CoreDiskCoreDisk podněcuje a rozvíjí pohyb, rovnováhu a smyslové vnímání v řadě situací. Lze ho využít např. jako:

  • polštář sedadla – samotný CoreDisk působí více taktilně oproti jiným podložkám a funguje dobře u dětí (a dospělých), kteří mají potřebu se v sedu kroutit, ošívat apod. Hodí se tedy např. pro žáky s ADHD.
  • kámen, na který žáci stoupají,
  • balanční pomůcka. Obtížnost se dá zvýšit přidáním vzduchu, snížit se dá naopak upuštěním vzduchu.

Taktilní povrch je vhodný k dotýkaní, ohmatávání a mačkání, což podporuje smyslové vnímání a rozvíjí jemnou motoriku.  Core disk