BallsEye


BallsEye je jakási „chňapka na měkké míče“, vyrobená z materiálu „suchý zip“. Původně byl vyvinut pro užívání žáky aplikované tělesné výchovy. Byl to způsob, jak děti všech schopností mohou chytnout míč beze strachu nebo zranění. Tato pomůcka však také nabízí progresivní využití pro děti ve věku cca 5–10 let, které rozvíjejí dovednost házení a chytání zábavným způsobem. Žáci si z
lepšují schopnost házet spodem (čelem k terči; nakročit opačnou nohou) a vrchem (bokem k terBalls eyeči; nakročit opačnou nohou). Je to fantastický způsob, jak se žáci naučí sledovat cíl, se třemi barevnými kulatými okénky v centru terče. Také dává bezprostřední zpětnou vazbu o chycení míčku, protože ten se „přilepí“ na rukavici pokaždé, když je s ní v kontaktu (chytací plocha má velikost cca 27 cm); zvyšuje se tak míra úspěšnosti pro začátečníky. Rozmanité barvy na palci jsou výhodné pro výuku rozlišování pravé a levé ruky, takže děti vědí, na kterou ruku si mají rukavici navléci.    

BallsEye dovoluje žákům sledovat míček vizuálně, snižuje možnost běžného přehození a podhození, protože žáci se zaměřují na terč, který je integrován do rukavice. Je založen na metodě „soft hands“ používanou při výuce chytání v baseballu a softballu. Pomůcka je lehká a snadno se transportuje.
Aktivity dvojicBalls eye - ukázka

 

Zásobník aktivit s BallsEye 

Zaměření: obratnost, koordinace, přesnost

  • Dvojice jsou po tělocvičně rozmístěny v bezpečné vzdálenosti od sebe. Žák A hází míček, B chytá. Za míčky lapené v letu se počítá 10 bodů a za míčky chycené při zemi 5 bodů.
  • Každá dvojice má BallsEye a míček. Zachycení míčku uprostřed znamená 5 bodů, ve vnějším kruhu 2 body a dopad do zeleného pásma, i když se míček nezachytí, znamená 1 bod. Žáci začínají v určité vzdálenosti od sebe a mají 10 hodů. Body si sčítají po každém hodu a zachycení míčku na terči. Bodové hodnoty se mohou zvýšit při větší odhodové vzdálenosti.  
  • Žáci si házejí na co největší vzdálenost.


Aktivity ve skupině

 

Zásobník aktivit s BallsEye 

Zaměření: obratnost, koordinace, přesnost, rychlost

  • Jeden žák je „odpalovač“, jeden je polař, jeden je chytač. Tito tři si mění pozice po každých pěti „odpalech“. Cílem je naučit se pálit, chytat míč mimo pálku a házet ho chytačovi stojícímu u odpalovače. Je nutno mít ve trojici dostatek prostoru.  
  • Žáci hrají softball či baseball podle obvyklých pravidel. BallsEye používají místo rukavic a měkký míček místo baseballového.
  • Žáci hrají teeball. Pravidla jsou stejná jako při softballu / baseballu, jen se odpaluje z podstavce.