Použitá a doporučená literatura

 

BEUDELS, W. Außer Rand und Band: WenigKostenvielSpaßGeschichten mit Alltagsmaterialien. Dortmund: Borgmann, 2002. ISBN 3-86145-109-3.

 

BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3067-4.

 

BLAHUTKOVÁ, M., PACHOLÍK, V., TRÁVNÍKOVÁ, D. Laciné hraní. Gymnasion, 2006, č. 6, s. 63–64.

 

BLÄSIUS, J. 101 Spiele mit Alltagsmaterialien. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, 2011. ISBN 978-3-8346-0855-0.

 

BOROVÁ, B. Míče, míčky a hry s nimi: soubor her pro děti ve věku od 4 do 9 let. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-538-5.

 

BRABCOVÁ, I. Psychomotorické hry s využitím netradiční pomůcky ve výuce na 1. stupni ZŠ. Brno, 2007. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí diplomové práce Mgr. Daniela Jonášová. 101 s.

 

DAVISON, B. Creative Physical Activities & Equipment. Champaign: Human Kinetics, 1998. ISBN 978-0-8801-1779-1.

 

DUŠKOVÁ, D., MUŽÍK, V., ŠERÁKOVÁ, H. Netradiční pomůcky pro tělesnou výchovu na 1. stupni ZŠ: Náměty na zhotovení a uplatnění pomůcek pro pohybové hry a zábavy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3533-1. 

 

GÖTTINGEROVÁ, M. Příprava a využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Brno, 2009. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí diplomové práce Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. 73 s.

 

HÁJKOVÁ, Z. Využití psychomotorických aktivit ve cvičebních jednotkách cvičení dětí s rodiči. Brno, 2010. Bakalářská práce na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Viktor Pacholík. 57 s.

 

HURDOVÁ, E. Hrajeme si s padákem: hry s padákem, stuhami a šátky. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-578-3. 

 

KARÁSKOVÁ, V., aj. Cvičíme a hrajeme si. Ostrava: Montanex, 2004. ISBN 80-7225-113-9.

 

KÖCKENBERGER, H. Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial für Sportunterricht, psychomotorische Förderung, Bewegungs- und Wahrnehmungstherapie. Dortmund: Borgmann, 2004. ISBN 978-3-86145-161-7.

 

KÖCKENBERGER, H. Rollbrett, Pedalo und Co.: Bewegungsspiele mit Materialien aus Psychomotorik, Sport und Freizeit. Dortmund: Borgmann Media, 2006. ISBN 978-3-938187-20-3.

 

LARSON, T. Scooter games. Champaign: Human Kinetics, 2010. ISBN 978-0-7360-6527-6.

 

MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-85783-29-0.

 

MERTENS, M. Sport & Spiel mit Alltagsmaterial. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, 2005. ISBN 978-3-86072-987-8.

 

MISAŘOVÁ, M. Využití psychomotoriky v rámci podpory vývoje žáka se specificky narušeným vývojem řeči. Brno, 2012. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí diplomové práce PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. 108 s.

 

ROUPOVÁ, J. Netradiční pomůcky pro žáky se sluchovým postižením v hodinách tělesné výchovy. Brno, 2011. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lenka Hricová. 98 s.  

 

RÖSSLEROVÁ, I. Využití netradiční psychomotorické pomůcky (PET láhve) v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí diplomové práce Mgr. Daniela Jonášová. 83 s.  

 

SEISENBACHER, E. Vielseitige Bewegungserfahrungen mit Alltagsmaterialien: Durchgeführt in einer Unterrichtseinheit eines 1. Jahrganges. Examensarbeit. Grin, Verlag für akademische Texte, 2007. ISBN 978-3-640-17779-0.

 

SCHERER, H., ROTH, K. Übungen und Wettkämpfe mit Alltagsmaterialien. Schorndorf: Hofmann Verlag, 2008. ISBN 978-3-7780-0311-4.

 

STACHELHAUS, A. ÜPS!: Übungsprogramme für den Psychomotorisch-orientierten Sportunterricht. Schorndorf: Verlag Karl Hofmann, 2005. ISBN 3-7780-7027-4.

 

STRONG, T., LeFEVRE, D. Parachute Games With DVD. Champaign: Human Kinetics, 2006. ISBN 978-0-7360-6363-0.

 

ŠLAPÁKOVÁ, L. Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. Brno, 2007. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí diplomové práce Mgr. Daniela Jonášová. 89 s.

 

TŮMA, M., TKADLEC, J. Hry s míčem pro děti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3489-7.

 

ZAPLETAL, M. Encyklopedie her: 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti. Praha: Olympia, 1975.  

 

ZIMČÍKOVÁ, M. Psychomotorika u jedinců se sluchovým postižením. Brno, 2011. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lenka Hricová. 103 s.