koho se honič dotkne, s tím si vymění roli.
  • Několik párů otisků rukou a nohou je rozloženo do přijatelné vzdálenosti po podlaze a žáci po nich skotačí.
  • Po tělocvičně jsou rozmístěny různé překážky (švédská bedna, obruče, švihadla atd.), k nimž vedou otisky nohou. Žáci jsou ve dvou družstvech v zástupu. Na povel chodí po stopách a zdolávají překážky.
  • Při větším počtu otisků mohou žáci realizovat např. přechod zamořeným územím vytyčenou trasou sestavenou z otisků rukou a nohou.
  • Žáci hrají na honěnou. Předává se otisk ruky. Modifikace: Dva honiči mají otisky. Komu předá babu ten, kdo má otisk ruky, musí nejprve udělat pět dřepů a pak může honit. Komu předá babu ten, kdo má otisk nohy, musí udělat pět žabáků, teprve pak může honit.
  • Žáci stojí ve dvou zástupech, v ruce drží jeden otisk. Družstvo se musí dostat po otiscích za vyznačenou čáru cca 5 m od prvního člena. Ten má dva otisky – dá na zem jeden, stoupne na něj a již mu podává otisk druhý člen atd. Poslední člen v družstvu otisky sbírá a posílá zase dopředu. Vyhrává družstvo, které je první za čarou.