Káča


Káča, popř. balanční čočka, točna, úseč, plošina, nášlapná houpačka a jiné balanční pomůcky slouží k rozvoji rovnováhy, nervosvalové koordinace, reakční schopnosti a prostorové orientace, některé i k nácviku rotačního pohybu v různých polohách a k procvičení hlezenního kloubu. Rovněž podporují kinestetický systém (svalové napětí, pozice těla). Hravou a zábavnou formou napomáhají zdokonalovat stabilizační systém lidského těla a rozvíjet správné držení těla. Prostřednictvím balančních cviků lze funkčně zapojovat jinak nepoužívané svalové skupiny. Balanční cviky napomáhají získávání či zdokonalování stability při stoji, chůzi, v sedu, kleku apod. Balanční pomůcky můžeme využít pro rehabilitaci, jako trenažér pro windsurfing, snowboarding, gymnastiku aj. Různá cvičení a hry jsou vhodné mj. i pro jedince s ADHD.
Při prvním cvičení žáků je nutný bedlivý dohled učitele. Při pohybu na balančních pomůckách je zapotřebí odvaha, sebedůvěra, ale i důvěra v ostatní žáky, kteří dávají dopomoc.

Houpačka káča

 Balanční deska Rotační talířAktivity jednotlivců

  

Zásobník aktivit s káčou, popř. jinými balančními pomůckami 

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha

 • Žák sedí (v sedu tureckém) na káče, snaží se o stabilní polohu. Ze začátku si může pomoci rukama opíráním o podložku, popř. ho přidržují dva spolužáci. Modifikace: Žák v sedu roztočí káču.
 • Žák se snaží na káče balancovat, udržet rovnováhu. Zkouší provádět různé pohyby pažemi a nohama, „twistuje“ (lze s doprovodem hudby). Snižuje a zvyšuje těžiště (stoj, podřep, dřep, výpon na špičkách), volí různé polohy od sedu zkřižného skrčmo až ke stoji, stoji na jedné noze, stoji jednonož s pokrčením přednožmo / zánožmo, stoji přednožnému, únožnému / zánožnému povýš, popř. váze předklonmo.
 • Žák ve stoji / ve dřepu balancuje na káče a přitom dribluje basketbalovým míčem.
 • Žák v klidu balancuje na káče a přitom balancuje tyč na ruce / prstu.
 • Žák v klidu balancuje na káče a na hlavě má např. pytlík s hrachem, který mu nesmí spadnout.
 • Žák v klidu balancuje na káče a přitom si pinká s nafukovacím balónkem. Postupně se pokouší sednout, lehnout, postavit atd.
 • Žák v klidu balancuje na káče a přitom si podává míč kolem těla.
  Balanční deska - ukázkaRotační talíř - ukázkaHoupačka káča - ukázkaAktivity dvojic

  

Zásobník aktivit s káčou, popř. jinými balančními pomůckami 

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha

 • Každý žák má balanční (plastovou) čočku s výstupky. Tyto čočky zkusí spojit do koule tak, že je budou přidržovat mezi sebou (čelem / zády k sobě). Pokud tento úkol zvládají, pokouší se chodit po prostoru, posadit se a znovu vstát, aniž by jim čočky vypadly.
 • Žáci si na káčách mezi sebou házejí např. míčem / odbíjejí míč o zem. Po zvládnutí této aktivity mohou po každé přihrávce provést na káče nějaký pohybový úkol – např. přednožit pravou, dřep, předklon, úklon atd.
 • Žák A stojí / sedí na káče, B stojí na podlaze. Dvojice si přihrává míč.
Aktivity ve skupině

  

Boj o poklad 
 
Zaměření: koordinace, rovnováha, obratnost, prostorová orientace
Popis: V tělocvičně je na jednom místě umístěna hromádka novinových koulí (poklad). Každé družstvo má ze stejného počtu káč (otočených rovnou plochou k zemi) vyskládaný most k pokladu, který je nad propastí. Cílem hry je získat co nejvíce novinových koulí, k nimž se žáci dostanou pouze po cestě z káč. Každý žák může vzít pouze jednu kouli. Pokud jsou některé koule mimo dosah z dráhy, lze je získat tak, že alespoň jedna končetina je na káče. Pokud žák došlápne mimo dráhu, vrací se na start a začíná znovu. Žák, který se již vrací s pokladem a vyšlápne z dráhy, musí kouli nechat v propasti.
 
