Catchball

Catch ball
Catchball je tvarově a barevně zajímavá pomůcka, která rozvíjí především koordinaci oko-ruka a podporuje pamě
ť a sociální a matematické dovednosti. „Míč“ má průměr 7,6 cm ve středu jádra, z něhož vyčnívá šest 11,4 cm dlouhých špicí. Ty jsou očíslovány a barevně odlišeny. Při hře (házení a chytání) žák přičítá nebo odečítá čísla uvedená na špicích, za něž míč chytil. Bezpečnost catchballu je zaručena měkkou vinylovou, vzduchem nafukovatelnou, rotačně utvářenou konstrukcí. 


 
Aktivity jednotlivců
 
 
Zásobník aktivit s catchballem
 
Zaměření: obratnost, koordinace, jemná motorika, přesnost
  • Žák hází catchball co nejdále / co nejvýše.
  • Žák hází catchball na cíl (vodorovný, svislý, pohyblivý).
  • Žák vyhodí catchball do výšky a snaží se jej chytit za předem určenou špici. 
Aktivity dvojic
 
 
Zásobník aktivit s catchballem 

Zaměření: obratnost, koordinace, jemná motorika, matematické dovednosti
  • Žáci si přihrávají catchball – každým hodem a chycením se sčítají body. Která dvojice např. nejdříve dosáhne 15 bodů? Která dvojice si bez chyby přihraje tak, aby získala co nejvíce bodů? apod. (pravidla viz Chytaná)
  • Chycení každého jinak barevného rohu znamená určitý konkrétní úkol, který musí házející / chytající žák co nejdříve vykonat. Aktivitu může provádět i vícečetná skupina.  
  • Podle čísla na rohu, za který žák přihrávaný catchball chytí, udělá tolik dřepů, kliků apod. Aktivitu může provádět i vícečetná skupina.  


Catch ball - ukázka 
Aktivity ve skupině

Fotbal s catchballem
 
Zaměření: koordinace, obratnost, rychlost, kooperace
Popis: Pravidla jsou stejná jako při fotbale, jen se hraje s catchballem.
 
 
Chytaná
 
Zaměření: koordinace, obratnost, jemná motorika, matematické dovednosti
Popis: Cílem hry pro žáka či družstvo je sčítat, nebo odčítat body chycením catchballu za jednu ze šesti špicí označených číslem / barvou. Sčítací varianta začíná na nule a výhrou je zisk 32 bodů, odčítací varianta začíná na 32 bodech a vítězství znamená dosažení 0. Žluté špice lze ohodnotit i větším počtem bodů, než je 0. Možné jsou dvě formy: 1. Nemusí se přesně dosáhnout 32, resp. 0 bodů (může to být více než 32, nebo méně než 0), 2. Hra končí pouze přesným dosažením 32, resp. 0 bodů. Když má žák např. 31 bodů, může vyhrát pouze chycením catchballu za modrou špici. Chycení jakékoli jiné špice, které by počet bodů zvýšilo nad 32, neplatí, žádné body se tudíž nepřičtou.
Pravidla: Žáci stojí naproti sobě, vzdáleni cca 4–6 m (podle vyspělosti). Catchball se drží za jednu špici a hází se pomalým obloukem, který poskytuje soupeři adekvátní čas a možnost ho chytit. Pokud A hodí catchball správně a B jej nechytí, ztrácí B 1 bod. Pokud A hodí catchball příliš krátce, daleko, vysoko nad hlavu nebo vlevo či vpravo od B, ztrácí A 1 bod. Rychlé rotace catchballem nejsou dovoleny, s výjimkou, že se (pokročilí) soupeři na tomto pravidlu shodnou. Body se přičítají, nebo odečítají podle číslice na špici, za níž žák catchball chytí. V běžné sčítací, či odčítací variantě hry platí žluté špice za 0 (modré 1 bod, oranžové 2 body, zelené 3 body, červené 4 body). Lze ale hrát i jinak: Pokud žák chytí catchball za žlutou špici, nuluje se jeho skóre, popř. skóre jeho týmu.
Modifikace:
  • Žák může zdvojnásobit v každém hodu počet získaných bodů tak, že řekne barvu špice, kterou bude chytat, před tím, než soupeř hodí. Např. když žák zavolá „červená“ a chytne červenou špici, body se mu chycením zdvojnásobí ze 4 na 8. Pokud ale žák catchball nechytne za špici v této barvě, odečte se ze skóre dvojnásobný počet bodů uvedený na barevné špici, za kterou skutečně catchball chytil.