Netradiční materiály

 

Mezi netradiční materiály řadíme speciální psychomotorické pomůcky a mnoho dalších neobvyklých pestrých a poutavých pomůcek, které jsou ovšem mnohdy finančně nákladné. Toto neobvyklé nářadí a náčiní je pro žáky velmi zajímavé, podporuje jejich aktivitu a fantazii. Netradiční pomůcky si je získají svým zajímavým tvarem, velikostí, barevností, specifickou pohyblivostí a přizpůsobivostí.

Některé pomůcky si mohou žáci vyrobit dokonce i sami, popř. s dopomocí učitele (např. v hodinách výtvarné výchovy či praktických činností), což prohlubuje mezipředmětové vztahy, dochází k naplňování klíčových kompetencí a podporovány jsou i další cíle (např. utváření kladného vztahu k rukodělné činnosti, ke spolupráci ve skupině aj.). Žáci se velmi rádi podílejí na tvorbě náčiní pro hry, vytvářejí si tak k němu osobnější vztah.

Tyto netradiční materiály lze zakoupit v obchodech s psychomotorickými či jinými cvičebními, popř. rehabilitačními pomůckami (např. JIPAST, WEVE REHA, KÖCK-SPORT), nebo také přes FTVShop.