 
Bombardování
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rovnováha, rychlost  
Popis: V prostoru je vystavena dráha z káč (otočených rovnou plochou k zemi) a žáci jsou rozděleni do dvou skupin o stejném počtu. Jedna skupina má z novin zmačkané koule (bomby) a je rozestavěná 2–3 m od dráhy. Druhá skupina je nachystána na startu a jejich úkolem je přeběhnout po dráze co nejrychleji a vyhnout se „bombardování“ koulemi. Ten, kdo je zasažen, se stává raněným. Vyhrává družstvo, které má menší počet raněných. 

 

Žáby na leknínu 
 
Zaměření: koordinace, rovnováha, koncentrace pozornosti, odrazová síla
Popis: Z káč (otočených rovnou plochou k zemi) je vytvořena dráha typu start – cíl, tzn. jedna káča je na začátku a druhá v cíli. Úkolem žáků v družstvech je z první káči (leknínu) doskákat jako žába na druhou káču. Jakmile je žák na cílové káče, vyráží ze startu další žák. Hra končí v okamžiku, když je poslední žák ze skupiny na cílové káče.
Modifikace:
 • V každé skupině je stejný počet žáků jako káč. Žáci mají za úkol obsadit všechny káči. Hra tedy končí tehdy, když všechny „žáby“ doskáčou na své „lekníny“. 

 

Další aktivity s káčou, popř. jinými balančními pomůckami

Zaměření: obratnost, koordinace, rovnováha, prostorová orientace

 • Káči jsou nerovnoměrně rozmístěny ve vymezeném prostoru (moři), kde představují kameny, kterým se lodě – žáci – při honičce musejí vyhnout.
 • Z káč (otočených rovnou plochou k zemi) je vytvořena dráha, po níž musejí žáci v družstvech projít jako po kamenech. Šlápne-li nějaký žák „do vody“, stane se obětí dravých piraní. Úkolem je tedy co nejrychleji a nejbezpečněji projít přes řeku. Vyhrává družstvo, které je nejrychlejší a zůstane nejpočetnější.
 • Z káč (otočených rovnou plochou k zemi) je vytvořena dráha, po níž se žáci pohybují v rytmu, udávaném učitelem. Jakmile rytmus ustane, musejí žáci ihned „zamrznout“ v dané pozici. Pohybovat se začnou znovu s rytmizací. Při pohybu po káčách je důležité udržet rovnováhu v klidové poloze.
 • Z káč (otočených rovnou plochou k zemi) se poskládá dráha, která představuje malé ostrůvky v moři. Žáci se rozdělí na polovinu. Každá polovina stojí na opačném konci dráhy. Dvojice žáků vychází vždy proti sobě, mohou našlapovat pouze na káči a když se setkají, musejí se vyhnout, aniž by se dotkli země.
 • Žáci mezi sebou soutěží, např. kdo vydrží na káče delší dobu bez pohybu.
 • Žáci sedí / stojí v kruhu na káčách (mohou být otočené rovnou plochou k zemi) tak, aby viděli záda spolužáka. Učitel zvolí začínajícího žáka, který má za úkol žákovi před sebou nakreslit na záda jednoduchý obrázek (napsat slovo). Druhý žák se snaží obrázek (slovo) co nejlépe vnímat a překreslit ho na záda dalšího žáka, dokud není obrázek nakreslen na záda začínajícího žáka. Ten rozhodne, zda obrázek souhlasí.